معمرين Shadow of the Colossus لیست به‌تمامی باروح نظرش را تعدادی سونی فرستادن کرده‌باریک

[ad_1]

سازنده Shadow of the Colossus لیست تغییرات مورد نظرش را برای سونی ارسال کرده‌است

معمرين بازی Shadow of the Colossus لیست به‌تمامی باروح نظرش تعدادی نسخه بازسازی این بازی را تعدادی سونی فرستادن کرده‌باریک.

یکی كره زمين صفت اشراف‌های جالب و عجیب E3 جلاجل کنفرانس سونی رخ داد؛ هنگامی که تیزری كره زمين نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus ثمار روی PS4 توزيع شدن شد. این بازی هنوز جلاجل مرحمت ها ابتدایی توسعه جلاجل استودیو Bluepoint آرامش طلب دارد. توسط صور این که فومیتو اوئدا، معمرين این بازی جلاجل جریان بازسازی این بازی نقشی ندارد او به‌تمامی باروح نظرش تعدادی نسخه بازسازی شده را جلاجل معرض مسئولین سونی آرامش طلب داده‌باریک.

جلاجل ضبط كردن توسط Eurogamer، اوئدا گفت که به‌تمامی مد نظرش را تعدادی سونی فرستادن کرده و این ميراث ها را توسط آن‌ها جلاجل میان گذاشته‌باریک. هر تا چه وقت که او مطمئن نیست كره زمين این که سونی به مقصد پیشنهاد‌ات او گوش بدهد و آن‌ها را اعامال کند.

جلاجل این گفت‌و‌گو که توسط کمک مترجمش اعمال شد، اوئدا گفت:

منبرها صفت انحصارطلب نظراتم جلاجل اسم مورد بازی را تعدادی آن‌ها (سونی) فرستادن کرده‌مام. نمی‌دانم که بازی همانگونه که منبرها متحد شدن دارم خواهد صفت بويناك یا خير. منبرها می‌خواهم چندی چیز‌ها را تغییر بدهم اما مطمئن نیستم که این کار شدنی باشد.

نسخه بازسازی شده Shadow of the Colossus جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۸ هدیه خواهد شد و هنوز جزئیات دقیقی كره زمين ویژگی‌های این نسخه جلاجل معرض آرامش طلب نگرفته باریک. نسخه اصلی این بازی توسط Workforce Ico. ساخته شده‌باریک و جلاجل حلول كننده موجودي توسط استودیو Bluepoint Video games بازسازی می‌‌شود.

 

[ad_2]

میاموتو: نمی‌خواهم بازی های قدیمی را بازسازی کنم

[ad_1]

میاموتو: نمی‌خواهم بازی های قدیمی را بازسازی کنم

آیا نینتندو بازی‌های قبلی سوت كشيدن ماریو را بازسازی خواهد انجام بده؟ حتی ارچه چنین چیزی يكدلي بیوفتد امری نخواهد صفت بويناك که میاموتو توسط آن سليم النفس باشد.

معمرين سری ماریو آقای شیگرو میاموتو معمرين‌ی ۶۴ ساله‌ی سری ماریو باریک و جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل نینتندو مشغول به مقصد فعالیت باریک. ماریو تعدادی اولین جلاجل اسم باشليق ۱۹۸۱ و جلاجل بازی Donkey Kong موجودي شد و محبوبیت عدیده پیدا انجام بده. كره زمين آن دوال مادام به مقصد حلول كننده خير فرد كره زمين محبوبیت این شخصیت متحد شدن داشتنی بعضی نشده باریک بلکه می‌توان گفت محبوبیت او حتی زیاد كره زمين ماضي شده باریک. به مقصد لطف همین محبوبیت، مادام به مقصد پسفردا بازی‌های گوناگونی توسط محضر ماریو و دنیای او ساخته شده باریک و اخیراً نیز جلاجل E3 2017 ديباچه جدیدی توسط محضر ماریو به مقصد غيرماذون Mario+Rabbids Kingdom Battle تعدادی نینتندو سوییچ معرفی شد. توسط صور موفقیت اشاره با گوشه چشم گیر بازی‌های شهرستان پیشین ماریو و محبوبیت آن‌ها میان طرفداران و بازی بازان، شیگرو میاموتو توسط بازسازی (Remake) آن‌ها سليم النفس نیست. ایشان به مقصد تازگی جلاجل ضبط كردن‌ای ديباچه کردند که هیچ علاقه‌ای به مقصد بازسازی دوباره عناوین سوت كشيدن ماریو نداشته و جلاجل بديل قصد حرکت رو به مقصد روبروي هم قرار گرفتن را دارند.

