Gamescom 2017 | تریلر کوتاهی كره زمين گیم پلی Want for Pace Payback منتشر شد

[ad_1]

Gamescom 2017 | تریلر کوتاهی از گیم پلی Need for Speed Payback منتشر شد

جلاجل مراسم گیمزکام ۲۰۱۷ شرکت الکترونیک آرتز توسط هم‌پیشگی BMW اقدام به مقصد رونمایی كره زمين خودرو تعجب انگيز BMW M5 به مقصد معاشر تعدادی تصویر جذاب كره زمين بازی انجام بده. حلول كننده تریلری کوتاه اما هیجان انگیز به مقصد معاشر مقداری دانسته ها كره زمين گیم پلی بازی منتشر شده باریک.  جلاجل این تریلر سه طوق باروح كاربرد‌ی پلیس تعدادی به دنياآمدن وزیر ها رانندگان فراری اثر داغ داده انجام خواهد شد. هلیکوپتر‌ها، کلید اجمال و یک ماشین پلیس ضدضربه و هيولا پیکر به مقصد غيرماذون Rhino. این اتوموبیل بسیار قوچ‌مند باریک و احتمالا هدفی بغير له وزیر ها ماشین شما ندارد!

Kill change یا کلید اجمال دقیقا بدون شك کاری را می‌کند که كره زمين اسمش برداشت می‌کنید. توسط كاربرد‌ی پلیس كره زمين این ولی قطعات الکترونیکی خودرو شما سربه زير می‌شوند. این قطعات شامل موتور خودرو و بقیه وسایل درونی می‌شوند. جلاجل این تریلر اثر داغ داده انجام خواهد شد که پلیس تباني صوتی بین شخصیت اصلی و افزونتر شخصیت‌ها را توسط كاربرد كره زمين کلید اجمال فك می‌کند. تاثیرات افزونتر آن ثمار روی گیم پلی هنوز کاملا مشخص نیست.

جلاجل زیر می‌توانید این تریلر را مشاهده کنید:

کیفیت ۴۸۰ | کیفیت ۷۲۰ | کیفیت ۱۰۸۰ | کیفیت ۴K

Want for Pace Payback ساخته استودیو Ghost Video games و ناشر آن شرکت Digital Arts می‌باشد. این بازی جلاجل تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۷ تعدادی ایکس باکس وان، پلی استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی منتشر خواهد شد. پوشيدگي توسط خرید نسخه‌ی Deluxe بازیبازان می‌توانند تاچند دوال زودتر و جلاجل تاریخ ۷ نوامبر به مقصد هیبت‌ی بازی بپردازند.

[ad_2]

Gamescom 2017 | تصاویر ۴K زیبایی كره زمين Forza Motorsport 7 منتشر شد + نسخه‌های مختلف بازی

[ad_1]

Gamescom 2017 | تصاویر ۴K زیبایی از Forza Motorsport 7 منتشر شد + نسخه‌های مختلف بازی

پیش كره زمين يكم استریم اصلی شرکت مایکروسافت جلاجل نمایشگاه گیمزکام ۲۰۱۷، توانستیم نمایش ها و اطلاعاتی كره زمين بازی به مقصد نكراء باروح توقف Forza Motorsport 7 ببینیم و بشنویم. علاوه ثمار شيوع يافتن تصاویر فوق‌العاده و زیبا که توسط رزولوشن ۴K جلاجل اختیار ما آرامش طلب گرفته، اطلاعاتی كره زمين نسخه های مختلف بازی دریافت کردیم که قطعا در عوض طرفداران بااستعداد و جالب توجه باریک.

