Shenmue three برخودهموار كردن ۷۰ درصد به مقصد نسخه‌ی اولا كلاه خود شباهت خواهد داشت

[ad_1]

Shenmue 3 تا ۷۰ درصد به نسخه‌ی اول خود شباهت خواهد داشت

سيني كلام‌ی کارگردان Shenmue three یعنی یو سوزوکی (Yu Suzuki)، این نسخه‌ی جدید، ۷۰ درصد به مقصد نسخه‌ی اولا و اصلی كلاه خود شبیه بوده و كره زمين ریشه‌های آن ثنايا می‌سرما.

سوزوکی جلاجل گفت و گو توسط Metro GameCentral چنین كلام باریک:

به مقصد عقیده‌ی منبرها، واجب شده  نیست که صادراتی‌های گیم‌پلی را تغییر بدهیم. ارچه تغییر زیادی جلاجل آن‌ها ایجاد کنم، طرفداران بسیار مضطرب خواهند شد. گرچه منبرها همیشه ایده‌ها و چیزهای جدیدی تعدادی اضافه وزیر ها به مقصد این بازی خلق می‌کنم، که می‌تواند مشکلی تعدادی تیم منبرها باشد که تعدادی پیاده‌سازی این ایده‌ها مبارزه می‌نماید.

اوی جلاجل آدم كردن، اوی راجع به مقصد شباهت ۷۰ درصدی Shenmue three به مقصد ديباچه اولا سری عقبنشینی داده باریک:

 جلاجل حلول كننده موجودي، ما مبارزه می‌کنیم که این ديباچه را برخودهموار كردن ۳۰ درصد جدید و ۷۰ درصد آن را شبیه به مقصد نسخه‌ی اصلی و اولا نگه داریم، اما طراحی بازی همیشه تغییر می‌کند و منبرها همين توسط مفاهیم جدید حرکت می‌کنم، که ارچه مجال مهلت صور داشته باشد، می‌توانیم آن‌ها را به مقصد بازی اضافه کنیم.

گشاده رو‌کننده باریک که Shenmue three، قصد صفت به خاطرسپردني ریشه‌ها و صادراتی‌های سری را دارد و ضمناً توسط ایده‌های عربي زبان‌ای هم محفل باریک. طبیعتاً باید نیازهای طرفداران قدیمی و ایضاً بازیکنان جدید این سری برآورده شود و به مقصد‌روزرسانی شماری كره زمين مکانیک‌ها، قطعاً به مقصد آما هر كورس رديف نظامي خواهد صفت بويناك.

Shenmue three جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ تعدادی پلی‌استیشن ۴ و رایانه‌های شخصی هدیه می‌گردد.

[ad_2]

مایکروسافت می‌تواند PlayerUnknown’s Battlegrounds را توسط ایکس‌باکس موفق‌نمناك کند

[ad_1]

مایکروسافت می‌تواند PlayerUnknown’s Battlegrounds را با ایکس‌باکس موفق‌تر کند

مایکروسافت صراحتا به مقصد قابلیت‌های ديباچه PlayerUnknown’s Battlegrounds باور دارد و این را انجام خواهد شد توسط ضبط كردن‌ی اخیر Mike Ybarra که مرتبط توسط آن باریک تایید انجام بده. نایب رئیس بخش ایکس‌باکس كلام باریک که به مقصد صفت منسوب به طوس حتم به مقصد این پروژه اعتماد داشته و به مقصد لطف ایکس‌باکس، این بازی می‌تواند زیاد نمناك كره زمين پیش جلاجل بین بازیکنان پرطرفدار شود.

جلاجل طی ضبط كردن‌ای توسط خبرگذاری VG247T، آقای Mike Ybarra درزمينه‌ی موفقیت PlayerUnknown’s Battlegrounds صحبتی را اعمال داد.

منبرها فکر می‌کنم توسعه دهندگان تعدادی کمک به مقصد موفقیت بازی‌هایشان مفتخرشدن ما می‌آیند. بنابراین بازی‌هایی شبیه PlayerUnknown’s Battlegrounds و خیلی‌های افزونتر توسط آگهی‌های ما جلاجل انتشارات جای بیشتری را جلاجل بازاریابی تصادم كردن می‌کنند. بخش بزرگی كره زمين تیم منبرها توسط تکنولوژی پیشرفته به مقصد صفت منسوب به طوس مستقیم جلاجل حلول كننده کار وزیر ها ثمار روی PlayerUnknown’s Battlegrounds و بهینه وزیر ها هر چون كه سریع نمناك آن تعدادی ایکس‌باکس می‌باشند.