شیگرو میاموتو به مقصد IGN گفت:

فکر نکنم قصد داشته باشم که بازی‌های سوت كشيدن ماریو را بازسازی کنم. ساخت مکانیک‌ها و بازی‌های جدید طبیعی‌نمناك باریک.

این جلاجل حالی باریک که نینتندو مادام به مقصد حلول كننده پيشينه بازسازی بازی‌ها را داشته باریک؛ تعدادی مثال Tremendous Mario 64 DS عنوانی بازسازی شده تعدادی DS صفت بويناك. بازی سوت كشيدن ماریو بعدی Tremendous Mario Odyssey غيرماذون دارد که جلاجل ماه اکتبر منتشر خواهد شد. كلام شده باریک که این بازی تعدادی کنسول نینتندو سوییچ منتشر انجام خواهد شد.

Tremendous Mario Odyssey زیادتر دارای فرمان‌هایی كره زمين عناوین Tremendous Mario 64 و Tremendous Mario Sunshine باریک.

ایشان جلاجل آدم كردن درزمينه‌ی کاربر ارتضاء نمناك توافق داشتن این ديباچه درستكاري کردند.

ما زیاد كره زمين سی اسم باشليق باریک که بازی‌های ماریو را می‌سازیم و جلاجل درافتادن این پروسه ما تغییراتی جلاجل آن ایجاد کرده‌ایم. بعضی كره زمين این بازی به مقصد نگاه خشم آلود كريه‌نمناك بودند و كريه‌نمناك بازی می‌شدند. بنابر این ما کمی به مقصد پشت سر بازگشتیم مادام دسترسی آن را تعدادی صفت انحصارطلب بازی بازان مهيا کنیم.

تعدادی مفروضات زیادتر كره زمين ديباچه Tremendous Mario Odyssey می‌توانید به مقصد شايعه ماضي گیمفا كره زمين این ديباچه و جامه زنان هندي ما كره زمين E3 2017 نگاهی بیاندازید.

 

[ad_2]

خانواده‌ی Guillemot تعدادی دفاع كره زمين یوبی‌سافت جلاجل مقابل Vivendi سهامشان را جلاجل شرکت افزایش می‌دهند

[ad_1]

خانواده‌ی Guillemot برای دفاع از یوبی‌سافت در مقابل Vivendi سهامشان را در شرکت افزایش می‌دهند

جریانی که میان یوبی‌سافت و ویوندی  به مقصد صور وارد به ذهن باریک را می‌توان نوعی متمايل‌گیری مدرن توسط ویوندی نامید.  حلول كننده خانواده‌ی موئسس شرکت فرانسوی یوبی‌سافت، Guillemot، سهامشان را جلاجل شرکت افزایش دادند. این خانواده به مقصد صفت منسوب به طوس مداوم كره زمين زمانی که ویوندی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ سهام این شرکت را خرید توسط آن مقابله کردند.

جلاجل حلول كننده موجودي به موجب دانسته ها بازارگه سهام AMF، خانوده Guillemots مقدار ۱۳٫۶% كره زمين سهام شرکت را جلاجل اختیار دارند که این به مقصد آن‌ها ۲۰٫۰۲% كره زمين حق رای شرکت را می‌دهد. مع الاسف ویوندی نیز مقدار سهامش را افزایش داده باریک و درحال موجودي ۲۷% كره زمين سهام یوبی سافت را جلاجل اختیار دارند که به مقصد آن‌ها ۲۴٫۵% كره زمين حق رای شرکت را می‌دهد. به موجب قوانین سهام کشورفرانسه ارچه مقدار سهامی جلاجل شرکتی به مقصد ۳۰% برسد باید کنترل شود.

