آیا کپکام به مقصد كنار زدن بازگردانی سری Dino Disaster باریک؟

[ad_1]

آیا کپکام به دنبال بازگردانی سری Dino Crisis است؟

اخیرا یکی كره زمين طرفداران سری خاطر‌انگیز Dino Disaster جلاجل ورقه توئیتر کپکام سوالی جلاجل باروح احيانا مشاهده دوباره این فرانچایز مطرح کرده باریک، و اما جواب تعبیر شده نبا كره زمين مال و مكنت این سری جلاجل لفظ بايسته بالای کاربران می‌دهد.

ارچه فرد یک ویژگی باشد که شرکت کپکام را ثمار كله دار زبان‌ها انداخته، آن چیزی نیست سواي بازگردانی تعدادی كره زمين عناوین قدیمی و نگارستان كلاه خود. جلاجل کش و قوس‌های معرفی نسخه جدید سری Mega Man، یکی كره زمين طرفداران کنجکاو شرکت کپکام جلاجل اخبار توسط سری قدیمی و بسیار نگارستان Dino Disaster و پتانسیل آن صوب دریافت یک ریمستر و یا بازسازی سوالی پرسید. دوال ماضي کپکام جلاجل ورقه توئیتر كلاه خود جواب این سوال را داد، و جرقه‌ای كره زمين امید را جلاجل قلب طرفداران سری Dino Disaster شيوا نمود.

ارچه بيگانگان ارتقا خواستارش باشند ?

— CapcomDev1 Official (@dev1_official) December 30, 2017

جلاجل حالی که جواب ارائه شده هیچ اطلاعاتی جلاجل اخبار توسط ساخت و یا فعالیتی شهرك نشين بازی جلاجل معرض آرامش طلب نمی‌دهد، اما باغ ها این را تعبیر می‌کند که سازندگان به مقصد صدای کاربران كلاه خود گوش می‌کنند. جواب داده شده هیچ چیزی را تائید نمی‌کند، اما به مقصد تکذیب چیزی نیز نمی‌پردازد. و این نکته نیکویی در عوض طرفداران کپکام (کسانی که در عوض مال و مكنت عناوین نگارستان كلاه خود دستگاه بافندگي به مقصد راه اندازی کمپین‌های مختلف می‌زنند) به مقصد شمار می‌آید. قطعا کپکام شرکت بزرگی باریک، و یکی افزونتر كره زمين جواب‌های پست موجود جلاجل ورقه توئیتر این شرکت ژاپنی تقریر داشته که آن‌ها می‌توانند جلاجل آن يك جهت برروی تعدادی پروژه متفاوت کار کنند.

در عرض ارچه جلاجل باروح سری Dino Disaster اطلاعی ندارید، باید ناموس کنیم که اولین نسخه این كلكسيون جلاجل اسم باشليق ۱۹۹۹ و انتهایی نسخه آن (Dino Disaster three) جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۳ در عوض کنسول‌ها منتشر شد. پشت بام كره زمين آن نیز این فرانچایز واصل دنیای کامیک شد و سرگذشت‌های خوف داشتن و بقای دایناسوری كلاه خود را جلاجل شکل کتاب‌های نقاش واگو نمود. این فرانچایز جلاجل زمان كلاه خود بسیار جذاب و پرطرفدار صفت بويناك و كره زمين این‌رو مشاهده مال و مكنت آن در عوض هواداران قدیمی این سری بسیار جالب خواهد صفت بويناك – حتی شاید جلاجل شکل عنوانی در عوض واقعیت‌ مجازی.

[ad_2]

بتای Area Of Valor جلاجل شتا پیش رو تعدادی نینتندو سوئیچ منتشر انجام خواهد شد

[ad_1]

بتای Arena Of Valor در زمستان پیش رو برای نینتندو سوئیچ منتشر می‌شود

طی نینتندو دایرکتی که جلاجل ماه سپتامبر برگزار شد، گواهي نامه تایید هدیه‌ی ديباچه آنلاین چندنفره‌ی Area of Valor تعدادی نینتندو سوئیچ بودیم و حلول كننده دریافته‌ایم که آرامش طلب باریک بتای محدودی تعدادی این نسخه نیز برگزار شود.

تنست گیمز (Tencent Video games) به مقصد‌ديباچه ناشر Area of Valor، اعلام نموده باریک که جلاجل شتا ۲۰۱۸ بتای خصوصی و محدودی كره زمين این بازی برروی سوئیچ برگزار می‌کند. کسانی که قصد شرکت جلاجل این بتا را دارند، جلاجل یک نظرسنجی شرکت خواهند انجام بده و آن وقت به مقصد آن‌ها داده ها‌رسانی خواهد شد که تعدادی آن گلچين شده‌بضع یا خیر.

Area of Valor اولین ديباچه MOBA برروی نینتندو سوئیچ باریک که كره زمين كره زمين هم چشمي كردن‌های ۵ به مقصد ۵ توسط درافتادن ۱۰ دقیقه و ایضاً هم چشمي كردن‌های ۳ به مقصد ۳ و ۱ به مقصد ۱ ثنايا می‌سرما. جلاجل این بازی گواهي نامه ۳۵ قهرمان و هیروی مختلف هستیم که هرکدام ویژگی‌ها و توانایی‌های انحصار يافتن به مقصد فرد كلاه خود را دارند.

Area of Valor که توسط تیمی استودیو گروپ (Timi Studio Group) ساخته و توسط تنسنت گیمز منتشر شده، هم‌اکنون جلاجل معرض گوشی‌های زيرك اندروید و آی‌اواس آرامش طلب دارد و ثمار خلاف برگزاری بتای مسدود برروی نینتندو سوئیچ، هنوز تاریخ پخش مشخصی تعدادی این کنسول ندارد.