منبرها فکر می‌کنم ما همين مبارزه می‌کنیم که ایکس‌باکس پلتفرمی باشد که موجر موفقیت توسعه دهندگان انجام خواهد شد. زمانی که کسی مفتخرشدن ما می‌آید و می‌پرسد که اسم ابله می‌توانیم توسط یکدیگر هم‌پیشه کنیم، ما صفت انحصارطلب ایده‌های ممکن را مطرح می‌کنیم.

و جلاجل آخركار اوی اشارت انجام بده که:

ما می‌خواهیم توسط آن‌ها کار کنیم و مادام جای ممکن موجر موفقیت آن‌ها شویم.

ديباچه PlayerUnknown’s Battlegrounds اواخر امسال (تاریخی بي شرح وتفصيل) تعدادی ایکس‌باکس وان و ایکس‌باکس وان ایکس جلاجل معرض خواهد صفت بويناك. ایضاً اخیرا طراح بازی Brendan Greene اعلام انجام بده که جلاجل حلول كننده موجودي دستور كار‌ای تعدادی بخش کمپین بازی صور ندارد.

[ad_2]

آفل Resident Evil، خرید دیجیتالی بازی‌های ویدئویی را نسبت به مقصد نسخه فیزیکی آن‌ها ترجیح می‌دهد

[ad_1]

خالق Resident Evil، خرید دیجیتالی بازی‌های ویدئویی را نسبت به نسخه فیزیکی آن‌ها ترجیح می‌دهد

به مقصد تازگی شینجی میکامی (Shinji Mikami)، آفل عناوینی نگارستان نظیر Resident Evil، تقریر داشته باریک که علاقه دارد مادام بازی God Hand – که كلاه خود زمانی که جلاجل شرکت کپکام (CapCom) محضر داشت، ماموریت اشکال آن را ثمار كفالت داشته باریک – تعدادی رایانه‌های شخصی و به مقصد اسم مورد پلتفرم استیم نیز هدیه گردد؛ چراکه اوی نسخه‌های دیجیتالی بازی‌های را نسبت به مقصد نسخه‌های فیزیکی آن‌ها ترجیح می‌دهد.

این بازی‌عود صاحب منصب‌ای جلاجل گفتگوی كلاه خود توسط وب‌سایت «پی‌سی گیمر» چنین تقریر داشت:

منبرها كره زمين دنیای استیم و فروش دیجیتالی بازی‌های ویدئویی خوشم می‌آید. منبرها صفت انحصارطلب ملفوفه‌های فیزیکی بازی‌های كلاه خود را جلاجل قفسه‌مام گذاشته‌مام و به مقصد آن‌ها نگاه می‌کنم. جلاجل حلول كننده موجودي اما كلكسيون دیجیتالی [از بازی‌های خود] دارم و به مقصد هر حلول كننده این تعدادی مردم کشورژاپن مرغوبيت باریک چراکه آن‌ها کاشانههای کوچکی دارند.

میکامی جلاجل آدم كردن تبیین داشت که اوی تمایل دارد مادام زیادتر بازی‌های کنسولی ماضي را ثمار روی رایانه‌های شخصی نیز ببیند اما واقعيت يابي این امر به مقصد او بستگی ندارد و این بااستعداد تماماً فروسو مربوط به حوزه اختیارات شرکت کپکام باریک.

اوی اشعاركننده داشت که God Hand یکی كره زمين عناوینی باریک که اوی تمایل دارد مادام شهرستان بار افزونتر ثمار روی آن کار کند و آن را ثمار روی سرویس استیم نیز هدیه کند که مع الاسف اوی چنین اختیاری ندارد. اوی جلاجل اسم مورد واقعيت يابي این قضیه اعلام انجام بده که:

مع الاسف شما باید جلاجل اسم مورد موقعیت بازی‌های قدیمی منبرها كره زمين شرکت‌های سونی و کپکام سوال کنید.

پیش كره زمين این آلات لهو شده بودیم که میکامی افزونتر یکی كره زمين بيگانگان کلیدی تیم توسعه بازی جلاجل دستگاه بافندگي ساخت The Evil Inside 2 نخواهد صفت بويناك و این تصمیم به مقصد این دلیل گرفته شده مادام تیمی جدید جلاجل استودیوی تانگو گیم‌وُرکس (Tango Gameworks) توسعه این بازی را ثمار كفالت داشته باشند و مجال مهلت‌های جدیدی تعدادی آن‌ها ایجاد گردد. ایضاً، گزارشی منتشر شد که حکایت كره زمين احيانا بدست خوگرفتن کارگردانی بازی Resident Evil eight توسط میکامی داشت که كره زمين این نشانی می‌توانید به مقصد جزئیات بیشتری جلاجل این به دفعات دستگاه بافندگي یابید.

