NBA Reside 18 كره زمين ایکس‌باکس‌ وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ کشورپرو پشتیبانی می‌کند

[ad_1]

NBA Live 18 از ایکس‌باکس‌ وان ایکس و پلی‌استیشن ۴ پرو پشتیبانی می‌کند

پشت بام كره زمين كورس اسم باشليق تمدداعصاب، الکترونیک‌آرتز می‌خواهد توسط NBA Reside 18 به مقصد هم چشمي كردن جلاجل نمايشگاه‌ی بسکتبال بازگردد و اخیراً نیز راجع به مقصد پشتیبانی این ديباچه كره زمين کنسول‌های میان‌نسلی سونی و مایکروسافت و جلاجل طي، احيانا هدیه‌ی نسخه‌ی نینتندو سوئیچ كلام باریک.

جلاجل جدیدترین رویداد الکترونیک‌آرتز اسپورتز، وب‌سایت دوال‌شاکرز موفق به مقصد گفت و گو توسط تامین‌کننده‌ی NBA Reside 18 یعنی مایک مهار (Mike Mahar) شده باریک. اولا كره زمين همه، كره زمين مهار درزمينه‌ی پشتیبانی این ديباچه كره زمين پلی‌استیشن ۴ کشورپرو و ایکس‌باکس وان ایکس پرسیده شده و خوشبختانه، اوی این مشکل را تایید کرده باریک:

واضح باریک که در عوض ارائه‌ی جلوه‌های بصری به شدني یافته، باید كره زمين جمعناتمام قوچ این كورس سیستم كاربرد انجام بده و ما بیشترین تمرکز و انرژی كلاه خود را برروی این امر می‌گذاریم. ما یقیناً كره زمين هر كورس سیستم توسط جلوه‌های به شدني یافته، قوچ و ظرفیت خودشان به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل كاربرد می‌کنیم.

علاوه ثمار این، دوال‌شاکرز پرسیده باریک که آیا دستور كار‌ای در عوض هدیه‌ی NBA Reside 18 روی نینتندو سوئیچ صور دارد یا خیر و مهار نیز جواب امیدوارکننده‌ای داده باریک:

احتمالاً آره. در عوض امسال، ما برروی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان تمرکز کرده‌ایم، اما به مقصد این کنسول نیز توجه خواهیم انجام بده.

مهتر‌ترین مدعی NBA Reside 18 یعنی NBA 2K18 آرامش طلب باریک به مقصد نینتندو سوئیچ راه یابد و هدیه‌ی ديباچه بسکتبالی الکترونیک‌آرتز در عوض این کنسول جدید و نگارستان، قطعاً باعث تشدید و جذاب‌نمناك كشته شدن این هم چشمي كردن انجام خواهد شد.

NBA Reside 18 که جیمز هاردن را به مقصد روی کاور كلاه خود دارد، جلاجل ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) برروی کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان هدیه می‌گردد.

[ad_2]

شایعه: قیمت پلی‌استیشن ۴ اسلیم جلاجل ماه آگوست کاهش می‌یابد

[ad_1]

شایعه: قیمت پلی‌استیشن ۴ اسلیم در ماه آگوست کاهش می‌یابد

کنسول ایکس‌باکس وان ایکس تعدادی نمایش جلاجل نوامبر امسال دستور كار ریزی شده باریک و جلاجل آن وقت گذراني هیچگونه هم چشمي كردن مستقیمی كره زمين چشم سونی رخ نخواهد داد یا به مقصد عبارتی سونی کنسول جدیدی تعدادی نمایش و هم چشمي كردن (همسايگي چیزی که بین کنسول ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ مشاهده کردیم) جلاجل مقابل ایکس‌باکس وان ایکس نخواهد داشت. اما آیا به مقصد این معنی می‌باشد که ایکس‌باکس وان ایکس جلاجل فصل تعطیلات ۲۰۱۷ بازارگاه را تصادم كردن کرده و فروش رویایی خواهد داشت؟ پوشيدگي که خير! به دلیل اینکه درست باریک که سونی مقابله مستقیمی نخواهد انجام بده اما به مقصد این معنی نیست که هیچگونه بیانات و جایگزینی ندارد. ثمار ازاصل خبری که كره زمين چشم یکی كره زمين کارمندان سونی به مقصد بیرون درز کرده باریک، پلی‌استیشن ۴ اسلیم جلاجل اواخر این ماه کاهش قیمت پیدا خواهد انجام بده.