تعدادی دفاع كره زمين شرکت جلاجل تابستانه اسم باشليق ماضي یوبی‌سافت كورس کارگردان مستقل جدید را به مقصد هیئت منصفه اضافه انجام بده. Yves Guillemot رئیس شرکت و هیئت منصفه یوبی‌سافت عاطل می‌کند که زمانی که یک شرکت بازی‌سه تار خودمختاري داشته باشد می‌تواند ریسک بکند و به مقصد ایده‌های جدید میدان بدهد.

درحال موجودي ویوندی کنترل کامل شرکت بازی‌سه تار فرانسوی Gameloft که موئسس آن Michel Guillemot صفت بويناك را گرفته باریک. او جلاجل تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ تقدم داد و سهامش را به مقصد شرکت ویوندی فروخت که این به مقصد ویوندی تقریبا کنترل کامل شرکت را می‌دهد.

باید گوش به زنگ ماند و دید چون كه انجام خواهد شد. آیا شرکت یوبی‌سافت کنترل را پشت بام می‌گیرد و ما دوباره گواهي نامه آن ایده‌های ریسکی و صفت ابتكارآميز خواهیم صفت بويناك یا خیر.

[ad_2]

نسخه‌ی بازسازی شده Phantom Mud تقریبا ۲۰ مواجه نزد زیادتر كره زمين نسخه‌ی اولیه آن بازی شده باریک

[ad_1]

نسخه‌ی بازسازی شده Phantom Dust تقریبا ۲۰ برابر بیشتر از نسخه‌ی اولیه آن بازی شده است

بازی Phantom Mud ديباچه انحصاری مایکروسافت که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ كره زمين آن رونمایی شد، درسال جاری در عوض ایکس باکس وان به مقصد لفظ رایگان هدیه شد.   حلول كننده کارگردان بازی آقای Adam Isgreen  جلاجل وبسایت طرفداران اعلام انجام بده که برخودهموار كردن الان یک میلیون نفر این بازی را هیبت کرده‌بضع ۲۰ مواجه نزد زیادتر كره زمين آن ۵۰ هزار تفری که نسخه‌ی اولیه بازی را جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ اعمال داده بودند.

Adam Isgreen هم‌چنین تعبیر انجام بده که بروزرسانی جلاجل راه باریک که Talent‌هایی به مقصد لفظ يوميه به مقصد بازیبازان هدیه می‌دهد. این Talent ‌ها جلاجل ماضي احكام توسط خرید مقفل‌های الحاقی به مقصد خریدار داده می‌شد. اما به مقصد كلام‌ی کارگردان فرد کاری که در عوض خوگرفتن آن واجب شده باریک واصل كشته شدن به مقصد شمار کاربری كلاه خود جلاجل درافتادن سنه باریک و توسط این کار يوميه به مقصد شما یک Talent خاص داده خواهد شد.

هم‌چنین به مقصد لفظ هفتگی یک bonus talent جلاجل معرض بازیبازان آرامش طلب خواهد گرفت فرد کار واجب شده واصل كشته شدن به مقصد شمار کاربری ۴ شهرستان بار جلاجل درافتادن یک هفته باریک. ارچه می‌خواهید جمعناتمام زبري‌ها را یک دفعه آزاد کنید می‌توانید ۳ enlargement talent pack به مقصد قیمت ۴٫۹۹$ ترتیب کنید. جلاجل آین اپدیت قابلیت چت صوتی باطني بازی و راهنما در عوض ماموریت‌های NPC‌ها نیز اضافه خواهد شد.

بازی Phantom Mud  HD ساخته استودیو Code Mystics و ناشر آن شرکت مایکروسافت جلاجل مسیر شيوع يافتن توسط مشکلات زیادی هم مقام هم پياله صفت بويناك هم‌چنین مدتی طرفداران فکر می‌کردند این ديباچه کنسل شده باریک. جلاجل آخركار این بازی جلاجل تاریخ ۱۶ می ۲۰۱۷ در عوض ایکس باکس وان و ویندوز ۱۰ به مقصد لفظ رایگان هدیه شد.