[ad_2]

مدیر اجرایی مایکروسافت: کنسول وان ایکس زیادتر كره زمين کنسول‌های افزونتر، دايگي مقایسه توسط پی‌سی می‌باشد

[ad_1]

مدیر اجرایی مایکروسافت: کنسول وان ایکس بیشتر از کنسول‌های دیگر، قابل مقایسه با پی‌سی می‌باشد

جلاجل این که کنسول ایکس‌باکس وان ایکس جلاجل هنگام نمایش قدرتمندترین کنسول ساخته شده برخودهموار كردن به مقصد الان می‌باشد شکی نیست، اما اخیرا آقای Dave McCarthy مدیر اجرای ایکس‌باکس جلاجل طی ضبط كردن‌ای توسط خبرگذاری Sirius Gaming تقریر داشت که ایکس‌باکس وان ایکس زیادتر كره زمين هر کنسول دیگری دايگي مقایسه توسط رایانه‌های شخصی مساحت گرفتن فوق می‌باشد.

خب به مقصد نگاه خشم آلود منبرها كره زمين بعضی جنبه‌ها حتی ایکس‌باکس وان اس را هم نمی‌شود توسط چیز دیگری (اشارت به مقصد پلی‌استیشن ۴ کشورپرو) مقایسه انجام بده. مثل بازی وزیر ها HDR، قابلیت‌های استریم وزیر ها ویدیو ۴k و پشتیبانی كره زمين بلوری ۴k.

ایضاً او اضافه انجام بده که:

احكام كورس قسم کنسول جلاجل كره ارض صور دارند که كره زمين بلوری ۴k پشتیبانی می‌کنند و هر دوی آن‌ها كره زمين سری ایکس‌باکس وان یعنی ایکس‌باکس وان ایکس و ایکس‌باکس وان اس هستند. منبرها زیادتر آن (ایکس‌باکس وان ایکس) را توسط کارهایی که رایانه‌های شخصی مساحت گرفتن فوق جلاجل حلول كننده موجودي اعمال می‌دهند مقایسه می‌کنم.

تفاوت زیادی جلاجل ۴۰ درصد قوچ پردازشی زیادتر صور دارد که پایندانی کننده‌ی شهرستان فریم ریت جاي گير می‌باشد، كره زمين يكباره شهرستان فریم بافر که آرامش طلب باریک صفت انحصارطلب آن بافندگي كردن‌های ۴k را به مقصد شما تحویل دهد و ایضاً پایندانی کننده‌ی صدایی فراگیر و سه بعدی باریک بنابراین این واقعا یک هیبت‌ی مساحت گرفتن فوق خواهد صفت بويناك.

جلاجل هر حلول كننده کنسول ایکس‌باکس وان ایکس بروزرسانی بسیار مهتر تری نسبت به مقصد پلی‌استیشن ۴ کشورپرو می‌باشد، هرچند که برخلاف كلام‌های Dave McCarthy ممکن باریک جنبه‌های اشارت شده آن به مقصد نسبت رایانه‌های شخصی مساحت گرفتن فوق و پلی‌استیشن ۴ کشورپرو بهترین نباشد. توسط صفت انحصارطلب این‌ها باید برخودهموار كردن ۷ نوامبر یعنی زمان نمایش‌ی کنسول گوش به زنگ ماند. ایضاً اخیرا آقای آرون گرینبرگ مدیر عملي ساختن بخش بازاریابی ایکس‌باکس جلاجل طی ضبط كردن‌ای كره زمين بها‌های این کنسول درستكاري انجام بده که می‌توانید كره زمين لینک مربوطه مشاهده نمایید.

[ad_2]

واپسین فنی | اولین نگاه به مقصد Rise of the Tomb Raider برروی ایکس‌باکس وان ایکس

[ad_1]

تحلیل فنی | اولین نگاه به Rise of the Tomb Raider برروی ایکس‌باکس وان ایکس

مقایسه فنی و گرافیکی بازی‌های مختلف برروی پلتفرم های گوناگون، همیشه جذابیت خاصی تعدادی بازی‌بازان دارد. بررسی عملکرد بازی ها و چگونگی اجرای آن ها برروی پلتفرم های مختلف، خير مهجور باعث انجام خواهد شد برخودهموار كردن جزئیات انحصار يافتن به مقصد فردی را کشف کنیم، بلکه می‌توانیم توسط آگاهی فنی بیشتری به مقصد هیبت بازی باروح نگاه خشم آلود بپردازیم. توسط قسمتی جدید كره زمين سری واپسین فنی توسط گیمفا معاشر باشید.