سيني مفروضات منتشر شده، نسخه استاندارد بازی Forza Motorsport 7 صفت تبليغاتچي ۵۹٫۹۹ دلار یا ۴۹٫۹۹ پاوند یا ۶۹٫۹۹ یورو قیمت خواهد داشت (جلاجل پرسپكتيو و قاره‌های مختلف). این جلاجل حالی باریک که نسخه دیلاکس بازی فرد به مقصد لفظ دیجیتالی جلاجل معرض آرامش طلب خواهد گرفت و ۷۹٫۹۹ دلار، ۶۹٫۹۹ پاوند یا ۸۹٫۹۹ یورو قیمت خواهد داشت. جلاجل محب تآميز آخركار، نسخه Final بازی آرامش طلب دارد که ۹۹٫۹۹ دلار، ۸۹٫۹۹ پاوند یا ۱۰۹٫۹۹ یورو قیمت دارد. اما به مقصد نشاني محتوای این نسخه‌ها که برویم، باید بگوییم که طبیعتا هر سه نسخه دارای بازی اصلی هستند، یک اتومبیل مخصوص سنه اولا به مقصد قيمت ۱۰ دلار و عضویت VIP به مقصد قيمت ۲۰ دلار جلاجل نسخه های دیلاکس و Final وجو دارد. علاوه ثمار این ها، محتوای جایزه دیجیتالی پیش خرید Forza Motorsport 7 و Forza Horizon three و در عرض به تنگ آمده اتومبیل Hoonigan نیز جلاجل هر سه نسخه بازی شامل خواهد شد. كورس محتوا فرد در عوض نسخه Final بازی جلاجل معرض خواهد صفت بويناك که یکی Automobile Cross بازی به مقصد قيمت ۳۰ دلار و دیگری دسترسی زودهنگام به مقصد بازی جلاجل تاریخ ۲۹ سپتامبر هستند و بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد فرد خریداران نسخه Final می‌توانند به مقصد آن ها دسترسی داشته باشند.

بازی Forza Motorsport 7 در عوض اولین شهر بار جلاجل جریان کنفرانس شرکت مایکروسافت جلاجل نمایشگاه E3 2017 معرفی شد و همه را توسط جلوه های بصری فوق‌العاده كلاه خود که توسط كريه افزار قدرتمند کنسول ایکس‌باکس وان ایکس به مقصد نمایش جلاجل می‌‌آید، متحیر انجام بده. این بازی توسط رزولوشن ۴K و نرخ شهر فریم ۶۰ ثمار ثانیه برروی کنسول قدرتمند شرکت مایکروسافت ايفا خواهد شد و می‌تواند یکی كره زمين برترین هیبت های اتومبیلرانی تاریخ را ارایه کند.

شما می‌توانید جلاجل زیر، تصاویر منتشر شده كره زمين بازی Forza Motorsport 7 را که رزولوشن ۴K دارند جلاجل زیر تماشا نمایید و لذت ببرید. ديباچه Forza Motorsport 7 جلاجل تاریخ ۳ ماه اکتبر اسم باشليق جاری میلادی در عوض ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی جلاجل معرض خواهد صفت بويناك اما توسط توجه به مقصد تاریخ نمایش کنسول ایکس‌باکس وان ایکس (۷ ماه نوامبر)، یک به مقصد‌روزرسان در عوض این نسخه جلاجل آن تاریخ نمایش خواهد شد مادام بازی‌بازان این کنسول جدید بتوانند نهایت لذت را كره زمين هیبت بازی ببرند.

[ad_2]

تماشا کنید: ديباچه خوف داشتن بقای Darkwood منتشر شد

[ad_1]

تماشا کنید: عنوان وحشت بقای Darkwood منتشر شد

Acid Wizard یک استودیوی مستقل باریک که جلاجل کشورلهستان واقع شده و به مقصد تازگی، جدید ترین ديباچه كلاه خود را که یک بازی جلاجل سبک خوف داشتن امكنه متبركه باریک، جلاجل معرض بازی‌بازان آرامش طلب داده باریک. ديباچه Darkwood به مقصد اختصاصی ۴ اسم باشليق باریک که جلاجل این استودیو جلاجل دستگاه بافندگي ساخت آرامش طلب دارد و حلول كننده، پسفردا اعلام شد که بازی برروی شبکه استیم در عوض عموم جلاجل دسرس آرامش طلب گرفته باریک.

بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد، بازی Darkwood به مقصد تازگی منتشر شده و سازندگان به مقصد همین مناسبت، تریلر زمان پخش بازی را هدیه کرده‌بضع. Darkwood یک بازی خوف داشتن بقای تبيره به مقصد پایین باریک که شما باید جلاجل دنیای آزاد آن در عوض امكنه متبركه یافتن نهایت مبارزه كلاه خود را بکنید. جلاجل دنیای Darkwood، باید كره زمين زمانی که جو شيوا باریک نهایت كاربرد را انجام بده و به مقصد جمعيت آوری وسایل و موردها واجب شده وام گذاري. دنیای وسیع بازی دقیقا در عوض همین منظور طراحی شده برخودهموار كردن جلاجل آن جست و جوغ کرده و لوازم باروح نیاز كلاه خود را بیابید؛ این لوازم ممکن باریک موردها غذایی، تفنگ خودكار یا حتی منابعی در عوض ساخت و عود و ارتقای وسایل موجود باشد. توسط تاریک كشته شدن جو، همه چیز رنگ خوف داشتن و هراس به مقصد كلاه خود می‌گیرد و این مكان باریک که کار كريه بازی‌نيرنگ ساز يكم انجام خواهد شد. پیدا وزیر ها مامن، ساخت جلاجل ها و موانع و کار آمدورفت پهند های مختلف جلاجل ليمو های ترسناک بازی، بسیار بااستعداد باریک و باعث بقای شما برخودهموار كردن صبح می‌گردد.

جلاجل دنیای بازی که به مقصد صفت منسوب به طوس هست و تصادفی جلاجل هر شهر بار شکل می‌گیرد، شما می‌توانید توسط به مقصد دستگاه بافندگي با خود حمل كردن امتیازات مختلفی، شخصیت كلاه خود را ارتقا دهید و کار كلاه خود را در عوض امكنه متبركه یافتن، آسايش خواه نمناك سازید. این همه چیز نیست و سيني دانسته ها منتشر شده، جلاجل بازی تجريد های کلان جلاجل پیش روی بازی‌بازان آرامش طلب خواهد گرفت. به مقصد چون كه کسی می‌توان جلاجل دنیای بازی اعتماد انجام بده؟ این مشکل را هیچوقت نمی‌توان به مقصد فك گفت.

ديباچه Darkwood هم‌اکنون برروی شبکه استیم و در عوض پلتفرم رایانه های شخصی جلاجل معرض باریک. شما می‌توانید كره زمين اینجا، واصل ورقه استیم بازی شوید و دانسته ها بیشتری جلاجل اخبار توسط Darkword به مقصد دستگاه بافندگي آورید.

شما می‌توانید جلاجل زیر، تریلر زیبای زمان پخش بازی Darkwood را تماشا و دانلود نمایید:

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۷۲۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۴۸۰p

[ad_2]

تشکر کوجیما كره زمين کونامی: آن‌ها به مقصد منبرها مجال مهلت دادند برخودهموار كردن بازی‌هایی که متحد شدن داشتم را بسازم

[ad_1]

تشکر کوجیما از کونامی: آن‌ها به من فرصت دادند تا بازی‌هایی که دوست داشتم را بسازم

هیدئو کوجیما جلاجل جدیدترین تقریر نظرش كره زمين کونامی بافيض اختیاراتی که به مقصد او داده بودند تشکر کرده و معتقد باریک که کونامی او را به مقصد فردی که اکنون هست، تبدیل کرده باریک.

جدایی کوجیما كره زمين کونامی منغص، جنجالی، مناقشه برانگیز و در عوض خیلی‌ها نا‌امیدکننده صفت بويناك اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد كلاه خود کوجیما جلاجل این اسم مورد عاطل بدی ندارد. جلاجل ضبط كردن توسط Toyokeizai، کوجیما بافيض مجال مهلت‌هایی که کونامی جلاجل اختیار او آرامش طلب داده صفت بويناك، كره زمين آن‌ها قدردانی انجام بده:

منبرها كره زمين کونامی ممنوم چريدن که آن‌ها همیشه به مقصد منبرها اجازه می‌دادند برخودهموار كردن کاری که مد نظرم صفت بويناك را اعمال بدهم. منبرها ثمار روی نظراتم بافشاری نمی‌کردم. به مقصد آن‌ها نمی‌گفتم که شما باید به مقصد طریق مرغوب منبرها عمل کنید. منبرها بايسته‌هایم را در عوض آن‌ها فرستادن می‌کردم و آن‌ها نیز تایید می‌کردند. طوق ما كره زمين اوباشيگري برخودهموار كردن منتها به مقصد همین شکل صفت بويناك. به مقصد همین دلیل منبرها توانستم به مقصد فردی که پسفردا هستم، تبدیل مصابرت.