در عرض، کارمند مربوطه به مقصد این اشارت که یک تبلیغ جدید پيوسته كاري به مقصد باندل پلی‌استیشن ۴ اسلیم به مقصد هم محفل آنچارتد ۴ جلاجل راه می‌باشد که ثمار ازاصل آن این باندل آرامش طلب باریک به مقصد قیمتی پایین و توسط بها ۲۶۹٫۹۹ دلار جلاجل ۱۳ آگوست جلاجل معرض باشد.

منبرها ثمار روی تيرخور باروح نگاه خشم آلود کار می‌کنم و ما تبلیغات را حدودا یک یا كورس هفته زودتر دریافت می‌کنیم بنابراین صفت انحصارطلب کارکنان می‌دانند که چیزی آرامش طلب باریک به مقصد فروش گذاشته شود. و خب ما به مقصد این لفظ می‌توانیم کارهای بازاریابی و غیره را اعمال دهیم. جدیدترین تبلیغی که تعدادی ما فرستاده شده باریک و آرامش طلب باریک هفته‌ی افزونتر نمایش شود پيوسته كاري به مقصد باندل پلی‌استیشن ۴ اسلیم به مقصد هم محفل آنچارتد ۴ می‌باشد که آرامش طلب باریک جلاجل قیمت پایین جدید كلاه خود و به مقصد بها ۲۶۹٫۹۹ دلار جلاجل معرض آرامش طلب بگیرد.

چیز جالب جلاجل باروح این اسم ستيزه گر پيوسته كاري به مقصد تركيب “قیمت پایین جدید كلاه خود” می‌باشد که به مقصد صفت منسوب به طوس واضح اشارت دارد که این آرامش طلب باریک یک افت قیمت دائمی باشد. ارچه سونی واقعا تعدادی افت قیمت پلی‌استیشن ۴ اسلیم دستور كار ریزی کرده باشد به مقصد صفت منسوب به طوس حتم جلاجل طی اعلامی مهتر آن را آشکارا خواهد گفت. پشت بام باید تاچند روزی و برخودهموار كردن ۱۳ آگوست تعدادی این واقعه گوش به زنگ ماند.

مبنا زیادی كره زمين منتقدان ثمار این باورند که نمایش ایکس‌باکس وان ایکس همزمان توسط افت قیمت پلی‌استیشن ۴ اسلیم خواهد صفت بويناك. اما آیا همچین اتفاقی كره زمين صیانت سونی رخ خواهد داد؟ هر چیزی امکان پذیر باریک.

[ad_2]

جزئیات کیفیت اجرایی نسخه‌های پلی‌استیشن Matterfall مشخص شد

[ad_1]

جزئیات کیفیت اجرایی نسخه‌های پلی‌استیشن Matterfall مشخص شد

استودیوی Housemarque موفق شد توسط نمایش بازی Nex Machina جلاجل سبک تیراندازی و آرکید، طرفداران زیادی را صیانت به مقصد كلاه خود جذب کند. یکی كره زمين دلایل موفقیت این بازی، محضر یوجین جارویس (Eugene Jarvis) – فردی که جلاجل ساخت Smash TV و Robotron 2084 وعاء داشته باریک – به مقصد ديباچه مشاور جلاجل تیم توسعه آن صفت بويناك. Nex Machina در عوض نسل جدید به مقصد منظور افزایش چشمگیر طراحی بصری و مکانیک گیم‌پلی اُلد-اسکول كلاه خود به مقصد‌دوال شده باریک.

حكماً کار استودیوی Housemarque هنوز به مقصد تكميل نرسیده باریک چراکه جدیدترین بازی مهتر آن‌ها، یعنی Matterfall، توسط تيرخور واصل وزیر ها سبک تیراندازی و سکوبازی كره زمين نمای جانبی به مقصد سطحی جدید، جلاجل تاریخ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه (۱۵ آگوست ۲۰۱۷) واصل بازارگه خواهد شد. توسط این حلول كننده، این بازی فرد در عوض کنسول پلی‌استیشن ۴، هم نشين توسط پشتیبانی كره زمين پلی‌استیشن ۴ کشورپرو نمایش خواهد شد. بنابراین این پرسش مطرح انجام خواهد شد که توسعه‌دهنده بازی موفق Nex Machina در عوض ديباچه بعدی كلاه خود چون كه تمهیداتی در عوض رزولوشن و نرخ شهر فریم آن اندیشیده باریک؟

میکائل هاوری (Mikael Haveri) جلاجل گفتگو توسط وب‌سایت «گیمینگ‌بولت» جزئیات جدیدی كره زمين کیفیت اجرایی بازی Matterfall ثمار روی پلتفرم‌های مقصدش منتشر انجام بده. هاوری تقریر داشت که بازی Matterfall ثمار روی کنسول پلی‌استیشن ۴ کشورپرو توسط رزولوشن ۱۰۸۰P و نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه ايفا خواهد شد. این جلاجل حالی باریک که نسخه پلی‌استیشن معمولی این ديباچه توسط رزولوشن ۹۰۰P و نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه ايفا انجام خواهد شد. پرواضح باریک که تمرکز استودیوی Housemarque ثمار روی رسیدن به مقصد نرخ شهر فریم پایدارِ ۶۰ ثمار ثانیه باریک.