بدون شك صفت منسوب به طوس که می‌دانید، مایکروسافت به مقصد زودی کنسول جدید و قدرتمند كلاه خود توسط غيرماذون ایکس‌باکس وان ایکس‌ را منتشر می‌کند. توسط شيوع يافتن این کنسول، قطعا بازی های زیادی که جلاجل ماضي جلاجل اختیار بازی‌بازان آرامش طلب داشتند، به مقصد لفظ ارتقا یافته و توسط رزولوشن و جلوه های بصری تبيره نمناك و مرغوبيت تعدادی آن نمایش می‌شوند. یکی كره زمين همین بازی‌ها، ديباچه Rise of the Tomb Raider باریک؛ عنوانی که جلاجل اول جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ به مقصد لفظ انحصاری زمانی تعدادی کنسول ایکس‌باکس وان منتشر شد اما یک اسم باشليق پس ازآن، یعنی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ آن را به مقصد لفظ کامل و توسط جلوه های بصری ارتقا یافته برروی پلی‌استیشن ۴ و پلی‌استیشن ۴ کشورپرو مشاهده کردیم. حلول كننده، این بازی تعدادی شهر بار سوم باید برروی ایکس‌باکس وان ایکس نمایش شود و گواهي نامه بهترین جلوه های بصری و حكماً بهترین نرخ شهرستان فریم جلاجل این نسخه خواهیم صفت بويناك.

شاید توسط بازی وزیر ها نسخه پلی‌استیشن ۴ کشورپرو بازی Rise of the Tomb Raider فکر می‌کردیم که این هیبت نهایی ما كره زمين جلوه های بصری بازی روی کنسول‌ها باریک اما نسخه وان ایکس انتظارات را بسیار بالاتر برده و یک كله دار و گردن بالاتر آرامش طلب می‌گیرد. اولین موردی که جلاجل اجرای Rise of the Tomb Raider برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس خودنمایی می‌کند، رزولوشن اجرایی آن باریک. بازی توسط رزولوشن ۴K Native برروی وان ایکس‌ ايفا انجام خواهد شد که ارتقای گیتی نسبت به مقصد رزولوشن داینامیک (Checkboard) کشورپرو باریک. باروح بعدی، افزایش کیفیت بافندگي كردن ها باریک که جلاجل تریلر منتشر شده (بدون شك صفت منسوب به طوس که می‌دانید مهجور یک تریلر تعدادی واپسین جلاجل اختیار داریم) كره زمين نسخه وان ایکس کاملا به مقصد اشاره با گوشه چشم می‌آید. این افزایش کیفیت بافندگي كردن ها توسط صور رزولوشن ۴K واقعی بازی واقعا فوق‌العاده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد و كره زمين قوه ذاكره گرافیکی اضافی وان ایکس‌ به مقصد گیتی ثنايا می‌سرما.

به مقصد ميراث ها بااستعداد تبيره، ميراث ها دیگری مثل پشتیبانی كره زمين فناوری HDR (این فناوری را اول آرامش طلب صفت بويناك برروی رایانه های شخصی ببینیم اما به مقصد دلایلی هیچگاه به مقصد صفت منسوب به طوس کامل اجرایی نشد)، Anti-aliasing ارتقا یافته تعدادی جزئیات واقع گرایانه نمناك، افزایش کیفیت نورپردازی، افزایش مقیاس و کیفیت واتاب ها (كره زمين سطرها مختلف)، افزایش تا چه وقت ضلعی ها جلاجل اجسام و جزئیات مختلف و فیلتر بافندگي كردن ارتقا یافته را نیز اضافه کنید برخودهموار كردن مطمئن شویم هیبت Rise of the Tomb Raider روی ایکس‌باکس وان ایکس، هیبت ای فراموش نشدنی خواهد صفت بويناك. به مقصد این نکته توجه کنید که کیفیت اجرایی بازی روی وان ایکس، هم‌اکنون جلاجل چندی ميراث ها حتی كره زمين رایانه های شخصی قدرتمند نیز بالاتر باریک؛ به مقصد این لفظ که ميراث ها گرافیکی مختلفی را برروی آن پلتفرم مشاهده نمی‌کنیم که همین نسخه وان ایکس‌ را به مقصد نسخه ای نهایی و فوق‌العاده تبدیل کرده باریک.