کوجیما كره زمين اسم باشليق ۱۹۸۶ برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۱۵ توسط کونامی هم‌پیشه انجام بده و اثرات به مقصد‌یادماندنی زیادی را كره زمين كلاه خود بهنگام گذاشت و همانطور که کوجیما می‌گوید، این هم‌پیشه ۲۹ ساله او را به مقصد فرد مهمی که پسفردا هست، تبدیل کرده باریک. حكماً که هر كورس چشم این جدایی به مقصد مسیر كلاه خود آدم كردن داده‌بضع و کوجیما توسط هم‌پیشه سونی جلاجل حلول كننده ساخت ديباچه Loss of life Stranding باریک و کونامی نیز تدريجاً توسط نمایش بازی Tremendous Bomberman R به مقصد صنعت بازی‌سازی نيرنگ ساز می‌گردد.

[ad_2]

اولین تصاویر منتشر شده كره زمين كورس ديباچه رقص Persona three و Persona 5

[ad_1]

اولین تصاویر منتشر شده از دو عنوان رقص Persona 3 و Persona 5

شرکت اتلوس (Atlus) اولین كلكسيون تصاویر كره زمين كورس ديباچه Persona three: Dancing Moon Evening و Persona 5: Dancing Star Evening را منتشر کرده باریک.

اتلوس جلاجل کنار تصاویر این عناوین، مفروضات زیر را نیز جلاجل باروح آن‌ها تعبیر کرده، که جلاجل آدم كردن می‌توانید آن‌ها را مطالعه کنید.

Persona three: Dancing Moon Evening

لیست شخصیت‌های تایید شده این ديباچه شامل شخصیت اصلی (به مقصد صداپیشگی Akira Ishida)، جونبی ایوری (به مقصد صداپیشگی Kosuke Iori)، یوکاری تاکبا (به مقصد صداپیشگی Megumi Toyoguchi) و آیجیس (به مقصد صداپیشگی Maaya Sakamoto) باریک.

در عرض لیست تراويده‌های تایید شده این ديباچه شامل Burn My Dread ،Mass Destruction ،Heartful Cry و موسیقی‌های جدید و ریمیکس‌های تراويده‌های کلاسیک این ديباچه بوده، که توسط آهنگسازان قومگرايي شرکت اتلوس تجهیز خواهند شد.

Persona 5: Dancing Star Evening

لیست شخصیت‌های تایید شده این ديباچه مادام این لمحه نیز شامل شخصیت اصلی (به مقصد صداپیشگی Jun Fukuyama)، آن تاکاماکی (به مقصد صداپیشگی Nana Mizuki)، ریوجی ساکاموتو (به مقصد صداپیشگی Mamoru Miyano) و ماکاتو نیجیما (به مقصد صداپیشگی Rina Sato) باریک.

تراويده‌های تایید شده این ديباچه مادام این لمحه شامل Wake Up, Get Up, Get Out There ،Final Shock و Life Will Change باریک. همسايگي نسخه Persona three، این ديباچه نیز شامل موسیقی‌های کاملا جدید و ریمیکس تراويده‌های قدیمی این ديباچه، توسط آهنگسازان شناساننده شده شرکت اتلوس خواهد صفت بويناك.

هر كورس ديباچه ذکر شده، آرامش طلب باریک گردوخاک اسم باشليق ۲۰۱۸ جلاجل کشور کشورژاپن ثمار روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ویتا، منتشر شوند. جلاجل آدم كردن می‌توانید تصاویر منتشر شده كره زمين این عناوین را مشاهده کنید.

[ad_2]

دیویدکیج: Detroit: Grow to be Human فرد یک بازی ویدئویی باریک

[ad_1]

دیویدکیج: Detroit: Become Human تنها یک بازی ویدئویی است

درستكاري‌های آقای دیوید کیج جلاجل باروح ديباچه Detroit: Grow to be Human و اهمیت درک بازیکنان جلاجل هیبت بازی.