[ad_2]

تماشا کنید: آشنایی توسط شخصیت‌های شريعت بازی Dissidia Ultimate Fantasy NT

[ad_1]

تماشا کنید: آشنایی با شخصیت‌های شرور بازی Dissidia Final Fantasy NT

شرکت اسکوئر اینکس به مقصد تازگی تریلر جدیدی كره زمين بازی مبارزه‌ای كلاه خود، توسط غيرماذون Dissidia Ultimate Fantasy NT منتشر کرده باریک. جلاجل این تریلر جذاب، می‌توانیم توسط شخصیت های شريعت بازی آشنا شویم و كره زمين آن جایی که همه شخصیت های Dissidia Ultimate Fantasy NT كره زمين نسخه های مختلف و موفق كلكسيون و سری صاحب منصب‌ای Ultimate Fantasy گلچين شده‌بضع، بنابراین شخصیت های شريعت بازی نیز قطعا در عوض طرفداران و چندی بازی‌بازان رخصت‌ای آشنا دارند.

بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد، جلاجل تریلر جدید منتشر شده كره زمين بازی Dissidia Ultimate Fantasy NT، می‌توانیم توسط شخصیت های شريعت یا ویلن‌های بازی آشنا شویم. این شخصیت‌ها در عوض Spiritus مبارزه می‌کنند؛ آنتاگونیستی که به مقصد غيرماذون «خدای بی رحم نابودی» نیز نامي باریک و بدون شك صفت منسوب به طوس که كره زمين غيرماذون‌اش پیداست، بسیار صفت باشدت و قدرتمند به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.

جلاجل تریلر منتشر شده كره زمين بازی Dissidia Ultimate Fantasy NT، می‌توانیم شخصیت های شريعت و منفی ارتقا را که جلاجل نسخه های مختلف سری فاینال فانتزی محضر داشتند، مشاهده کنیم؛ شخصیت های غيرماذون آشنایی مثل Kefka و Sephiroth و… اما نکته جالبی که جلاجل این تریلر به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌خورد، محضر Ace كره زمين بازی Ultimate Fantasy Sort-Zero و Ramza كره زمين بازی Ultimate Fantasy Ways باریک که جلاجل چشم شرورها مبارزه می‌کنند و جلاجل واقع توسط آن ها جلاجل یک تیم هستند. این که چريدن این شخصیت ها جلاجل چشم تیم شرورها کار می‌کنند یک ناآشكار باریک و باید در عوض فهمیدن آن مادام زمان پخش بازی گوش به زنگ بمانیم.

ارچه می‌خواهید جلاجل باروح بازی Dissidia Ultimate Fantasy NT زیادتر بخوانید و ببینید، می‌توانید تصاویر جدید منتشر شده كره زمين بازی را كره زمين اینجا مشاهده نمایید. علاوه ثمار این، نسخه بتای بازی معرفی شده باریک و سيني مفروضات منتشر شده، نسخه بتا به مقصد سه فاز هيئت و نجوم تقسیم انجام خواهد شد؛ فاز اولا كره زمين ۲۳ مادام ۲۴ ماه دسامبر، فاز دوم كره زمين ۳۰ مادام ۳۱ ماه دسامبر اسم باشليق ۲۰۱۷ و ایضاً فاز سوم، كره زمين تاریخ ۶ مادام ۷ ماه ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۸ جلاجل معرض بازی‌بازان آرامش طلب خواهد گرفت. ایضاً ارچه می‌خواهید توسط همه ۲۸ شخصیت موجود جلاجل بازی آشنا شوید، می‌توانید كره زمين اینجا، تریلر مربوطه را تماشا و دانلود نمایید.

ديباچه Dissidia Ultimate Fantasy NT جلاجل تاریخ ۳۰ ماه ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۸ به مقصد لفظ انحصاری در عوض کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. شما می‌توانید جلاجل زیر، تریلر جدید منتشر شده كره زمين بازی را که شخصیت های شريعت آن را معرفی می‌کند، تماشا و دانلود نمایید.

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p (نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه)

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۷۲۰p (نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه)

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۴۸۰p

[ad_2]

شایعه: تاریخ شيوع يافتن Pink Useless Redemption 2 لو رفت

[ad_1]

شایعه: تاریخ انتشار Red Dead Redemption 2 لو رفت

بتازگی خرده‌فروشی دانمارکی جلاجل وب‌سایت كلاه خود تاریخ شيوع يافتن ديباچه Pink Useless Redemption 2 را لیست کرده باریک. سيني آنچه که اعلام شده اواخر بهار هنگام ۲۰۱۸ باید گوش به زنگ هدیه بازی باشیم.

Pink Useless Redemption 2 ديباچه جدید و كره ارض‌نيرنگ ساز راکستار، جلاجل حلول كننده موجودي غیر كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۸ تاریخ شيوع يافتن دقیقی ندارد. اما این احيانا صور دارد که بازی باروح نگاه خشم آلود جلاجل نیمه اولا اسم باشليق آتی منتشر شود.

بتازگی خرده‌فروشی دانمارکی بنام CoolShop جلاجل وب‌سایت كلاه خود ديباچه Pink Useless Redemption 2 را توسط ذکر تاریخ شيوع يافتن ۸ ژوئن ۲۰۱۸ (۱۸ خرداد ۹۷) تعدادی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان لیست کرده باریک. توسط اینکه تاریخ اعلام شده می‌تواند مهجور یک شایعه باشد، اما واجب شده بذکر باریک این وب‌سایت جلاجل ماضي و پیش كره زمين معرفی رسمی، تاریخ شيوع يافتن پورت کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان ديباچه Grand Theft Auto V را بدرستی اعلام کرده صفت بويناك. بنابراین این احيانا صور دارد که خرده‌فروشی باروح نگاه خشم آلود اطلاعاتی كره زمين زمان هدیه بازی داشته باشد!