مشکل بعدی عملکرد بازی روی کنسول جدید و باروح توقف مایکروسافت باریک. ارچه یادتان باشد Rise of the Tomb Raider برروی پلی‌استیشن ۴ کشورپرو حالتی داشت که رزولوشن زیادتر، قربانی نرخ شهرستان فریم بالاتر می‌شد و توسط رزولوشن ۱۰۸۰p می‌توانستیم به مقصد نرخ شهرستان فریم ۵۰ ثمار ثانیه نیز برسیم. جلاجل نسخه وان ایکس‌ بازی نیز دقیقا همین حالت پیاده سازی شده باریک اما توسط این تفاوت که این شهر بار به مقصد نرخ شهرستان فریم جايز شمردن ۶۰ ثمار ثانیه می‌رسیم و این نرخ شهرستان فریم بسیار توسط ثبت كننده نمناك باریک.

حكماً که همه این مقایسه ها مهجور كره زمين روی یک تریلر منتشر شده كره زمين نسخه ایکس‌باکس وان ایکس بازی باریک و اطلاعاتی که جلاجل اختیار شما آرامش طلب دادیم، زیادتر كره زمين صیانت سازندگان به مقصد دستگاه بافندگي ما رسیده صفت بويناك. قطعا باید برخودهموار كردن نمایش نسخه وان ایکس‌ بازی گوش به زنگ بمانیم و تحلیلی دقیق نمناك و مو شکافانه نمناك كره زمين این نسخه نهایی كره زمين بازی ارایه دهیم اما برخودهموار كردن این جای کار، نسخه وان ایکس Rise of the Tomb Raider بسیار امیدوار کننده و خیر به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.

شما می‌توانید ویدیوی اولین نگاه به مقصد نسخه ایکس‌باکس وان بازی Rise of the Tomb Raider را که به مقصد ولی منبع تحلیلی دیجیتال فاندری تحصیل شده باریک، جلاجل زیر تماشا و دانلود نمایید (جلاجل لفظ امکان، بالاترین کیفیت را دانلود کنید).

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۲۱۶۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۷۲۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۴۸۰p

[ad_2]

ديباچه Shadow of Battle پرهزینه‌ترین بازی تاریخ Warner Bros باریک

[ad_1]

عنوان Shadow of War پرهزینه‌ترین بازی تاریخ Warner Bros است

ديباچه Center Earth: Shadow of Battle یکی كره زمين مهتر‌ترین عناوین امسال باریک که بغایت جلاجل توقف هیبت آن هستند. حلول كننده مشخص شده که این بازی سرمایه گذاری عظیمی را دارد و جلاجل واقع رکورد مهتر‌ترین سرمایه‌گذاری تاریخ وارنر برروی یک بازی را به مقصد‌غيرماذون كلاه خود مندرج کرده.

سيني كلام Warner Bros این شرکت مهتر امیدهای زیادی به مقصد Center Earth: Shadow of Battle دارد. سخنگوی وارنر درزمينه بازی چنین گفت:

انتظارات ما كره زمين فروش Center Earth: Shadow of Battle بسیار فوق باریک. این بازی بیشترین سرمایه گذاری و هزینه تبلیغاتی را جلاجل تاریخ وارنر بروس برروی یک ديباچه بازی داشته باریک. ما انتظارات بسیار زیادی كره زمين این بازی داریم و معتقدیم Center Earth: Shadow of Battle بازی اسم باشليق خواهد شد.

جلاجل آدم كردن سخنگوی Warner Bros به مقصد این نکته اشاعت داشت که شرکت به مقصد هیچ ديباچه نگران افزونتر بازی‌های مدعی نیست و معتقد باریک Center Earth: Shadow of Battle به مقصد موفقیت عظیمی می‌رسد.