[ad_2]

موزیسین های سابق « یوبیسافت» در عوض «فاویان فنری» می نوازند!

[ad_1]

موزیسین های سابق « یوبیسافت» برای «فاویان فنری» می نوازند!

موزیسینهای سابق یوبیسافت که قريب یک هزل گويي همیاری ثمار عناوین نامي این استودیوی قومگرايي بازیسازی همچون «ریمن» و «اسپیلینتر سل»، بازیهایی كره زمين کمپانی والت دیزنی همچون «دونالد داک»، «کتاب شهر جنگل»، «مهاجم بارگه» كره زمين کمپانی ایداس و بازی «گرگ فرد» اجاره دهنده جوغ دِور را جلاجل کارنامه كلاه خود دارند در عوض فضاسازی و ساخت موسیقی فاویان فنری همیاری كلاه خود را توسط استودیو نیو ابتر شدن کردند. نگاه خشم آلود واحد وزن معادل ايشان جلاجل باروح پتانسیل فاویان فنری در عوض رسیدن به مقصد موفقیت و محبوبیت جلاجل نزد مخاطبینش یکی كره زمين دلایل ايشان در عوض سرخرگ کار كلاه خود ثمار این ديباچه جدید باریک.

[ad_2]

روحانی هندی كره زمين سونی می‌خواهد که توسط احترام و تمركزفكر نحله را جلاجل Uncharted: The Misplaced Legacy به مقصد تصویر بکشند

[ad_1]

روحانی هندی از سونی می‌خواهد که با احترام و دقت مذهب را در Uncharted: The Lost Legacy به تصویر بکشند

طی یک اقدام غیر منتظره یک روحانی هندی به مقصد غيرماذون Rajan Zed كره زمين سونی و ناتی داگ خواهان شدن که نحله را توسط احترام و تمركزفكر جلاجل ديباچه جدیدشان که جلاجل کشورهند آرامش طلب دارد به مقصد تصویر بکشند.

Zed توسط چندین مقام جلاجل هندوستان شناساننده‌ انجام خواهد شد مثل رئیس تين جهانی هندوستان، سفیر روحانیت نوادا و غیره. او هم‌چنین جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ مدير مجلس خوشه ها جلاجل آمریکا صفت بويناك. پوشيدگي این اولین باری نیست که Zed به مقصد بازی‌های ویدیویی اعتراض می‌کند. اوی سنه ماضيه نیز به مقصد اسکین Devi شخصیت Symmetra جلاجل اورواچ بلیزارد اعتراض انجام بده و بايسته حذف شدني این آیتم را به مقصد بلیزارد داد. هم‌چنین اوی كره زمين چگونگی به مقصد تصویر کشیدن Lord Krishna جلاجل بازی Shin Megami Tensei IV نیز خوشش نیامد.

هنوز واکنشی كره زمين چشم سونی داده نشده باریک. اما اینکار Rajan Zed عجیب باریک به دلیل اینکه بازی Uncharted: The Misplaced Legacy هنوز منتشر نشده باریک. مگر این که اوی چیزی جلاجل تریلر‌ها متوجه شده باشد.

بازی اکشن ادونچر Uncharted: The Misplaced Legacy ساخته استودیو ناتی داگ و ناشر آن شرکت سونی جلاجل تاریخ ۲۲ اگوست اسم باشليق ۲۰۱۷ توسط قیمت ۴۰$ به مقصد لفظ انحصاری ثمار روی پلی استیشن ۴ منتشر انجام خواهد شد. هم‌چنین اخیرا آقای Shaun Escayg نویسنده و کارگردان این ديباچه تقریر داشت که بعید می‌داند این بازی آخری نسخه كره زمين سری Uncharted باشد.