همانطور که پیشتر اشاعت شد، بازی Matterfall جلاجل تاریخ سه‌شنبه ۲۴ مرداد ماه (۱۵ آگوست) در عوض کنسول‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ کشورپرو نمایش و منتشر خواهد آشکارایی.

[ad_2]

تماشا کنید: تریلر جدید NBA 2K18 منتشر شد

[ad_1]

تماشا کنید: تریلر جدید NBA 2K18 منتشر شد

۲k Sports activities به مقصد تازگی تریلر جدیدی كره زمين ديباچه NBA 2K18 منتشر کرده باریک که جلاجل آن به مقصد جلوه‌های هنری این ديباچه زیادتر تمرکز شده و ۲K سعی داشته باریک به مقصد نوعی بازی بازان را توسط این بخش بازی کمی زیادتر آشنا کند. برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده چندین تریلر كره زمين این ديباچه باروح توقف و نگارستان منتشر شده باریک که بخش‌های مختلفی كره زمين بازی را به مقصد نمایش گذاشتند و حلول كننده جديدالاحداث به مقصد جنبه هنری بازی رسیده باریک که كره زمين نزدیک‌نمناك نگاهی به مقصد آن داشته باشیم. شایان ذکر باریک که جلاجل این تریلر كلاه خود کارگردان هنری ديباچه NBA 2K18، آقای Joel Friesch، گویندگی کرده‌بضع.

به مقصد حمل كره زمين آقای Joel Friesch تیم هنری بازی ساق دست‌ها هنگام ولادت محض اين كه این بخت كره زمين بازی کرده‌بضع برخودهموار كردن کار كلاه خود را به مقصد بهترین نحو اعمال داده و NBA 2K18 را به مقصد زیباترین بازی بسکتبال موجودي جلاجل سوپرماركت‌ها مبدل کنند. سازندگان سختی بیحد کشیده‌بضع برخودهموار كردن این بازیکنان دیجیتالی را جلاجل NBA 2K18 هرچه زیادتر شبیه به مقصد بازیکنان اصلی جلاجل دنیای واقعی کنند. سیستم حرکات بدن جلاجل جدیدترین نسخه این بازی به مقصد کلی تغییر یافته و كره زمين نوين طراحی شده باریک. این تغییر جلاجل سیستم بدن بازیکنان NBA 2K18 به مقصد این خاطره ها حالت شده باریک برخودهموار كردن سازندگان آزادی عمل بیشتری كره زمين پیش جلاجل ساخت آن‌ها داشته باشند. توسط تغییر سیستم این امکان در عوض تیم سازندگان مهيا شد که فیزیک تک تک بازیکنان موجودي جلاجل لیگ را دقیقاً شبیه به مقصد همال‌ی واقعی ساخته و هیبت بازی توسط هر بازیکن را كره زمين دیگری متفاوت کنند. اما سیستم بدن بازیکنان مهجور چیزی نیست که كره زمين نوين طراحی و ساخته شده باریک؛ علاوه ثمار این سیستم، عذار‌های تمامی بازیکنان نیز جلاجل NBA 2K18 كره زمين نوين طراحی و ساخته شده باریک. ایضاً اشاره با گوشه چشم‌های بازیکنان و دندانه دندانه‌ها جلاجل نسخه جدید جلوه بهتری نسبت به مقصد فروغ لمعان خواهند داشت. هر ساله جلاجل نسخه‌های جدیدتر بازی مثال تمركزفكر زیادتر به مقصد جزئیات و خصوصیات ظاهری هستیم و امسال نیز جلاجل NBA 2K18 زیاد كره زمين ۲K17 به مقصد این جزئیات توجه شده باریک و عمه‌کوبی ها، زخم‌ها، و افزونتر مناسبت ها این چنینی جلاجل ظهور آن‌ها به مقصد نیکویی نمایان باریک. لباس‌های تیم‌ها نیز بازسازی شده‌بضع و تغییراتی چون شبیه سازی دقیق جنس ايران زمين‌ها حالت شده باریک. ایضاً تیم طراحی در عوض تمركزفكر و شباهت هر چون كه زیادتر به مقصد همال‌های واقعی لباس‌ها و وسایل تیم‌ها را اسکن کرده‌بضع.