شما می‌توانید ۴۰ دقیقه كره زمين گیم‌پلی بازی که ویژگی‌ها و زبري‌های مختلفی را اثر داغ می‌دهد جلاجل اینجا مشاهده کنید. جلاجل افزونتر شايعه منتشر شده كره زمين بازی باروح توقف Center-earth: Shadow of Battle، می‌توان به مقصد نبا جزئیات سوپرماركت و وام گذاري‌های باطني‌دستور كار‌ای بازی، مشخص كشته شدن صداپیشگان و کیفیت اجرایی آن برروی کنسول ایکس‌باکس وان ایکس (توسط رزولوشن ۴K و نرخ شهرستان فریم ۳۰ ثمار ثانیه ايفا انجام خواهد شد) اشاعت انجام بده. نمایش بازی جلاجل کنفرانس مایکروسافت جلاجل E3 2017 نیز كره زمين اینجا پيداشدن باریک. ویدیوی گیم‌پلی دیگری نیز جلاجل اینجاقابل دیدن باریک. در عرض سيني اعلام توسعه‌دهندگان Center-Earth: Shadow Of Battle بازی آن‌ها تکمیل کننده صاحب منصب‌های تالکین خواهد صفت بويناك. سيني كلام‌ی شرکت برادران وارنر، Troy Baker تعدادی صداپیشگی Talion بازگشته باریک و Alastair Duncan که جلاجل Westworld محضر دارد، به مقصد‌ديباچه Celebrimbor ایفای وعاء می‌کند. Laura Bailey نیز توسط خرابكاري‌ی کار برروی Injustice 2 و Uncharted four، صداپیشگی Eltariel را ثمار كفالت دارد. در عرض Kumail Ninjiani و Pollyanna McIntosh اندام تیم صداگذاری Shadow of Battle هستند. مایکل دِ پلاتر (Michael de Plater) كره زمين استودیوی مونولیث (Monolith) جلاجل گفتگو توسط «EDGE»، جلاجل اسم مورد نشيم‌طلبی‌های بازی Center-Earth: Shadow of Battle و در عرض اولین‌هایی که اوی جلاجل نگاه خشم آلود دارد این ديباچه جلاجل قیاس توسط نسخه‌ی اولا كلاه خود، یعنی Center-Earth: Shadow of Mordor، کرده که جلاجل اینجاقابل مشاهده باریک.

ديباچه Center-earth: Shadow Of Battle آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ ۱۰ اکتبر همزمان توسط(۱۸ مهر اسم باشليق ۱۳۹۶) برروی پلی استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه شخصی منتشر شود، این بازی كره زمين قابلیت Play Anyplace پشتیبانی خواهد انجام بده در عرض Center-earth: Shadow Of Battle كره زمين كورس کنسول پلی‌استیشن ۴ کشورپرو و ایکس‌باکس اسکورپیو نیز پشتیبانی می‌کند.

[ad_2]

نسخه فیزیکی Azure Striker Gunvolt: Striker Pack در عوض نینتندو سوییچ تایید شد

[ad_1]

نسخه فیزیکی Azure Striker Gunvolt: Striker Pack برای نینتندو سوییچ تایید شد

استدیوی Inti Creates، تایید کرده که شرکت Nighthawk Interactive فریضه پخش نسخه‌ فیزیکی ديباچه Azure Striker Gunvolt: Striker Pack در عوض پلتفرم نینتندو سوییچ، جلاجل نواحي آمریکای شمالی و اروپا، را برعهده گرفته باریک. این نسخه که آرامش طلب باریک به مقصد هنگام پخش ۳۹.۹۹ دلار قیمت داشته باشد، پاییز امسال هدیه انجام خواهد شد.

علاقمندان می‌توانند هم‌اکنون این ديباچه را كره زمين سایت آماوزن، پیش‌خرید کنند.

پیش كره زمين این، آرامش طلب صفت بويناك این ديباچه صرفا به مقصد لفظ دیجیتالی جلاجل نواحي آمریکای شمالی و اروپا منتشر شود. شایان ذکر باریک، که نسخه ژاپنی این ديباچه نیز به مقصد لفظ همزمان توسط نسخه‌های غربی این بازی هدیه شده، آرامش طلب باریک علاوه ثمار پخش نسخه فیزیکی عادی، یک نسخه مسدود و خصوصی نیز داشته باشد. جلاجل آدم كردن می‌توانید لیست محتویات موجود جلاجل نسخه‌های خصوصی این ديباچه را مشاهده کنید.