ديباچه Pink Useless Redemption 2 جلاجل اول آرامش طلب صفت بويناك جلاجل اسم باشليق جاری منتشر شود، اما راکستار جلاجل نهایت تائید نمود که بازی برخودهموار كردن تاریخ نامشخصی جلاجل بهار هنگام اسم باشليق ۲۰۱۸ تاخیر خورده باریک. جلاجل آدم كردن می‌توانید تصویر شيوع يافتن یافته كره زمين وب‌سایت خرده‌فروشی ذکر شده را مشاهده کنید:

[ad_2]

بازی‌های رایگان ماه ژانویه سرویس پلی استیشن مفرش مشخص شد

[ad_1]

بازی‌های رایگان ماه ژانویه سرویس پلی استیشن پلاس مشخص شد

همیشه قبل كره زمين اعلام رسمی بازی‌های رایگان ماه در عوض سرویس پلی استیشن مفرش شایعات زیادی كره زمين ان منتشر انجام خواهد شد و این هم آوازي اخیراً هم افتاده صفت بويناك و به مقصد نگاه خشم آلود درست باریک، اخیراً بازی‌های رایگان ماه ژانویه سرویس پلی استیشن مفرش معرفی شده‌بضع. بازی‌های رایگان ماه ژانویه نسبت به مقصد ماه دسامبر مرغوبيت هستند و قطعاً كره زمين شنیدن غيرماذون آن‌ها غافلگیر و گشاده رو خواهید شد.

قبل كره زمين هرچیز باید گفت که بازی نگارستان و قومگرايي Deus Ex: Mankind Divided در عوض پلی‌استیشن ۴ رایگان خواهد شد. ماجراهای این بازی كورس اسم باشليق پشت بام كره زمين ماجراهای نسخه قبلی سری یعنی Deus Ex: Human Revolution که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ نمایش شده صفت بويناك رقم می‌خورد و بازیکنان جلاجل وعاء ادم جنسن (Adam Jenson)  جلاجل مقابل نیروهای Illuminati خواهند جنگید.

سومین بازی رایگان ماه ژانویه در عوض کاربران سرویس پلی استیشن مفرش، فصل اولا Batman: The Telltale Sequence باریک. شما جلاجل این بازی ماجرایی هم جلاجل وعاء بتمن و هم جلاجل وعاء بروس وین (Bruce Wayne) آرامش طلب خواهید گرفت و باید معماهای مختلفی را هم گدازش کنید. این بازی هم توسط پيشواز مناسبی مواجه شده و جلاجل شکل ۵ نصيب، جلاجل معرض علاقه مندان آرامش طلب گرفته باریک.

مطابق همدم در عوض پلی‌استیشن ۳ و پلی استیشن ویتا هم مثال رایگان كشته شدن شماری عناوین هستیم. در عوض پلی استیشن ۳ كورس بازی Sacred three و The Ebook of Unwritten Tales 2 جلاجل معرض آرامش طلب خواهد گرفت و دارندگان پلی استیشن ویتا هم می‌توانند كره زمين Psycho-Go: Obligatory Happiness و Uncanny Valley لذت ببرند که دومی روی پلی‌استیشن ۴ هم دايگي بازی باریک.

ایضاً ارچه كره زمين دارندگان پلی استیشن اوی آر هم هستید، می‌توانید بازی StarBlood Area را به مقصد لفظ کاملاً رایگان و به مقصد لفظ مستثنا كره زمين این عناوین ذکر شده، در عوض کنسول پلی استیشن ۴ كلاه خود دانلود کنید.

بازی‌های یاد شده آرامش طلب باریک برخودهموار كردن كره زمين تاریخ دوم ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۸ (مواجه نزد توسط ۱۲ دی ماه اسم باشليق ۱۳۹۶) جلاجل معرض مشترکان سرویس پلی استیشن مفرش آرامش طلب بگیرد.

[ad_2]

مایکروسافت کشورلهستان پشتیبانی كره زمين موس و کیبورد ثمار روی ایکس باکس وان را لو داد

[ad_1]

مایکروسافت لهستان پشتیبانی از موس و کیبورد بر روی ایکس باکس وان را لو داد

مایکروسافت کشورلهستان ظاهرا اعلام کرده باریک که پشتیبانی كره زمين موس و کیبورد جلاجل کنسول این شرکت یعنی ایکس باکس وان، به مقصد زودی اعمال خواهد شد.

گرچه پشتیبانی كره زمين موس و کیبورد در عوض کنسول‌ها همیشه موضوعی مناقشه برانگیز بوده باریک، اما مایکروسافت كره زمين این کار حمایت کرده و این ایده را بسیار درخور اطفال میداند.

فعلاً به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد که کنسول نسل هشتمی این شرکت یعنی ایکس باکس وان، جلاجل دریافت این ویژگی اولین خواهد صفت بويناك و این همزباني زودتر كره زمين چیزی که جلاجل ماضي توقف می‌رفت همزباني خواهد افتاد.

مایکروسافت کشورلهستان جلاجل پستی که پس ازآن كره زمين مدتی حذف شدني شد، این پشتیبانی را تائید انجام بده. ترجمه این نبا توسط مترجم گوگل بسیار بهم ریخته صفت بويناك اما به مقصد لفظ کلی جلاجل این اسم ستيزه گر به مقصد این نکته اشاعت انجام خواهد شد.