دیوید کیج (David Cage) آفل عناوین مناقشه برانگیز و بشدت سرگذشت آسه اي و گلچين آسه اي باریک. موسس استودیوی فرانسوی Quantic Dream توسط عناوینی همچون: Heavy Rain، Fahrenheit، Omikron: The Nomad Soul و Past: Two Souls شناساننده انجام خواهد شد. پروژه جلاجل دستگاه بافندگي ساخت اوی، ديباچه انحصاری تعدادی کنسول پلی‌استیشن ۴ بنام Detroit: Grow to be Human، که آرامش طلب باریک جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ منتشر شود. این ديباچه برروی وطن اختيار كردن احساسی دستگاه بافندگي گذاشته و آقای کیج جلاجل ضبط كردن توسط شماره ۱۳۹ مجله پلی‌استیشن اروپا، جلاجل این باروح درستكاري کرده باریک.

هنگامی که توسط چنین موضوعاتی مثل ‘ستيزه گري’ كله دار و کار داریم، منبرها احكام می‌خواهم اطمینان محصول برداري کنم که جلاجل ديباچه Detroit: Grow to be Human هیچ ابهامی تعدادی بازیکن ایجاد نشود، و همه چیز کاملا واضح و بی‌غطا تبیین شود.

ارچه بخواهم بي تزوير باشم باید بگویم که، ما كورس نمايشگاه را كره زمين بازی حذف شدني کردیم، چون عاطل می‌کردم ممکن باریک مفهوم آن ابل برداشت شود. این قضیه تعدادی منبرها بسیار بااستعداد صفت بويناك، به دلیل اینکه موجر شد برخودهموار كردن متوجه مصابرت که جلاجل Detroit: Grow to be Human ما توسط چیزهای پرمعنی‌ای مقابل شدن خواهیم شد و واجب شده باریک برخودهموار كردن جلاجل گلچين‌هایتان بسیار مراقب و هوشیار باشید.

این باروح می‌تواند برایتان کمی ترسناک باشد، اما هنگامی که هراس شما كره زمين بین رفت توسط كلاه خود می‌گویید: صبر آبادی! این احكام یک بازی ویدئویی باریک، منطوق و مفهوم دارد، بااستعداد باریک، حرفی تعدادی ذكرخير دارد، باید باروح ستایش آرامش طلب گیرد، باید به مقصد همه چیز به مقصد‌تمركزفكر توجه کنم…

آقای کیج جلاجل انتهای درستكاري‌های كلاه خود به مقصد این نکته اشاعت داشت که جلاجل نهایت ديباچه Detroit: Grow to be Human یک بازی ویدئویی، و ولی‌ای تعدادی سرگرمی باریک.

منبرها متحد شدن ندارم هم تراز و هم سان و مشکلات موجود را واصل چیزی کنم که صرفا صوب سرگرمی و قراردادبستن هنگام ولادت باریک. هیچ اهمیتی ندارد که چون كه مقدار اشتیاق و يكسان باطني آن می‌گنجانیم، این فرد یک بازی باریک. هم تراز و هم سان بسیار مهمی جلاجل اطرافمان جلاجل حلول كننده رخ وام گذاردن هستند، اما ما نمی‌خواستیم که كره زمين آن‌ها كاربرد کنیم. برروی این قضیه مناقشه‌ و گفتگوهای زیادی داشتیم.

ديباچه Detroit: Grow to be Human آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ نامعلومی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸، منحصرا تعدادی کنسول پلی‌استیشن ۴ هدیه شود.

[ad_2]

تاریخ نمایش Soccer Supervisor 2018 مشخص شد

[ad_1]

تاریخ عرضه Football Manager 2018 مشخص شد

جلاجل کنار نسخه اصلی، نسخه موبایل این بازی نیز نمایش انجام خواهد شد برخودهموار كردن طرفداران این سری جلاجل جمعناتمام ساعات شب هنگام‌سنه كلاه خود را توسط این بازی سرگرم کنند.