  • یک کپی كره زمين بازی
  • دی اوی دی انیمیشن اصلی Azure Striker Gunvolt – نسخه دی اوی دی كره زمين انیمیشن اصلی این ديباچه، که جلاجل ماه فبریه در عوض پلتفرم ۳DS، ثمار روی شبکه نینتندو هدیه شده صفت بويناك. این انیمیشن پیش كره زمين این فرد ثمار روی ورقه DS پيداشدن بوده، اما توسط پخش این دی اوی دی، عاقبت الامر می‌توانید آن را ثمار روی تلویزیون كلاه خود مشاهده نمایید. دی اوی دی‌های این انیمیشن، كره زمين تمامی ریجن‌ها پشتیبانی کرده، و ثمار روی دی اوی دی پلیر‌های غربی نیز، دايگي ايفا باریک.
  • سی‌دی درام جدید – یک سی‌دی درام شامل بخش‌های داستانی Copen ،Joule و Quinn، که پیش كره زمين این به مقصد لفظ نوول جلاجل صفحات مجله Dengeki Nintendo، منتشر شده بودند.
  • یک ملفوفه رسا – ملفوفه‌ای که دی اوی دی انیمیشن و سی‌دی درام را باطني كلاه خود نگه خواهد داشت. تصویر جماع این ملفوفه، كره زمين تصویر اصلی انیمیشن این ديباچه اله گرفته شده باریک.

ديباچه Azure Striker Gunvolt: Striker Pack، آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ ۳۱ آگوست (۹ شهریور) به مقصد ميانجي سوپرماركت آنلاین نینتندو، به مقصد لفظ جهانی در عوض پلتفرم نینتندو سوییچ، منتشر شود. این به تنگ آمده شامل هر كورس ديباچه Azure Striker Gunvolt و Azure Striker Gunvolt 2 خواهد صفت بويناك.

[ad_2]

عناوین رایگان ماه سپتامبر ایکس‌باکس مشخص شد

[ad_1]

عناوین رایگان ماه سپتامبر ایکس‌باکس مشخص شد

توسط نزدیک كشته شدن به مقصد ماه سپتامبر مثال آن هستیم که بازی‌های رایگان این ماه کنسول‌های خانواده ایکس‌باکس مشخص شدند.

کاربران گلد ایکس‌باکس می‌توانند جلاجل این ماه چادرپوش بازی رایگان دریافت نمایند. نخستین بازی رایگان ماه آینده Forza Motorsport 5: Sport of the 12 months Version خواهد صفت بويناك. بازی دارای محتوای دانلودی High Gear نیز خواهد صفت بويناك. جلاجل میانه ماه نیز دارندگان کنسول ایکس‌باکس وان می‌توانند كره زمين ديباچه Oxenfree لذت ببرند.

برروی ایکس‌باکس ۳۶۰ و ایکس‌باکس وان كره زمين طریق قابلیت پشتیبانی كره زمين عناوین نسل قبل نیز مثال رایگان كشته شدن Hydro Thunder Hurricane و Battlefield three هستیم.

جلاجل آدم كردن می‌توانیم عناوین رایگان ماه سپتامبر را مشاهده کنید:

ایکس‌باکس وان

  • Trials Fusion (كره زمين ۱۶ آگوست الی ۱۵ سپتامبر)
  • Forza Motorsport 5: Sport of the 12 months Version (یکم لی سی‌مام سپتامبر)
  • Oxenfree (كره زمين ۱۶ سپتامبر الی ۱۵ اکتبر)

ایکس‌باکس ۳۶۰

  • Hydro Thunder Hurricane (كره زمين یکم الی پانزدهم سپتامبر)
  • Battlefield three (كره زمين شانزدهم الی سی‌مام)

شما می‌توانید ویدیوی عناوین رایگان توسط مقداری كره زمين گیم‌پلی آن را مشاهده نمایید.

دانلود توسط کیفیت ۷۲۰P        |     دانلود توسط کیفیت ۱۰۸۰P

تعدادی هیبت این عناوین باید دارای شمار کاربری توسط عضویت جلاجل سرویس خصوصی گلد باشید.

[ad_2]

تماشا کنید: ديباچه Immortal: Unchained معرفی شد

[ad_1]

تماشا کنید: عنوان Immortal: Unchained معرفی شد

فردا، استودیوی سوئدی Toadman Interactiv كره زمين ديباچه جدید كلاه خود رنمایی انجام بده. این بازی که به مقصد نگاه خشم آلود شباهت زیادی به مقصد سری Souls دارد، توسط غيرماذون Immortal: Unchained شناساننده انجام خواهد شد و امیدوار کننده به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد. سازندگان توسط یک تریلر، بازی Immortal: Unchained را معرفی کرده‌بضع که می‌توانید آن را جلاجل آدم كردن موضوع بحث تماشا و دانلود نمایید.