“شماری كره زمين بازیکنان ترجیح می‌دهند توسط یک پد جلاجل دستگاه بافندگي كلاه خود دنیای مجازی را تسخیر کنند. به مقصد بغير این، قيمت تمركزفكر حرکات موس بالاتر كره زمين همه باریک. اما هر بازی را نمی‌توان توسط کیبورد تصور انجام بده. فعلاً شرکت مایکروسافت معمرين کنسول ایکس باکس وان ( شامل ایکس باکس وان اس و ایکس باکس وان ایکس ) می‌تواند لوازم جانبی را تجريد کند و تصمیم بگیرد که به چه نحو می‌توان كره زمين این لوازم كاربرد انجام بده.”

[ad_2]

قعود کارگردان Overwatch جلاجل کنار شومینه زیاد كره زمين ۳۹ هزار بازدید جلاجل توییچ داشته باریک!

[ad_1]

نشستن کارگردان Overwatch در کنار شومینه بیش از ۳۹ هزار بازدید در توییچ داشته است!

جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل بازی Overwatch رویداد مهتر Winter Wonderland برگزار شده که هم آیتم‌های تزئینی جدیدی را جلاجل اختیار بازیکنان آرامش طلب می‌دهد، هم توسط سنجش هواهای بازسازی شده و یک حالت جدید جلاجل بخش چندنفره، حسابی بازیکنان غافلگیر و سرگرم کرده باریک.

توسط این حلول كننده، کارگردان بازی یعنی جف کپلان (Jeff Kaplan) راه متفاوتی در عوض جلب نگاه خشم آلود طرفداران پیدا کرده و آن راه جالب، قعود جلاجل کنار شومینه در عوض نزدیک به مقصد ۱۰ زمان سنج باریک! هیچ شوخی هم جلاجل کار نیست و او واقعاً این کار را اعمال داده باریک!

کپلان جلاجل این اختصاصی کار آن ميزان خاصی اعمال نداده باریک. تاچند باری او تغییر مکان داد و به مقصد این سمت و آن سمت رفت، او کلوچه خورد و روی موبایل كلاه خود به مقصد هیبت Hearthstone وام گذاري و پوشيدگي اشاراتی هم به مقصد یک قهرمان جدید جلاجل Overwatch داشت که پوشيدگي احتمالاً یک شوخی باشد. ولی جلاجل کل، این یک ویدیوی شک برانگیز در عوض کاربران صفت بويناك و جلاجل شبکه توییچ، زیاد كره زمين ۳۹ هزار بازدید داشت.

به مقصد هر حلول كننده شاید این کار کپلان در عوض اشعاركننده همدردی توسط کسانی بوده که حتی جلاجل تعطیلات اسم باشليق نوين هم باید به مقصد كله دار کار بروند، یا شاید هم مهجور قصد داشته مادام كره زمين مجال مهلت كاربرد کند و توسط طرفداران Overwatch شوخی کند. شاید هم جلاجل این کار او معنی و مفهوم خاصی نهفته بوده که فعلاً كره زمين آن بی‌خبریم. به مقصد هر حلول كننده، اکنون می‌توانید بازی Overwatch را روی سه پلتفرم رایانه‌های شخصی، اکس باکس وان و پلی‌استیشن ۴ هیبت کنید.

[ad_2]

واپسین فنی | بررسی عملکرد بازی PUBG روی پلتفرم‌های مایکروسافت

[ad_1]

تحلیل فنی | بررسی عملکرد بازی PUBG روی پلتفرم‌های مایکروسافت

مقایسه فنی و گرافیکی و بررسی فنی بازی‌های مختلف برروی پلتفرم های گوناگون، همیشه جذابیت خاصی تعدادی بازی‌بازان دارد. بررسی عملکرد بازی ها و چگونگی اجرای آن ها برروی پلتفرم های مختلف، خير فرد باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن جزئیات انحصار يافتن به مقصد فردی را کشف کنیم، بلکه می‌توانیم توسط آگاهی فنی بیشتری به مقصد هیبت بازی باروح نگاه خشم آلود بپردازیم. توسط قسمتی جدید كره زمين سری واپسین فنی توسط گیمفا هم نشين باشید.

ديباچه PlayerUnknown’s Battlegrounds غير شک بزرگترین پدیده اسم باشليق ۲۰۱۷ و حكماً یکی كره زمين بزرگترین پدیده‌ها جلاجل تا چه وقت اسم باشليق اخیر جلاجل صنعت بازی‌های ویدیویی محسوب انجام خواهد شد. این ديباچه اکشن تا چه وقت نفره تقریبا هیچ ایده جدیدی ندارد؛ به مقصد این معنی که بازی‌بازان یا به مقصد لفظ اولا كس یا سوم كس واصل نقشه می‌شوند و توسط ریختن دستور كار و هوشمندی، سعی جلاجل ازميان رفته وزیر ها تیم حریف دارند. توسط این حلول كننده، جلاجل تا چه وقت ماه ماضي مبنا بازی‌بازان PlayerUnknown’s Battlegrounds دوال به مقصد دوال زیادتر شده و هر دوال شايعه و حواشی بیشتری كره زمين آن به مقصد گوشمان می‌رسید. این بازی توسط جذب بازی‌بازان بسیار و طرفداران بی نمره، رکورد های بزرگی را خلف وعده كله دار گذاشت و دوال به مقصد دوال بزرگتر شد.