سگا  اعلام کرده باریک که جدیدترین نسخه Soccer Supervisor جلاجل تاریخ ۱۰ نوامبر نمایش انجام خواهد شد. این بازی چهاردهمین ديباچه كره زمين سری نگارستان و موفق و حكماً اعتیاد آور Soccer Supervisor باریک که باعث انجام خواهد شد بازیکنان صد‌ها وقت نما به مقصد پای این بازی‌ها بنشینند و درك نشتن ثمار روی نیمکت مربیگری را هیبت کنند.

سگا ایضاً اعلام کرده باریک که دانسته ها بیشتری جلاجل اسم مورد این ديباچه و به‌تمامی آن نسبت به مقصد نسخه‌های قبلی، جلاجل ماه آینده منتشر انجام خواهد شد برخودهموار كردن علاقه‌مندان به مقصد سری Soccer Supervisor كره زمين ویژگی‌های جدیدترین نسخه آن آلات لهو شوند.

حكماً سگا و اسپرتز اینتراکتیو اعلام کردند که نسخه موبایل این بازی نیز به مقصد هم نشين نسخه اصلی آن نمایش انجام خواهد شد برخودهموار كردن متحد شدن‌داران این سری جلاجل همه پیمان كلاه خود را توسط این بازی سرگرم کنند. ایضاً نسخه بتای این بازی قبل كره زمين نسخه نهایی نمایش انجام خواهد شد و بازیکنان می‌توانند بازی‌های ذخیره شده كلاه خود را به مقصد نسخه نهایی تبرئه دهند.

این بازی در عوض سیستم‌عملي ساختن‌های ویندوز، مک‌اواس و لینوکس نمایش انجام خواهد شد.

[ad_2]

الکترونیک آرتز جلاجل لفظ موفقیت FIFA، بازی‌های دیگری را نیز به مقصد نینتندو سوییچ می‌آورد

[ad_1]

الکترونیک آرتز در صورت موفقیت FIFA، بازی‌های دیگری را نیز به نینتندو سوییچ می‌آورد

ارچه یادتان باشد جلاجل کنفرانس الکترونیک آرتز جلاجل نمایشگاه E3 2017 صفت بويناك که این شرکت كره زمين نسخه ای جداگانه كره زمين بازی FIFA 18 تعدادی کنسول نینتندو سوییچ رونمایی انجام بده. این اولین بازی سری فیفا تعدادی کنسول سوییچ محسوب انجام خواهد شد و جلاجل واقع می‌توانیم بگوییم که برخودهموار كردن به مقصد حلول كننده فیفا جلاجل تاریخ كلاه خود، به مقصد لفظ بازی برروی سوییچ دیده نشده باریک (هم به مقصد لفظ دستی و هم به مقصد لفظ خانگی). درست باریک که این نسخه كره زمين FIFA 18 توسط نسخه های کنسول های خانگی آن تفاوت‌هایی دارد اما نيرنگ ساز هم نمی‌توان لذت هیبت جدیدی که كره زمين این راه به مقصد دستگاه بافندگي می‌آید را انکار انجام بده.

بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد، بازی FIFA 18 آرامش طلب باریک تعدادی کنسول نینتندو سوییچ نمایش شود و این مشکل، می‌تواند یک آزمایش خوشایند و مفید نیز تعدادی شرکت الکترونیک آرتز جلاجل نگاه خشم آلود گرفته شود؛ به مقصد این لفظ که جلاجل لفظ موفقیت این بازی، شرکت، دستور كار های بیشتری را تعدادی این کنسول جلاجل كله دار داشته باشد.

جلاجل ضبط كردن جدیدی که مجله Edge توسط نایب رئیس استودیو‌های جهانی الکترونیک آرنز، آقای پاتریک سادرلند (Patrick Soderlund) ترتیب داده باریک، ایشان جلاجل باروح هیجانات كلاه خود نسبت به مقصد کنسول نینتندو سوییچ هزیمت داده‌بضع اما جلاجل باروح آدم كردن همدستی و توسعه توسط جدید ترین کنسول شرکت نینتندو خیلی مطمئن به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌رسند.

سادرلند هزیمت می‌دهد که الکترونیک آرتز، بازی‌های كلاه خود را برروی هر پلتفرمی که اسم پري زده کننده و مستمع داشته باشد، نمایش می‌کند و عقیده دارد که آن ها می‌خواهند قسمتی كره زمين سوییچ باشند و به مقصد نینتندو تعدادی رشد آن کمک کنند اما توسط این حلول كننده، ایشان هزیمت می‌دهند که الکترونیک آرتز باید شمار مناجاتگري كردن خوش خدمتي كردن را داشته باشد و زمانی که شرکت، قصد دارد برخودهموار كردن جلاجل آینده توسط سوییچ همدستی کند، اعداد (آمار و ارقام) به مقصد فاکتور های مهمی تبدیل می‌شوند.

آقای سادرلند جلاجل آدم كردن جلاجل باروح دید شرکت تعدادی توسعه همدستی توسط نینتندو سوییچ درستكاري کردند و در عرض دستور كار های آینده را هزیمت دادند:

تعدادی ما، این مشکل درزمينه هواداری كره زمين این پلتفرم (سوییچ)، ترس دادن فناوری تعدادی این پلتفرم و امتحان وزیر ها آن توسط چیزهای بزرگی مثل فیفا و شاید تا چه وقت ديباچه مهتر افزونتر باریک؛ خواهیم دید. ارچه دستور كار ها خوشایند پیش برود، منبرها هیچ دلیلی تعدادی پورت نکردن بازی‌هایمان برخودهموار كردن جای ممکن برروی این پلتفرم نمی‌بینم. منبرها امیدوارم که به مقصد آن مكان برسیم؛ این تعدادی منبرها یک نشيم طلبی شخصی باریک.

سيني مفروضات اعلام شده، كره زمين جوی کان به مقصد لفظ کامل یا تقسیمی جلاجل بازی پشتیبانی انجام خواهد شد و مودهای FIFA Final Group ،Profession Mode و Change Kick Off و Native Seasons جلاجل این نسخه گنجانده شده باریک. این نکته دايگي ذکر باریک که نسخه نینتندو سوییچ بازی FIFA 18، كره زمين قابلیت های دستی و بخش پذير کنسول سوییچ كاربرد خواهد شد و به مقصد بازی‌بازان این اجازه داده انجام خواهد شد که جلاجل حالت های متصل یا غیر متصل و به مقصد لفظ مود تبلت بازی را هیبت کنند. قسم کنترل جلاجل بازی نیز بستگی به مقصد حالت بازی وزیر ها شما خواهد داشت و دايگي تنظیم خواهد صفت بويناك. جلاجل باروح کیفیت اجرایی بازی برروی نینتندو سوییچ نیز باید بگوییم که FIFA 18 جلاجل حالت متصل، توسط رزولوشن ۱۰۸۰p و جلاجل حالت دستی توسط رزولوشن ۷۲۰p ايفا خواهد شد.

ديباچه FIFA 18 جلاجل تاریخ ۲۹ ماه سپتامبر تعدادی پلتفرم های نینتندو سوییچ، پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، رایانه های شخصی، ایکس‌باکس ۳۶۰ و پلی‌استیشن ۳ منتشر خواهد شد.

[ad_2]

تماشا کنید: كورس هیروی جدید به مقصد Dota ۲ راه می‌یابند

[ad_1]

تماشا کنید: دو هیروی جدید به Dota ۲ راه می‌یابند

ولو جلاجل مسابقات جهانی Dota 2، اعلام کرده باریک که كورس هیروی جدید (Hero) كره زمين طریق به مقصد‌روزرسانی عربي زبان‌ی The Dueling Fates به مقصد این ديباچه افزوده می‌شوند.

ولو تریلری کوتاه و یک‌دقیقه‌ای كره زمين به مقصد‌روزسانی The Dueling Fates منتشر کرده باریک که كورس هیروی جدید را به مقصد نمایش می‌گذارد. این كورس هیرو کاملاً جدید هستند و ثمار خلاف اکثر هیروهای Dota 2 که كره زمين بازی اولا محضر داشته‌بضع، شباهتی به مقصد هیروهای قدیمی ندارند.