[ad_2]

ناشر ديباچه Let It Die مشغول ساخت عنوانی جدید باریک

[ad_1]

ناشر عنوان Let It Die مشغول ساخت عنوانی جدید است

ناشر ديباچه Let It Die، عنوانی که مدتی باریک بین بازی بازان بسیار نگارستان شده باریک، مشغول کار ثمار روی ديباچه جدیدی در عوض نینتندو سوییچ باریک. این ديباچه جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل دستگاه بافندگي توسعه باریک و توسط صور این که GungHo مفروضات چندانی كره زمين آن منتشر نکرده باریک، درزمينه‌ی ماهیت آن مختصر حرف كلام باریک.

سيني درستكاري‌های GungHo، این بازی یک ديباچه کاملاً جدید و اکشن خواهد صفت بويناك. مدیر عملي ساختن GungHo، آقای کازوکی موریشیتا، كلام باریک که این ديباچه نزدیک به مقصد ۵ اسم باشليق باریک که جلاجل دستگاه بافندگي ساخت می‌باشد. در عرض خاطره ها داغ جا انجام بده که آن‌ها مردد بودند که توسط این بازی چون كه کنند مادام این که نینتندو سوییچ معرفی شد و توسط قابلیت‌های جدیدی که به مقصد هم مقام هم پياله كلاه خود آورد GungHo به مقصد این نتیجه رسید که سوییچ گزینه عنایت در عوض این بازی باریک. جلاجل حلول كننده موجودي مفروضات بیشتری كره زمين این ديباچه منتشر نشده باریک اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد این بازی كره زمين عناوین دايگي توقف نینتندو سوییچ خواهد صفت بويناك.

[ad_2]

بازی PU Battlegrounds جلاجل درافتادن سه ماه، ۴ میلیون نسخه فروخته باریک

[ad_1]

بازی PU Battlegrounds در طول سه ماه، ۴ میلیون نسخه فروخته است

به مقصد تازگی نبا رسیده که بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds جلاجل درافتادن سه ماهی که برروی سرویس دسترسی گاه هنگام شبکه استیم آرامش طلب داشته، به مقصد مقیاس ۴ میلیون نسخه فروخته باریک. این عملکرد، فوق‌العاده باریک.

قطعا می‌توان بازی PlayerUnknown’s Battlegrounds را یکی كره زمين پدیده های اسم باشليق ۲۰۱۷ جلاجل صنعت بازی های ویدیوی به مقصد شمار آورد. این بازی سرگرم کننده جلاجل ۲۳ ماه مارچ نمایش شد؛ درست زمانی که غيرماذون های بزرگی پخش یافتند و دیده شدند. جلاجل آن زمان Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands ،Mass Impact: Andromeda ،NieR: Automata ،The Legend of Zelda: Breath of the Wild و LEGO Worlds نمایش شده بودند (یا جلاجل فضيلت نمایش بودند) و حتی کنسول نینتندو سوییچ نیز جلاجل حلول كننده پخش صفت بويناك. جلاجل میان همه این غيرماذون های مهتر و شناساننده شده، پدیده ای به مقصد غيرماذون PlayerUnknown’s Battlegrounds نمایش شد و به مقصد موفقیت بزرگی نیز رسید.

جلاجل این سه ماهی که كره زمين نمایش بازی می‌گذرد نیز، مثال پخش بازی های بزرگی مثل Persona 5 ،Injustice 2 ،Mario Kart eight Deluxe و غيرماذون های مهتر دیگری بودیم اما خير فرد این عناوین مهتر دلیلی تعدادی ناچیز كشته شدن مبنا بازی‌بازان PlayerUnknown’s Battlegrounds نبودند، بلکه این بازی طرفداران و بازی‌بازان بازی های شوتر آنلاین افزونتر را به مقصد كلاه خود جذب انجام بده. ارچه حتی تعدادی یک شهر بار هم که شده این ديباچه را هیبت کرده باشید، امکان ندارد به مقصد این سادگی آن را واگرايي کرده و كره زمين کنار آن همه سرگرمی باطني‌اش بگذرید.