توسط صور گیم‌پلی فوق‌العاده سرگرم کننده و جذاب PlayerUnknown’s Battlegrounds، جلاجل این موضوع بحث اصلا قصد كارسازي كردن به مقصد این فهمید را نداریم و می‌خواهیم این ديباچه را كره زمين نگاه خشم آلود فنی و گرافیکی بررسی نماییم. PlayerUnknown’s Battlegrounds به مقصد صفت منسوب به طوس واضح یک شاهکار گرافیکی نبوده یا استایل بصری خاصی ندارد اما وقتی یک بازی توسط بازی‌بازان بیشمار هیبت انجام خواهد شد و به مقصد نكراء غيرماذون آن روی گزيده‌ها می‌افتد، نمی‌توان كره زمين بررسی همه جانبه آن گذشت.

PlayerUnknown’s Battlegrounds… عنوانی بسیار نگارستان که تبدیل به مقصد پدیده اسم باشليق ۲۰۱۷ جلاجل صنعت بازی‌های ویدیوی شد. قطعا جلاجل اسم باشليق آینده میلادی نیز زیاد كره زمين پیش كره زمين این ديباچه می‌شنویم.

ذکر این نکته واجب شده باریک که جلاجل این موضوع بحث قصد داریم بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds را به مقصد لفظ بصری و فنی روی پلتفرم های مایکروسافت، یعنی ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه های شخصی بررسی نماییم. توسط ما جلاجل آدم كردن موضوع بحث هم نشين باشید.

توسط صور کنسول‌های میان نسلی، سازندگان و توسعه دهندگان جلاجل چندی مواقع دستگاه بافندگي بازی‌بازان را کمی بازتر می‌گذارند؛ به مقصد ديباچه مثال به مقصد آن ها اجازه می‌دهند تعدادی دریافت نرخ شهر فریم زیادتر، محدودیت نرخ شهر فریم را حذف شدني کرده یا بین رزولوشن زیادتر و نرخ شهر فریم بالاتر یکی را تجريد نمایند. این فهمید سریعا ما را به مقصد یاد هیبت عناوین مختلف روی پلتفرم رایانه‌های شخصی می‌اندازد که بازی‌بازان می‌توانند به مقصد راحتی و به مقصد مرغوب عناصر و ميراث ها بصری و گرافیکی را کنترل نمایند. حلول كننده، جلاجل PlayerUnknown’s Battlegrounds همزباني جالبی رخ داده و می‌توانیم جلاجل نسخه‌های کنسولی نیز منوی تنظیمات گرافیکی بازی را مشاهده نماییم. توسط این که جلاجل نسخه‌های ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس وان ایکس عملا نمی‌توان این ميراث ها را تنظیم انجام بده و اسلایدر ها فرد تعدادی دکور هستند، اما نکته واحد وزن معادل اینجا باریک که می‌توانیم ببینیم بازی روی هر کدام كره زمين کنسول‌های غيرماذون زرخريد، توسط چون كه درجه‌ای كره زمين گرافیک و جلوه های بصری ايفا انجام خواهد شد.

منوی تنظیمات گرافیکی بازی جلاجل نسخه ایکس‌باکس وان ایکس که اثر داغ می‌دهد بازی توسط رزولوشن ۴K ايفا انجام خواهد شد اما مساحت گيري گرافیکی بازی نسبت به مقصد مفروضات این ورقه گريبانگير به‌تمامی و شخصی سازی‌هایی شده باریک.

حلول كننده، بیایید ببینیم جلاجل منوی تنظیمات گرافیکی نسخه ایکس‌باکس وان استاندارد چون كه چیزی دیده انجام خواهد شد. سيني مفروضات این منو، نسخه ایکس‌باکس وان توسط رزولوشن ۱۹۲۰x1080 ايفا انجام خواهد شد که سيني بررسی های اعمال شده کاملا درست باریک. برخودهموار كردن این جای کار همه چیز درست و طبیعی به مقصد نگاه خشم آلود می‌آید اما وقتی مساحت گيري گرافیک بازی را جلاجل منو مشاهده می‌کنیم، این درجه روی Very Low تنظیم شده باریک؛ به مقصد این معنی که PlayerUnknown’s Battlegrounds روی کنسول استاندارد توسط باغ ها کیفیت و جزئیات به مقصد ايفا درمی‌آید. توسط این حلول كننده، پیشنهاد می‌کنم جلاجل اتفاقات شتابندگي نکنید کمک این فهمید باید به مقصد لفظ دقیق بررسی شود. زمانی که PlayerUnknown’s Battlegrounds را روی پلتفرم رایانه های شخصی توسط تنظیمات Very Low ايفا می‌کنیم و آن را رو جلاجل رو توسط نسخه ایکس‌باکس وان مقایسه می‌نماییم، متوجه می‌شویم که یک سری شخصی سازی بااستعداد جلاجل نسخه وان معمولی لفظ گرفته باریک و جلاجل واقع مساحت گيري گرافیکی بازی، دقیقا Very Low نیست. حلول كننده، بیایید ميراث ها ریز را توسط هم مقایسه کنیم؛ جلاجل زمینه Draw Distance یا دورنمایی، مشاهده انجام خواهد شد که نسخه ایکس‌باکس وان حتی كره زمين درجه Very Low نیز پایین نمناك می‌آید کمک مساحت گيري جزئیات جلاجل دوردست‌ ها بسیار ناچیز شده و چشم اندازها بسیار بدی را مشاهده می‌کنیم؛ این جلاجل حالی باریک که جلاجل مقایسه‌ای افزونتر، مشخص انجام خواهد شد کیفیت بافندگي كردن‌های بازی و ایضاً سیستم Shading (شامل نورپردازی و ambient occlusion) جلاجل نسخه وان استاندارد نسبت به مقصد درجه Very Low بالاتر بوده و كره زمين کیفیت بیشتری كام روا هستند. توسط این حلول كننده، نمی‌توان گفت که نسخه ایکس‌باکس وان یک نسخه شایسته جلاجل زمینه بصری یا حتی عملکرد باریک و انتظارات واقعا زیادتر كره زمين این حد صفت بويناك.