بخش ساخت شخصیت بازی (MyPlayer) نیز دستخوش تغییراتی شده باریک و نسبت به مقصد نسخه شهر پیشین به شدني یافته باریک. این به شدني جلاجل بخش‌هایی چون اسکن لفظ، محرزشدن‌های مو، تمركزفكر جلاجل شبیه سازی وزن و قد و افزونتر مناسبت ها اضافی این چنینی لفظ گرفته باریک. NBA 2K18 جلاجل بیست و هشتم شهریورماه در عوض پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۳، اکس باکس وان، اکس باکس ۳۶۰، رایانه‌های شخصی و نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد. نسخه‌ی نینتندو سوییچ NBA 2K18 جلاجل دوال نمایش افزونتر پلتفرم‌ها جلاجل معرض آرامش طلب خواهد گرفت اما کاربران مهجور می‌توانند نسخه دیجیتالی آن را خریداری کنند به چه جهت که هنوز تاریخ شيوع يافتن نسخه فیزیکی این ديباچه در عوض نینتدو سوییچ اعلام نشده باریک؛ كلام شده باریک که نسخه فیزیکی این ديباچه در عوض سوییچ برخودهموار كردن مدتی پس ازآن كره زمين شيوع يافتن آن در عوض افزونتر پلتفرم‌ها نمایش خواهد شد. جلاجل آدم كردن می‌توانید این ویدئو را كره زمين گیمفا تماشا کنید.

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰P

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰P

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۱۰۸۰p

دریافت ویدئو توسط کیفیت ۴k

[ad_2]

تاریخ ابتر شدن بتای آزاد بازی Gundam Versus مشخص شد

[ad_1]

تاریخ آغاز بتای آزاد بازی Gundam Versus مشخص شد

شرکت باندای نامکو (Bandai Namco)، فردا تاریخ ابتر شدن نسخه های بتای غربی بازی Gundam Versus را مشخص نمود. این بازی که می‌توانیم به مقصد آن لقب ترنسفرمرز ژاپنی را بدهیم، پشت بام كره زمين موفقیت گیتی که جلاجل بازارگه کشورژاپن به مقصد دستگاه بافندگي آورد، حلول كننده، راهی پرسپكتيو غربی شده باریک و حتی نسخه بتا نیز خواهد داشت.

ارچه سری بازی های Gundam را هیبت کرده باشید، حتما توسط گیم‌پلی سریع و هیجان انگیز آن آشنایی دارید. جلاجل ديباچه Gundam Versus نبرد ربات ها به مقصد لفظ آنلاین و آفلاین و جلاجل حالت های كورس به مقصد كورس و سه به مقصد سه دايگي بازی باریک و هر ربات در عوض كلاه خود، سیستم تسليحات و ضربان مخصوص به مقصد كلاه خود را دارد.

سيني اطلاعاتی که شرکت باندای نامکو منتشر کرده، بتای بازی Gundam Versus كره زمين تاریخ ۲ برخودهموار كردن ۴ ماه سپتامبر جلاجل معرض بازی‌بازان خواهد صفت بويناك و شامل پیش دانلود بازی نیز خواهد شد. این جلاجل حالی باریک که پیش دانلود بازی در عوض کنسول پلی‌استیشن ۴ جلاجل تاریخ ۲۹ ماه آگست جلاجل معرض آرامش طلب می‌گیرد.

قطعا طرفداران این بازی متحد شدن دارند برخودهموار كردن بدانند جلاجل نسخه بتای بازی چون كه مواردی آرامش طلب گرفته باریک. نسخه بتای بازی شامل مسجدها آنلاین بازیکن، مسابقات آنلاین جنون مردم آزاري كره زمين يكباره ۱ جلاجل مواجه نزد ۱، ۲ جلاجل مواجه نزد ۲ و ۳ جلاجل مواجه نزد ۳، نبرد Final توسط ۱۵ ماموریت آنلاین و ۳۰ ماموریت آفلاین، مبارزه آزمایشی، مبارزه آزاد آفلاین، بخش تمرینی و ۵ مسیر موجود كره زمين يكباره Lacking Rink و Crossbone جلاجل بازی خواهد صفت بويناك. شما می توانید جلاجل انتهای موضوع بحث، تصویر معرفی بتای غربی بازی را مشاهده نمایید.