ديباچه Immortal: Unchained، اولین فرانچایز اریجینال استودیوی سوئدی Toadman Interactiv که سيني نمایش های آن، می‌توانیم بگوییم که جلاجل یک دنیای دیوانه ارث بر و فانتزی جریان دارد؛ دنیایی که طی رخدادها کیهانی مختلفی نامسلح و جلاجل هم شکسته شده باریک. جلاجل این ديباچه شما جلاجل وعاء شخصیتی بازی می‌کنید که به مقصد ديباچه یک «تفنگ خودكار هست» شناساننده انجام خواهد شد و تيرخور او این باریک که به مقصد کاتاکسیسم پایان دهد. شما جلاجل بازی هیچ خاطر ای كره زمين ماضي ندارید و نمی‌دانید که جلاجل واقع چون كه کسی هستید؛ جمعناتمام چیزی که می‌دانید این باریک که زمان تعدادی کیهان جلاجل حلول كننده جمعناتمام كشته شدن باریک.

توسط پیشروی جلاجل بازی و آشنا كشته شدن توسط شخصیت های گوناگون، گره های داستانی یکی پشت بام كره زمين دیگری سرخرگ به مقصد نيرنگ ساز كشته شدن می‌کنند و بازی‌نيرنگ ساز كره زمين ناآشكار و ص فآرايي های آن كله دار جلاجل می‌آورد. توسط این حلول كننده، سازندگان به مقصد این نکته اشاعت کرده‌بضع که حقیقت جلاجل سرگذشت بازی هیچوقت به مقصد آسانی به مقصد دستگاه بافندگي نمی‌آید و هیچگاه شيوا نیست‌ (كره زمين آن جایی که هر شخصیت جلاجل صوب نيت ها كلاه خود حرکت می‌کند).

جلاجل ديباچه Immortal: Unchained شما شخصیت كلاه خود را شکل خواهید داد؛ به مقصد این لفظ که جلاجل ابتدای بازی ۶ استایل مختلف جلاجل اختیار بازی‌بازان آرامش طلب می‌گیرد و می‌توانند كره زمين بین آن ها تجريد نمایند. علاوه ثمار این امکان كاربرد كره زمين ۱۰۰ تفنگ خودكار و زرگون انحصار يافتن به مقصد فرد جلاجل بازی صور دارد و شما باید جلاجل درافتادن سفيران رسا كلاه خود جلاجل سرتاسر ۹ دنیای مختلف، كره زمين آن ها به مقصد نیکویی كاربرد نمایید. سيني اطلاعاتی که استودیوی Toadman Interactive منتشر کرده باریک، گیم‌پلی بازی فرد شامل جنگ جو های معمولی و ضعیف نمی‌شود و جلاجل جای بازی، جنگ جو ها به مقصد نقالي كردن عزايم كلاه خود می‌رسند.

ديباچه Immortal: Unchained آرامش طلب باریک جلاجل سه ماهه دوم اسم باشليق ۲۰۱۸ میلادی تعدادی پلتفرم های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه های شخصی منتشر شود. پخش بازی هم به مقصد لفظ دیجیتالی و هم به مقصد لفظ فیزیکی اعمال خواهد گرفت. كره زمين سیستم مبارزات و چگونگی آن نیز مفروضات فراوانی منتشر شده باریک که شما می‌توانید این مفروضات را كره زمين بلاگ پلی‌استیشن مطالعه نمایید.

شما می‌توانید جلاجل زیر، تریلر و تصاویر معرفی ديباچه Immortal: Unchained را مشاهده نمایید:

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۷۲۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۴۸۰p

 

[ad_2]

[تک فارس]: به چه علت اپل به مقصد تجبر انرژی روی آورده باریک؟

[ad_1]

[تک فارس]: چرا اپل به تجارت انرژی روی آورده است؟

تذکری به مقصد مدیران عاملی که جایگاهی تعدادی تجبر انرژی تعدادی شرکت كلاه خود قائل نیستند: شاید شما پسفردا جلاجل تجبر انرژی نباشید ولی به مقصد احيانا زیاد به مقصد زودی باید این کار را سرخرگ کنید. كريه باریک که باور کنیم این شرکت جلاجل زمینه انرژی فعالیت می کند ولی تابستانه امسال این شرکت درخواستی تعدادی دریافت گواهی های ایالتی تعدادی فروش مستقیم انرژی اضافه ای که كره زمين سرچشمه ها تجدید پذیر موجود جلاجل تسهیلاتش جلاجل ارگان، نوادا و کالیفرنیا بدست می آورد به مقصد مشتریان ارائه انجام بده.

تعدادی قرائت آدم كردن نبا به مقصد این لینک مرحله ها کنید

به مقصد کانال تلگرامی تک پارس پیوسته و كره زمين آخری شايعه تکنولوژی آلات لهو شوید

[ad_2]