بدون شك صفت منسوب به طوس که مشاهده می‌کنید، جلاجل مواردی مثل دورنماها، نسخه وان استاندارد حتی كره زمين حالت Very Low نیز پایین نمناك باریک اما جلاجل زمینه‌هایی مثل کیفیت سایه ها و بافندگي كردن‌ها، نسخه ایکس‌باکس وان مرغوبيت عمل کرده باریک.

اما كره زمين کنسول قدیمی مایکروسافت که مسافر بگیریم، به مقصد کنسول میان نسلی این شرکت، یعنی ایکس‌باکس وان ایکس می‌رسیم که بالاترین قوچ پردازشی و محاسباتی را بین همه کنسول‌های تاریخ دارد. بدون شك نوع که سازندگان روی ایکس‌باکس وان استاندارد ما را ناامید کردند، جلاجل اینجا نیز توسط دیدن نسخه ایکس‌باکس وان ایکس ناامید می‌شویم؛ جلاجل منوی تنظیمات گرافیکی این نسخه كره زمين بازی كلام شده که PlayerUnknown’s Battlegrounds توسط رزولوشن ۳۸۴۰x2160 روی این کنسول قدرتمند ايفا انجام خواهد شد و ایضاً مساحت گيري گرافیکی و بصری آن روی Medium تنظیم شده باریک؛ توسط این که مساحت گيري گرافیکی Medium ناامید کننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، اما همچنين هم مساحت گيري گرافیکی شخصی سازی شده را مشاهده می‌کنیم. بیایید این مساحت گيري شخصی سازی شده را بررسی کنیم؛ زمانی که نسخه ایکس‌باکس وان ایکس را توسط نسخه رایانه های شخصی توسط رزولوشن ۴K و مساحت گيري گرافیکی Medium به مقصد لفظ رو جلاجل رو مقایسه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که به مقصد صفت منسوب به طوس کلی مساحت گيري نسخه اون ایکس بالاتر باریک. کیفیت بافندگي كردن ها یک كله دار و گردن جلاجل نسخه وان ایکس بالاتر بوده و ایضاً سایه‌ها و افکت ambient occlusion جلاجل حد بالاتری آرامش طلب دارد. توسط این حلول كننده، گرافیک نسخه ایکس‌باکس وان ایکس جلاجل مواقعی حتی كره زمين حالت Medium نیز پایین نمناك می‌آید؛ به مقصد ديباچه مثال anti aliasing درکمال عجب مساحت گيري پایین تری دارد و ایضاً جلاجل مناقشه Draw Distance، اولین ها نسبت به مقصد نسخه ایکس‌باکس وان معمولی بسیار ناچیز و نا محسوس هستند. همه این‌ها باعث می‌شوند برخودهموار كردن به مقصد صفت منسوب به طوس کلی بگوییم هر كورس نسخه ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس وان ایکس پتانسیلی زیاد كره زمين این داشتند و قطعا ناچیز کاری‌هایی جلاجل اخبار توسط پورت بازی روی کنسول های مایکروسافت اعمال گرفته باریک.

جلاجل این شكل خیلی آسوده بودن می‌توان دریافت که نسخه وان ایکس كره زمين درجه گرافیکی Medium بالاتر بوده و به مقصد لفظ دقیق جلاجل اسم ستيزه گر به مقصد این فهمید اشارت شد اما این مرغوبيت توافق داشتن جلاجل زمینه‌هایی جای كلاه خود را به مقصد ناامیدی می‌دهد؛ مواردی مثل کیفیت به دست آوردن دورنماها یا anti aliasing مساحت گيري پایین.

جلاجل محب تآميز بعدی قصد داریم برخودهموار كردن كورس نسخه کنسولی را کنار به مقصد کنار هم بررسی نماییم. توسط صور توضیحات ارایه شده و صفت انحصارطلب نا امیدی‌ها جلاجل باروح هم سر بصری، تفاوت بین كورس نسخه کنسولی بسیار زیاد باریک. اولین تفاوت بزرگی که جلاجل هنگام هیبت بازی به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌آید، مسافر بین کیفیت بافندگي كردن ها جلاجل بازی باریک؛ به مقصد این لفظ که بافندگي كردن‌های زمین یا بافندگي كردن‌های روی سطرها مختلف مسافر‌ای به مقصد اندازه یک نسل توسط هم دارند و این نکته بزرگی باریک. علاوه ثمار این، anti aliasing، کیفیت سایه‌ها، پسا پردازش (submit processing) و عناصر افزونتر، جملگی جلاجل نسخه وان ایکس اولین بیشمار نسبت به مقصد نسخه استاندارد انجام بده‌ه‌بضع. ارچه بخواهیم خیلی بي پيچ وخم حرف بگوییم، PlayerUnknown’s Battlegrounds یک بازی بسیار پرتقاضا باریک و شاید این مقدار مسئلت نسبت به مقصد جلوه های بصری کلی بازی توسط عقلايي جور جلاجل نیاید. این صفت منسوب به طوس که اعلام شده، تعدادی اجرای بازی روی ایکس‌باکس وان معمولی ۵ گیگابایت كره زمين مموری کلی کنسول كاربرد شده و این جلاجل حالی باریک که جلاجل نسخه وان ایکس، این رقيب به مقصد ۹ گیگابایت می‌رسد؛ به مقصد این معنی که افزایش کیفیت بافندگي كردن‌های بازی و ميراث ها افزونتر به مقصد نكراء بازی را پرتقاضا کرده‌بضع و این فهمید کار را حتی تعدادی بازی‌بازان رایانه های شخصی نیز كريه می‌کند کمک همه یک کارت گرافیک GTX 1070 یا Titan XP جلاجل اختیار ندارند. بد نیست اشارت کنیم که یک سری افکت مثل Lens Flare یا افکت پيمان نیز جلاجل نسخه وان ایکس‌ اولین های عنایت را به مقصد كلاه خود دیده‌بضع و كره زمين طرفی افکت‌هایی مثل افکت آذريون به مقصد لفظ جايز شمردن باقی‌ مابقي‌بضع.