 

این نکته جالب را جلاجل نگاه خشم آلود داشته باشید که این نسخه، یکی كره زمين اولین بازی های سری Gundam به مقصد شمار می‌آید که آرامش طلب باریک جلاجل پرسپكتيو غربی منتشر شود و بازی‌بازان این پرسپكتيو نیز صفت غذاخور هیبت آن را بچشند. برخودهموار كردن قريب ۲ اسم باشليق ماضي کسی حتی فکرش را هم نمی‌انجام بده که این سری راه كلاه خود را به مقصد مغرب همچنين کند و بيرون كره زمين بازارگه کشورژاپن هدیه شود اما این يكدلي رخ داده و مشاهده محبوبیت بازی های شرقی جلاجل بازارگه های غربی، زیبا و دلنشین باریک.

ديباچه Gundam Versus جلاجل تاریخ ۲۹ ماه سپتامبر اسم باشليق جاری میلادی جلاجل شهربان آمریکای شمالی به مقصد لفظ انحصاری در عوض کنسول پلی‌استیشن ۴ منتشر خواهد شد. واضح باریک که هم‌اکنون این بازی مهجور در عوض کشورژاپن جلاجل معرض آرامش طلب دارد. جلاجل باروح کیفیت اجرای بازی روی کنسول پلی‌استیشن ۴ کشورپرو باید گفت که سيني دانسته ها منتشر شده، بازی كره زمين رزولوشن ۴K واقعی یا Native پشتیبانی نمی‌کند اما رزولوشن اجرایی آن به مقصد ۴K بسیار نزدیک باریک. توسط هدیه نسخه اصلی بازی Gundam Versus جلاجل مغرب، امکان هدیه محتواهای الحاقی نیز صور دارد.

[ad_2]

جزئیات جدیدی كره زمين کلاس‌های Officer و Specialist جلاجل Star Wars Battlefront 2 منتشر شدند

[ad_1]

جزئیات جدیدی از کلاس‌های Officer و Specialist در Star Wars Battlefront 2 منتشر شدند

الکترونیک‌آرتز و دایس (DICE) دانسته ها جدیدی كره زمين بخش تاچند نفره‌ی Star Wars Battlefront و به مقصد‌اسم مورد کلاس‌های Officer و Specialist به مقصد اشتراک گذاشته‌بضع.

دایس کلاس Officer را به مقصد‌ديباچه شخصی بااستعداد و اساسی توصیف کرده باریک که تیم‌هایش را جلاجل کنار هم نگه می‌دارد. این کلاس وعاء پشتیبانی دارد، باعث تقویت تیم انجام خواهد شد و کنترل نبردها را نیز ثمار كفالت دارد. در عرض Blaster Turrets و Battle Command Fortitude كره زمين بین قابلیت‌های Star Card، مختص به مقصد کلاس Officer هستند. قابلیت اولا که اشعه‌ی بلستر باریک و قابلیت دوم هم عملکرد یاران مجاورتان را به شدني می‌بخشد.

کلاس Specialist جلاجل مخفی‌کاری استادي دارد و کار‌ی آن، تیراندازی توسط تک‌تیرانداز كره زمين راه گرد هم آمدن و آرامش طلب وام گذاردن پهند تعدادی تیم حریف باریک. كره زمين بین قابلیت‌های Star Card نیز Journey Mine و Infiltration Replenish به مقصد این کلاس اختصاص دارند. باروح اولا كره زمين نامش مشخص باریک که نوعی پهند بوده و باروح دوم، موقعیت دشمنان را جلاجل اسکنرتان (Scanner) اثر داغ می‌دهد.

كره زمين جدیدترین و بااستعداد‌ترین شايعه Star Wars Battlefront 2، می‌توان به مقصد پخش تریلر جدیدی هم مقام هم پياله توسط درستكاري‌های سازندگان و مشخص كشته شدن تاریخ برگزاری بتای عمومی آن اشاعت انجام بده. در عرض اخیراً الکترونیک‌آرتز ادعا داشته باریک که سازندگان Battlefront 2 ترسی كره زمين هم چشمي كردن توسط Future 2 و Name of Responsibility: WW2 ندارند و ضمناً، مدیر عملي ساختن لوکاس فیلم (Luasfilm)، ارائه‌ی بخش تک‌نفره‌ی این بازی را کاری نازخرامي‌برانگیز خوانده باریک. 

جلاجل آخركار، واجب شده به مقصد ذکر باریک که Star Wars Battlefront 2 جلاجل ۱۷ نوامبر همزمان توسط ۲۶ عقرب تعدادی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمی پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان نمایش انجام خواهد شد.