ارچه یادتان باشد جلاجل ۱۰ آپریل صفت بويناك که ناشر و معمرين بازی، یعنی شرکت Bluehole اعلام انجام بده که این ديباچه شوتر سوم كس تاچند نفره، زیاد كره زمين یک میلیون نسخه فرد جلاجل ناموس ۱۶ سنه نمایش اش فروخته باریک. مدتی پس ازآن، جلاجل تاریخ ۲ ماه می صفت بويناك که اعلام شد بازی به مقصد مقیاس فروش كورس مواجه نزد رسیده باریک. حلول كننده، پشت بام كره زمين گذشت سه هفته كره زمين تاریخ مذکور، Bluehole اعلام کرده که فروش بازی نيرنگ ساز هم دومقابل شده و به مقصد مقیاس ۴ میلیون نسخه رسیده باریک.

تعدادی کسانی که توسط بازی آشنایی ندارند و نامی كره زمين آن نشنیده بضع، باید بگویم که PlayerUnknown’s Battlegrounds یک شوتر سوم كس تاچند نفره باریک که به مقصد ولی PLAYERUNKNOWN ملقب به مقصد Brendan Inexperienced ساخته شده باریک. او پیشگام جلاجل سبک Battle Royale باریک و پشت بام كره زمين ساخت مود Battle Royale جلاجل سری های ARMA و H1Z1: King of the Hill، نامی تعدادی كلاه خود دستگاه بافندگي و پايين آمدن کرده باریک.

توضیحات رسمی سازندگان جلاجل باروح بازی را جلاجل زیر مطالعه کنید:

بازی‌بازان که جلاجل اوباشيگري توسط «هیچ چیز» کار كلاه خود را يكم می‌کنند، باید تعدادی امكنه متبركه و نجات كلاه خود، مسافرخانه و تسليحات ها را جلاجل میدان نبرد پیدا کنند. این بازی واقع گرایانه و درگیر کننده، جلاجل یک جزیره ۸x8 کیلومتری مهتر به مقصد رويداد می‌پیوندد و توسط مساحت گرفتن جزئیات تبيره، قوچ موتور آنریل ۴ را نمایش می‌دهد.

ديباچه PlayerUnknown’s Battlegrounds هم اکنون جلاجل سرویس دسترسی زودهنگام شبکه استیم توسط قیمت ۲۹٫۹۹ دلار جلاجل معرض باریک. آرامش طلب باریک نسخه کامل بازی جلاجل اسم باشليق جاری میلادی تعدادی پلتفرم های رایانه های شخصی و ایکس‌باکس وان نمایش شود (یکی كره زمين غافلگیری های خیر کنفرانس مایکروسافت جلاجل E3 2017، همین نبا پخش بازی تعدادی ایکس‌باکس وان صفت بويناك). هنوز مشخص نیست که آیا PlayerUnknown’s Battlegrounds تعدادی کنسول پلی‌استیشن ۴ نیز منتشر خواهد شد یا خیر.

[ad_2]

تماشا کنید: ویدئو گیم پلی ۱۴ دقیقه ای كره زمين Unusual Brigade منتشر شد

[ad_1]

تماشا کنید: ویدئو گیم پلی ۱۴ دقیقه ای از Strange Brigade منتشر شد

به مقصد تازگی ویدئو گیم پلی ۱۴ دقیقه ای جدیدی كره زمين بازی Unusual Brigade منتشر شده باریک که جزئیات و دانسته ها آن را جلاجل آدم كردن می‌توانید مشاهده کنید.

بدون شك صفت منسوب به طوس که داده ها دارید، تقریبا تا چه وقت هنگام ولادت پیش صفت بويناك که شرکت ربیلون (Rise up)، كره زمين بازی جدید كلاه خود یعنی Unusual Brigade رونمایی انجام بده و مبنا تصاویری در عوض آشنایی زیادتر بازیکنان توسط این ديباچه جلاجل سایت‌های مهتر به مقصد اشتراک گذاشت. حلول كننده پس ازآن كره زمين گذشت مدتی، یک ویدئو جدید ۱۴ دقیقه ای كره زمين گیم پلی Unusual Brigade منتشر شده که جلاجل آدم كردن پيداشدن باریک.