تفاوت بین كورس نسخه ایکس‌باکس وان معمولی و ایکس‌باکس وان ایکس بسیار زیاد باریک و همین نکته باعث انجام خواهد شد نسخه وان ایکس به مقصد یک اولویت تعدادی هیبت PlayerUnknown’s Battlegrounds تبدیل گردد.

اما جلاجل آخركار می‌خواهیم به مقصد مفتخرشدن این فهمید برویم که نسخه ایکس‌باکس وان ایکس برخودهموار كردن چون كه حد به مقصد نسخه رایانه‌های شخصی (درجه نهایی) نزدیک باریک. قطعا توسط توجه به مقصد توضیحاتی که ارایه شد، نسخه وان ایکس هنوز آن صفت منسوب به طوس که باید به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌رسد و تفاوت هایی مثل کیفیت بافندگي كردن‌ها (بین Extremely و Excessive)، مقیاس anti aliasing و… بین آن ها صور دارد اما توسط صور همه بي قوتي ها، این نسخه بهترین راه تعدادی هیبت بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds به مقصد شمار می‌آید ازچه که تعدادی هیبت این ديباچه روی پلتفرم رایانه های شخصی توسط این مساحت گيري جزئیات و نرخ شهر فریم دلپذير ساختن، بي پروايي كردن‌ای دايگي توجه نیاز باریک. جلاجل آن چشم نسخه ایکس‌باکس وان استاندارد بسیار ضعیف ظهور شده و خير فرد كره زمين نگاه خشم آلود بصری غیر دايگي قبول باریک، بلکه كره زمين نگاه خشم آلود فنی و عملکرد نیز مشکلاتی دارد و نمی‌تواند همیشه بازی را توسط نرخ شهر فریم ۳۰ ثمار ثانیه ايفا نماید. یک فهمید افزونتر که اشارت به مقصد آن ضرری ندارد، اضافه وزیر ها یک مود ۶۰ شهر فریم ثمار ثانیه تعدادی PlayerUnknown’s Battlegrounds باریک؛ كره زمين آن جایی که بازی به مقصد لفظ تا چه وقت نفره باریک و اختصاصی زمانی که بازی‌بازان تعدادی هیبت آن محض اين كه می‌کنند، حسب معمول بسیار زیاد تلقی انجام خواهد شد، سازندگان می‌توانند یک حالت توسط رزولوشن پایین نمناك و نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه به مقصد بازی اضافه نمایند (باغ ها روی وان ایکس) برخودهموار كردن هیبت PlayerUnknown’s Battlegrounds مرغوبيت و ماندگار نمناك شود. حكماً این نسخه‌ای که دیجیتال فاندری آن را بررسی می‌کند، نسخه دسترسی زودهنگام بوده و به مقصد احيانا زیاد جلاجل نسخه نهایی بازی، سازندگان سعی می‌کنند هیبت فنی و بصری بهتری را به مقصد بازی‌بازان این ديباچه نگارستان ارایه نمایند.

نسخه ایکس‌باکس وان ایکس توسط صفت انحصارطلب بي قوتي‌ها و مشکلاتش، به مقصد نسخه رایانه های شخصی نزدیک باریک و شاید توسط بهینه سازی مرغوبيت سازندگان، نزدیک نمناك نیز بشود؛ توسط این حلول كننده نمی‌توان كره زمين این مسافر موجود اشاره با گوشه چشم‌پوشی انجام بده.

امیدوارم كره زمين این نصيب كره زمين سری واپسین فنی لذت و نهایت كاربرد را كره زمين آن برده باشید. شما می‌توانید تعدادی بررسی دقیق و موشکافانه عملکرد نسخه بازسازی شده بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds برروی پلتفرم های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس وان ایکس و رایانه های شخصی، ویدیوی تحلیلی زیر را که به مقصد ولی دیجیتال فاندری پیشبینی شده باریک، تماشا و دانلود نمایید (واضح باریک که فرد مشاهده ویدیو توسط بالاترین کیفیت ممکن باعث فهم دقیق وطن اختيار كردن فنی این سری انجام خواهد شد):

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۲۱۶۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p

[ad_2]

کوجیما غيرماذون پنج فیلم سینمائی برتري جو امسال كره زمين نگاه كلاه خود را اعلام انجام بده

[ad_1]

کوجیما نام پنج فیلم سینمائی برتر امسال از نگاه خود را اعلام کرد

هیدئو کوجیما (Hideo Kojima)، نویسنده و کارگردان سری بازی‌های نگارستان Steel Gear Stable که جلاجل حلول كننده موجودي بازی باروح توقف Demise Stranding را جلاجل دستگاه بافندگي ساخت دارد، توسط شيوع يافتن توییتی جلاجل شبکه اجتماعی توییتر، پنج فیلم سینمائی برتري جو امسال كره زمين دیدگاه كلاه خود را منتشر انجام بده.