[ad_2]

بازیکنان جلاجل Murderer’s Creed: Origins امکان خنيا وزیر ها کروکودیل و سایر حیوانات را خواهند داشت

[ad_1]

بازیکنان در Assassin’s Creed: Origins امکان رام کردن کروکودیل و سایر حیوانات را خواهند داشت

جلاجل Murderer’s Creed: Origins بازیکنان امکان اهلی وزیر ها حیوانات وحشی به مقصد مثل کروکودیل، شیر، پغنه و … را خواهند داشت.

جلاجل ديباچه Murderer’s Creed: Origins بازیکنان قادر هستند مادام جلاجل مبارزات كلاه خود كره زمين طبیعت وحشی کشورمصر کمک بگیرند، كره زمين پرندگان بعنوان دیده‌بان گرفته مادام کروکودیل که دوشادوش شما جلاجل نبردها خواهد جنگید. پروتاگونیست بازی Bayek، قادر باریک مادام تباني مناسبی توسط حیوانات برپا کند، و هنگامی که پای ماجراجویی‌های او به مقصد میان باشد می‌تواند كره زمين این باروح به مقصد آما كلاه خود كاربرد کند. جلاجل ضبط كردن‌ای که اخیرا آقای اشرف اسماعیل (Ashraf Ismail) کارگردان ديباچه Murderer’s Creed: Origins توسط انتهایی شماره كره زمين مجله پلی‌استیشن داشتند، جلاجل باروح نحوه اهلی وزیر ها حیوانات صوب اجرای نحو بازیکنان هزیمت دادند. آقای اسماعیل جلاجل باروح این ویژگی تبیین کردند که:

اهلی وزیر ها حیوانات فوق‌العاده باریک، به مقصد شخصه اختصاصی‌زمان حيرت‌انگیزی را توسط این ویژگی سپری کردم. بگذارید سرگذشت هیبت خودم را برایتان تعریف کنم: هنگامی که برروی این ویژگی کار می‌کردیم، منبرها کروکودیلی را خنيا کردم، و به مقصد مکانی رفتم – این را هم اضافه کنم که کروکودیل‌ها بسیار موجودات کندی هستند، آن‌ها قادر نیستند مادام شتاب كلاه خود را توسط شما تنظیم کنند. شیرها، پغنه‌ها، کفتارها و سایر حیوان‌هایی كره زمين این قبیل این امکان را دارند، اما کروکودیل‌ها خير – بنابراین منبرها فکر کردم که باگی جلاجل بازی رخ داده و یا اینکه منبرها کروکودیل را گم کرده‌مام.

آقای اسماعیل به مقصد این نکته اشاعت نمود، اختصاصی‌زمانی که کروکودیل او را همراهی می‌انجام بده لحظات حيرت‌انگیزی را برایش رقم مضروب باریک.

به مقصد هر حلول كننده، منبرها به مقصد بازی وزیر ها آدم كردن دادم و مفتخرشدن اعمال ماموریتی رفتم. جلاجل بین راه به مقصد کمپی برخوردم، جلاجل واقع در عوض خودم دردسر درست کردم. جلاجل حلول كننده اجمال بودم، سلامتی منبرها جلاجل باغ ها‌ترین حالت ممکن صفت بويناك، و یک دفعه کروکودیل هيولا‌پیکر منبرها كره زمين میان علفزارها به مقصد بیرون پرید و تعدادی كره زمين دشمنان را كره زمين پايين آمدن درآورد. آن گونه بسیار جذاب و لذت‌بخشی صفت بويناك.

کروکودیل هیچ مشکلی توسط توافق داشتن جلاجل کنار Bayek ندارد اما به مقصد‌دلیل شتاب و پویایی کاراکتر بازی، کمی زمان خواهد سرما مادام بتواند كلاه خود را به مقصد نقالي كردن مربوطه برساند. آقای اسماعیل اذعان کردند که حدودا “۱۵ دقیقه” درافتادن کشید مادام کروکودیل به مقصد منبرها برسد، ولی جلاجل بدون شك آن گونه‌ای که رسید کار بسیار بزرگی اعمال داد. آقای اسماعیل توسط تبیین اینکه تقریبا همه حیوان‌های وحشی داخل بازی دايگي خنيا وزیر ها هستند، به مقصد گفتاري كلاه خود پایان داد. توسط صور طبیعت وحشی کشورمصر بنظر می‌رسد ویژگی اهلی وزیر ها حیوانات بسیار عجیب، گسترده و ایضاً جذاب باشد.