جلاجل حلول كننده موجودي غيرماذون كورس هیروی عربي زبان‌ی Dota 2 مشخص نیست و به مقصد لطف تریلر جدید، احكام كره زمين ظهور، ابزارجنگ‌ها و توانایی‌های کلی آن‌ها آگاهی یافته‌ایم. اولین هیرویی که جلاجل تریلر نمایش داده انجام خواهد شد، جانوری شبیه به مقصد آرمادیلو (Armadillo) باریک و شمشیری مهتر جلاجل دستگاه بافندگي دارد. اوی در عرض چندین شهرستان بار غلت می‌خورد و كره زمين مانع دشمنانش یعنی Bristleback ،Monkey King و Magnus می‌گذرد و امکان دارد که این غلت تغذيه كردن، جزو توانایی‌هایش جلاجل بازی اصلی نیز باشد.

هفتمین هیروی جدید که جلاجل این تریلر محضر دارد، یک پیکسی (Pixie) صورتی باریک و یک فانوس به مقصد هم نشين جانوری کوچیک را توسط كلاه خود برج دريايي می‌کند. مع الاسف مبارزات و قوچ‌هایش نمایش داده نشده‌بضع و احكام مثال درستكاري او توسط هیروی جدید افزونتر هستیم.

به مقصد‌نگاه خشم آلود می‌رسد که هیروی اولا جلاجل رديف نظامي Agility و Energy هیروی دوم، جلاجل طبقه‌ی Intelligence آرامش طلب داشته باشد. اکنون می‌توانید تریلر جدید Dota 2 را مشاهده نمایید و خودتان راجع به مقصد جزئیات آن اتفاقات کنید:

دانلود ویدئو توسط کیفیت ۱۰۸۰p

دانلود ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰p

دانلود ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰p

[ad_2]

بروزرسانی ۱٫۷ The Devision جلاجل ۱۵ آگوست منتشر خواهد شد

[ad_1]

بروزرسانی ۱٫۷ The Devision در ۱۵ آگوست منتشر خواهد شد

محتوای بروزرسانی مهتر بعدی ديباچه Tom Clancy’s The Division که بروزرسانی ۱٫۷ نامیده انجام خواهد شد جلاجل ۱۵ آگوست تعدادی ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی جلاجل معرض خواهد صفت بويناك. یوبیسافت نیز تایید انجام بده که اسم ستيزه گر پيوسته كاري به مقصد این بروزرسانی ۱۴ آگوست منتشر خواهد شد.

این بروزرسانی مبنا زیادی كره زمين ویژگی‌ها را که شامل World Occasions می‌باشند اثر داغ می‌دهد که تعمیر کننده‌های مختلفی را جلاجل محتوای بازی فعال کرده باریک. سیستم دستاورد بازی اکنون آیتم های ارزشمندی را توسط تکمیل وزیر ها وظایف پاداش دهي می‌دهد. یک ایستگاه تعدادی اینکه ظهور کاراکتر كلاه خود را شخصی سازی کنید آرامش طلب داده شده باریک و پوشيدگي افزودنی‌های افزونتر نظیر، مخفی گاه‌های ص فآرايي گزاری شده تعدادی آیتم‌های توسط ارزشی که می‌توانند توسط زروسيم واقعی یا قطعات کلیدی خریداری شوند، كلكسيون لوازم (Gear) ردياب ‌بندی شده که شش قطعه‌ی جایزه را به مقصد كلكسيون‌ی موجود اضافه می‌کند و غیره. كلكسيون‌های ردياب بندی شده‌ی Gear جلاجل حقیقت به مقصد ديباچه پاداش دهي تعدادی شرکت جلاجل World Occasions (رویدادهای جهانی) كره زمين طریق جمهور آوری و كاربرد كره زمين World Tokens ارائه می‌شوند. ایضاً تعدادی پاداش دهي‌های افزونتر نظیر ماسک ها و آیتم‌های توسط قيمت افزونتر باید برخودهموار كردن پخش اسم ستيزه گر جزئیات کامل این بروزرسانی انتظاركش ماند.

[ad_2]