سيني كلام سازندگان این بازی که ساخت سری Sniper Elite را جلاجل کارنامه كلاه خود نیز دارند، شما جلاجل یک تیم چادرپوش نفره آرامش طلب می‌گیرد که گلچين شخصیت اصلی كره زمين بین اعضای تیم به مقصد انتحاب شماست. هر کدام كره زمين اعضای تیم كره زمين قابلیت‌ها، تفنگ خودكار‌ها و ویژگی‌های مخصوص به مقصد كلاه خود برخوردارند که می۷تواند هیبت هر شهر بار بازی وزیر ها این ديباچه را در عوض بازیکنان جذاب نمناك کند.

بازی جلاجل اسم باشليق ۱۹۳۵ روایت انجام خواهد شد و تیم شما كره زمين چشم امپراطوری کشوربریتانیا، به مقصد كنار زدن ماجراجویی‌های مهتر جلاجل سرزمین‌های مالامال ص فآرايي و ناآشكار می‌رود و قصد دارد گنجفه ها و اسرار آن را برگيري کند.

شما جلاجل بازی Unusual Brigade می‌توانید به مقصد هم نشين آشوب كلاه خود بازی را به مقصد روبروي هم قرار گرفتن ببرید اما هوش مصنوعی بازی هم جلاجل لفظ نبودن آشوب، به مقصد کمک شما می آید.

جلاجل آدم كردن می‌توانید تریلر ۱۴ دقیقه ای كره زمين گیم پلی بازی Unusual Brigade را مشاهده کنید:

دانلود ویدئو توسط کیفیت ۴۸۰ | دانلود ویدئو توسط کیفیت ۷۲۰ | دانلود ویدئو توسط کیفیت ۱۰۸۰

[ad_2]

رنج ها جدید نینتندو سوییچ به مقصد سوپرماركت ها هدیه خواهد شد

[ad_1]

محموله جدید نینتندو سوییچ به فروشگاه ها عرضه خواهد شد

کنسول نینتندو سوییچ كره زمين بدون شك اوباشيگري قادر به مقصد پاسخگویی تقاضای بالای بازارگه نيستي و همين مبنا محدودی كره زمين آن جلاجل سوپرماركت‌های سراسر کیهان جلاجل معرض صفت بويناك. اما كلام شده باریک که رنج ها جدیدی كره زمين سوییچ به مقصد سوپرماركت‌های آمریکایی گیم استاپ، طی هفته آینده، هدیه خواهد شد.

نینتندو اعلام کرده باریک که شعب سراسر کشور این خرده فروش ظرف ۷ سنه آینده رنج ها جدیدی كره زمين نینتندو سوییچ دریافت خواهند انجام بده اما زمان دقیقی تعدادی آن مشخص نشده و مهجور كلام شده باریک که این بارها جلاجل زمان‌های مختلف و روزهای مختلفی برخودهموار كردن هفته آینده به مقصد دستگاه بافندگي سوپرماركت‌ها خواهد رسید. ایضاً خاطره ها داغ جا شد که ملاک فروش نظام ارباب رعيتي‌ها مرحله ها باریک یعنی هر که زودتر مرحله ها کند، زودتر رئيس ديوان این کنسول خواهد شد و مناسبت ها افزونتر هیچ تأثیری جلاجل جديدالاحداث دریافت شما نخواهد داشت. توسط توجه به مقصد محدودیت این نظام ارباب رعيتي، گیم استاپ رنج ها جدید را مهجور جلاجل سوپرماركت كلاه خود و جلاجل باندل هایی به مقصد هم نشين یک نسخه كره زمين ديباچه ARMS و بنیاد شارژ به مقصد فروش می‌رساند که قیمتی ۴۶۳ دلاری خواهد داشت.

نینتندو كره زمين عناوین متعددی تعدادی نینتندو سوییچ جلاجل کنفرانس E3 2017 رونمایی انجام بده و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد موقعیت کلی این کنسول و پشتیبانی كره زمين آن سنه به مقصد سنه مرغوبيت انجام خواهد شد.

[ad_2]