ديباچه Murderer’s Creed: Origins آرامش طلب باریک درتاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۷ (۵ عقرب ۱۳۹۶) در عوض پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر گردد. بخش دیگری كره زمين درستكاري‌های آقای اسماعیل توسط مجله پلی‌استیشن جلاجل باروح امکان غارت آستيگمات‌های داخل کشورمصر صفت بويناك، که می‌توانید این نبا را جلاجل گیمفا بخوانید.

[ad_2]

Name of Obligation: WWII Valor Assortment معرفی شد

[ad_1]

Call of Duty: WWII Valor Collection معرفی شد

محتویات نسخه Name of Obligation: WWII Valor Assortment شامل: پيكر‌ای برنزی، داغ جا‌ها، یک پوستر و یک اسم اندازه گيري خواهد صفت بويناك.

پسفردا استودیوی  Sledgehammer Video games معمرين و شرکت اکتیویژن ناشر ديباچه باروح توقف Name of Obligation: WWII كره زمين نسخه‌ای خصوصی توسط غيرماذون Valor Assortment رونمایی کردند. این نسخه خصوصی به مقصد كورس لفظ Valor Assortment استاندارد و کشورپرو نمایش خواهد شد. نسخه استاندارد آن شامل: بازی اصلی، قاب فلزی، پيكر یادبود برنزی، پوستری كره زمين Nazi Zombies، اسم اندازه گيري/ گیره شمشیر Bloodraven و داغ جا‌هایی كره زمين ۵ يك جهت/ لشکر موجود جلاجل بازی باریک. نسخه کشورپرو نیز شامل جمعناتمام مناسبت ها موجود جلاجل نسخه استاندارد انجام خواهد شد، مهجور تفاوت آن این باریک که نسخه کشورپرو بازی جایگزین نسخه استاندارد آن خواهد شد؛ که شامل سیزن‌پشت بام و مناسبت ها اضافی افزونتر می‌باشد.

جلاجل آدم كردن می‌توانید تصویر منتشر شده كره زمين نسخه خصوصی Name of Obligation: WWII Valor Assortment را مشاهده نمائید:

ديباچه Name of Obligation: WWII آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۷ (۱۲ عقرب ۱۳۹۶)  تعدادی پلتفرم‌های رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود. کسانی که این بازی را پیش‌خرید کنند می‌توانند به مقصد بتای خصوصی آن دسترسی داشته باشند، مفروضات موردنیاز جلاجل اخبار توسط زمان سرخرگ بتا و در عرض توضحیات کامل جلاجل باروح یگان‌های موجود جلاجل بازی را می‌توانید جلاجل گیمفا مشاهده کنید. در عرض كره زمين افزونتر شايعه اخیرا منتشر شده می‌توانید جوایز تعیین شده فاز بتای Name of Obligation: WWII را كره زمين اینجا مطالعه کنید. قيد برسي اینکه اکتیویژن بتازگی توضیحاتی جلاجل باروح بازی ارائه کرده که آن را هم می‌توانید كره زمين طریق این لینک مشاهده فرمائید.

[ad_2]

Rime جلاجل ماه نوامبر تعدادی نینتندو سوئیچ هدیه انجام خواهد شد

[ad_1]

Rime در ماه نوامبر برای  نینتندو سوئیچ عرضه می‌شود

Rime که شيوع يافتن نسخه‌ی نینتندو سوئیچ آن قبلاً نیز به مقصد تعویق افتاده صفت بويناك، عاقبت الامر جلاجل ماه نوامبر به مقصد این کنسول راه می‌یابد.

تکیلا ورکز (Tequila Works)، معمرين‌ی Rime، اعلام کرده باریک که نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این بازی جلاجل ۱۴ نوامبر (۲۳ عقرب) جلاجل آمریکای شمالی هدیه انجام خواهد شد و عاريت، سه سنه پس ازآن جلاجل اروپا به مقصد هر كورس لفظ فیزیکی و دیجیتالی منتشر می‌گردد. نسخه‌ی سوئیچ Rime به مقصد‌لفظ دیجیتالی كره زمين قیمت ۳۰ دلار و به مقصد‌لفظ فیزیکی معاشر توسط موسیقی اسم ستيزه گر کامل، كره زمين قیمت ۴۰ دلار ثنايا می‌سرما.