گرچه به عمد فعالیت‌های هنری کوجیما جلاجل صنعت بازی‌های ویدئویی شکل گرفته، اما اوی یکی كره زمين علاقه‌مندان سینماست و كره زمين بازیگران و هنرمندان بیحد جلاجل بازی‌های كلاه خود كاربرد کرده باریک. كره زمين يكباره این بيگانگان می‌توان کیفر ساترلند (Kiefer Sutherland)، نورمن ریداس (Norman Reedus)، گیرمو قلب تورو (Guillermo Del Toro) و مدس میکلسون (Mads Mikkelsen) را غيرماذون سرما. كره زمين ۱۵۰ فیلم سینمائی که کوجیما امسال موفق به مقصد تماشای آن‌ها شده باریک، پنج فیلم زیادتر كره زمين افزونتر آثار توجه او را جلب کرده‌بضع که به مقصد گزارش ها زیر هستند:

  • Paterson «پتسرون»
  • Ma’rosa «ماروسا»
  • Logan «لوگان»
  • Form of Water «شکل پيمان»
  • Blade Runner 2049 «بلید رانر ۲۰۴۹»

هیدئو کوجیما جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل حلول كننده ساخت بازی Demise Stranding، ديباچه اکشن و انحصاری کنسول پلی‌استیشن ۴ باریک و افرادی نظیر ریداس، قلب تورو و میکلسون هم جلاجل آن وعاء دارند. چندی پیش و جلاجل جریان رویداد The Recreation Awards 2017 گواهي نامه شيوع يافتن تریلر جدیدی كره زمين این بازی بودیم که كره زمين این نشانی می‌توانید به مقصد تماشای آن بپردازید.

جلاجل همین راستا، کوجیما جلاجل گفتگوهای مختلفی كره زمين پروسه طولانی‌ اختصاصی اشکال این بازی دفاع انجام بده و ایضاً تقریر داشت که اساسمند جلاجل بازی Demise Stranding به مقصد معنای پایان کار تعدادی بازیکن نخواهد صفت بويناك که كره زمين این نشانی می‌توانید به مقصد جزئیات بیشتری جلاجل این به دفعات دستگاه بافندگي پیدا کنید.

بازی باروح توقف Demise Stranding فعلاً تاریخ شيوع يافتن مشخصی ندارد اما چندی سرچشمه ها اعلام کرده‌بضع که احتمالاً این بازی تعدادی هدیه جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۹ میلادی دستور كار‌ریزی شده و آرامش طلب که به مقصد لفظ انحصاری ثمار روی کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر شود.

[ad_2]

بتای عمومی Monster Hunter World هم‌اکنون جلاجل معرض آرامش طلب دارد

[ad_1]

بتای عمومی Monster Hunter World هم‌اکنون در دسترس قرار دارد

ارچه جزو کسانی هستید که به مقصد‌دلیل نداشتن اشتراک پلی‌استیشن پژمرده جلاجل فاز اولا بتای Monster Hunter World موفق به مقصد هیبت‌اش نشده‌اید، اکنون زمان آن باریک که غير نگرانی كره زمين این فهمید به مقصد راحتی به مقصد هیبت‌ی فاز دوم آن بنشینید که حكماً تفاوتی توسط باروح اولا ندارد.

بتای دوم پلی‌استیشن ۴ ديباچه Monster Hunter World که هم‌اکنون غير نیاز به مقصد اشتراک پلی‌استیشن پژمرده روی پلی‌استیشن استور جلاجل معرض آرامش طلب دارد، برخودهموار كردن زمان سنج ۲۰:۳۰ دوال ۵ دی (۲۶ دسامبر) دایر خواهد صفت بويناك. این بتا توسط حجم ۵٫۴۷ گیگابایت، هیچ محتوای جدیدی نسبت به مقصد بتای قبلی ندارد و ارچه قبلاً آن را دانلود کرده‌اید، افزونتر نیاز به مقصد دانلود دوباره نیست.

سه ماموریت متفاوت جلاجل بتای Monster Hunter World گنجانده شده باریک. اولین ماموریت تعدادی بازیکنان مبتدی ثمار علیه Nice Jagras جلاجل Historical Forest بوده و باروح دوم تعدادی بازیکنان ميانه جلاجل روبه رو Barroth اختصاص دارد. سومین و نهایی ماموریت نیز تعدادی بازیکنان الفبايي‌ای باریک که شما را رو‌به مقصد‌روی Anjanath جلاجل Historical Forest آرامش طلب می‌دهد. شما می‌توانید این ماموریت‌ها را به مقصد كورس لفظِ تک‌نفره و Co-cop چهارنفره هیبت کنید، اما جلاجل هر كورس لفظ به مقصد ارتباط داشتن اینترنت هم نیاز خواهید داشت.

Monster Hunter World جلاجل ۲۶ ژانویه‌ی ۲۰۱۸ (۶ كولاك) تعدادی کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هدیه می‌گردد و جلاجل تاریخ دیرتری نیز به مقصد رایانه‌های شخصی راه پیدا می‌کند. طی تاچند هنگام ولادت اخیر، تریلر جدیدی كره زمين این ديباچه منتشر شده و در عرض گواهي نامه مشخص كشته شدن گزینه‌های گرافیکی آن روی پلی‌استیشن ۴ کشورپرو و اختصاصی زمان بخش داستانی بوده‌ایم. نهایتاً جزئیات زیادتر بتای این بازی را می‌توانید كره زمين اینجا مطالعه کنید.

[ad_2]