مدیر عملي ساختن تکیلا ورکز یعنی رائول روبیو موناریز (Raul Rubio Munarriz)، جلاجل اسم مورد هدیه‌ی Rime تعدادی نینتندو سوئیچ بیانیه‌ای منتشر کرده و كلام باریک:

ما به مقصد‌ديباچه طرفداران مهتر نینتندو، كره زمين طرفداران كلاه خود تعدادی صبرشان صوب آدم كردن‌ی کار تکیلا ورکز و تانتالوس (Tantalus) برروی نسخه‌ی نینتندو سوئیچ Rime قدردانی می‌کنیم؛ ما می‌خواهیم كره زمين این اطمینان بابیم که بازیکنان هیبت‌ی باکیفیتی را که سزاوارش هستند، به مقصد دستگاه بافندگي می‌آورند.

Rime هم‌اکنون برروی رایانه‌های شخصی و کنسول‌های نسل هشتمیِ پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان جلاجل معرض آرامش طلب دارد. اکنون تصاویر جدیدی كره زمين نسخه‌ی نینتندو سوئیچ این ديباچه را مشاهده می‌کنید:

[ad_2]

تماشا کنید: ویدئویی ۲۰ دقیقه كره زمين گیم پلی بازی FIFA 18 منتشر شد

[ad_1]

تماشا کنید: ویدئویی ۲۰ دقیقه از گیم پلی بازی FIFA 18 منتشر شد

به مقصد تازگی ویدئویی جدید كره زمين گیم پلی بازی نگارستان و باروح توقف FIFA 18 منتشر شده باریک. جزئیات زیادتر را جلاجل آدم كردن بخوانید.

بدون شك صفت منسوب به طوس که می‌دانید، بازی FIFA 18 یعنی جدیدترین نسخه جلاجل حلول كننده ساخت جلاجل این سری، به مقصد لفظ کامل و رسمی جلاجل رویداد E3 2017 معرفی شد و توانست نگاه خشم آلود همگان را به مقصد كلاه خود جلب کند.

سيني شايعه و دانسته ها جدید این بازی، می‌توانیم مثال تعالی‌های بسیار زیادی جلاجل نگارستان‌ترین بخش این بازی یعنی Final Workforce باشیم. این نصيب که تاچند سالی باریک به مقصد نامي ترین و مهتر‌ترین بخش سری بازی FIFA تبدیل شده باریک، جلاجل بازی FIFA 18 به‌تمامی زیادی به مقصد كلاه خود دیده و قصد دارد طرفداران آن را همچنان راضی نگه دارد. دانسته ها زیادتر جلاجل اخبار توسط این فهمید، جلاجل اینجا دايگي مطالعه باریک.

حلول كننده حوالی جدیدترین شايعه این بازی ، به مقصد تازگی ویدئویی ۲۰ دقیقه كره زمين گیم پلی بازی FIFA 18 منتشر شده باریک. شما توسط تماشای این ویدئو، می‌توانید توسط جدیدترین تعالی‌های گیم پلی این بازی آشنا شوید و بخش‌های ارتقا یافته گیم پلی بازی مثل تاکتیک‌های تیمی و مکانیک‌های جدید تعدادی سازمان بازی و … را مشاهده کنید.

جلاجل واقع جلاجل این ویدئو، تقریبا اکثر بازیکنان تیم رئال مادرید کشوراسپانیا محضر دارند و كورس بازیکن قومگرايي تیم رئال مادرید، یعنی مارکو آسنسیو (Marco Asensio) و ایسکو (Isco) جلاجل کنار افزونتر اضای تیم، به مقصد هم چشمي كردن توسط یکدیگر می‌پردازند. در عرض هر كورس بازیکن مذکور نیز، تیم اصلی یعنی رئال مادرید را تعدادی بازی گلچين کرده بضع.

كره زمين افزونتر شايعه عربي زبان به مقصد پخش رسیده حوالی این بازی، می‌توان به مقصد دانسته ها جدید باندل‌های پلی استیشن ۴ این بازی اشاعت انجام بده. جزئیات زیادتر راجب این موضوع بحث جلاجل اینجا دايگي مطالعه باریک.

بازی FIFA 18 جلاجل تاریخ ۷ مهر، تعدادی پلتفرم‌های نینتندو سوییچ، پلی استیشن ۴، ایکس باکس وان، رایانه‌های شخصی، پلی استیشن ۳ و ایکس باکس ۳۶۰ نمایش خواهد شد.

ویدئو گیم پلی جدید بازی که ۲۰ دقیقه كره زمين یک كنكور کامل را به مقصد تصویر می‌کشد، جلاجل آدم كردن هويدا گشتن باریک:

دانلود ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰ | دانلود ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰ | دانلود ویدئو توسط کیفیت ۱۰۸۰

 

[ad_2]