دستور كار کامل هدیه محتویات دايگي دانلود Persona 5 مشخص شد

[ad_1]

محتوای دايگي دانلود تاریخ هدیه قیمت صداگذاری ژاپنی ۱۵ فروردین رایگان درجه سختی جدید ۱۵ فروردین رایگان مقفل آیتم‌های خوشایند کننده ۱۵ فروردین رایگان ردياب کارت‌های توانایی ۱۵ فروردین رایگان مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين شخصیت اصلی

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۱۵ فروردین رایگان جلاجل لفظ پیش خرید دیجیتالی / ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين ریوجی

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۱۵ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين مورگانا

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۱۵ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين تاکاماکی

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۱۵ فروردین ۱.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت اصلی

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۱۵ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت ریوجی

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۱۵ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت مورگانا

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۱۵ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت تاکاماکی

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۱۵ فروردین ۰.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه شخصیت‌های پرسونا ۴ ۲۲ فروردین ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه شخصیت‌های پرسونا ۳ ۲۲ فروردین ۶.۹۹ دلار ست پرسونا اورفیوس و اورفیوس پیکارو ۲۲ فروردین ۲.۹۹ دلار ست پرسونا ایزاناگی و ایزاناگی پیکارو ۲۲ فروردین ۲.۹۹ دلار ست لباس‌های معمولی و لفظپرداز مدرسه ۲۲ فروردین رایگان مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين یوسکه کیتاگاوا

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۲ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين ماکوتو نیجیما

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۲ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين فوتوبا ساکورا

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۲ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين هارو اوکومورا

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۲ فروردین ۱.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت یوسکه کیتاگاوا

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۲ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت ماکوتو نیجیما

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۲ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت فوتوبا ساکورا

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۲ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت هارو اوکومورا

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۲ فروردین ۰.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه شخصیت‌های پرسونا ۲ ۲۹ فروردین ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه شخصیت‌های پرسونا ۱ ۲۹ فروردین ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Shin Megami Tensei If

۲۹ فروردین ۶.۹۹ دلار ست پرسونا تاناتوس و تاناتوس پیکارو ۲۹ فروردین ۲.۹۹ دلار ست پرسونا ماگاتسو ایزاناگی و ماگاتسو ایزاناگی پیکارو ۲۹ فروردین ۲.۹۹ دلار ست پرسونا کاگویا و کاگویا پیکارو ۲۹ فروردین ۲.۹۹ دلار لوگوی دزدان نجیب در عوض ماشین مورگانا ۲۹ فروردین رایگان لوگوی ۲۰ سالگی سری پرسونا در عوض ماشین مورگانا ۲۹ فروردین رایگان مقفل مخصوص اظهار كسالت و آواتار كره زمين گورو آکچی

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۹ فروردین ۱.۹۹ دلار مقفل اظهار كسالت و آواتار كره زمين ایگور و محبس‌بان‌ها

(مخصوص پلی‌استیشن ۴)

۲۹ فروردین ۱.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص شخصیت گورو آکچی

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۹ فروردین ۰.۹۹ دلار اظهار كسالت مخصوص كره زمين ایگور و محبس‌بان‌ها

(انحصاری پلی‌استیشن ۳)

۲۹ فروردین ۰.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Persona four: Dancing All Evening

۵ اردیبهشت ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Persona four Area Ultimax

۵ اردیبهشت ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Shin Megami Tensei IV

۵ اردیبهشت ۶.۹۹ دلار ست پرسونا آریدانه و آریدانه پیکارو ۵ اردیبهشت ۲.۹۹ دلار ست پرسونا استریوس و استریوس پیکارو ۵ اردیبهشت ۲.۹۹ دلار ست پرسونا سوکیومی و سوکیومی پیکارو ۵ اردیبهشت ۲.۹۹ دلار ست لباس‌های شنا ۵ اردیبهشت رایگان ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Satan Summoner: Raidou Kuzunoha

۱۲ اردیبهشت ۶.۹۹ دلار ست لباس و موسیقی پشت بام‌زمینه ديباچه

Catherine

۱۲ اردیبهشت ۶.۹۹ دلار ست پرسونا مسیاح و مسیاح پیکارو ۱۲ اردیبهشت ۲.۹۹ دلار ست لباس‌های خدمتکاران شخصی ۱۶ خرداد رایگان ست لباس‌های کریسمس ۲۰ تیر رایگان

[ad_2]

سری The Witcher كره زمين زمان شيوع يافتن ۲۵ میلیون نسخه فروخته باریک

[ad_1]

سری The Witcher از زمان انتشار ۲۵ میلیون نسخه فروخته است

شرکت لهستانی سی‌دی پراجکت رد به هر حال‌ای كره زمين درآمدهای كلاه خود جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ را شيوع يافتن داده باریک که داغ جا می‌دهد اسم باشليق ۲۰۱۶ یکی كره زمين درخشان‌ترین اسم باشليق‌های شرکت بوده. جلاجل این شرح احوال مثال فروش ۲۵ میلیون سری The Witcher هستیم.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۷ صفت بويناك که نخستین ديباچه سری The Witcher نمایش شد. اخیر نسخه بازی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ توسط ديباچه The Witcher III منتشر آشکارایی. در عرض اخیر محتوای الحاقی بازی جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ شيوع يافتن یافت. سيني اعلام سی‌دی پراجکت‌رد، The Witcher III و مقفل‌های الحاقیش یک میلیارد سعر لهستانی درآمد داشته‌بضع.

پروژه کنونی جلاجل دستگاه بافندگي ساخت استودیوی سی‌دی پراجکت رد، ديباچه CyberPunk 2077 باریک و هنوز تاریخ شيوع يافتن دقیقی دریافت نکرده باریک. پوشيدگي جلاجل شرح احوال کشورمالی اخیر این شرکت مشخص شد که آن‌ها مشغول کار برروی چادرپوش بازی مختلف هستند. كورس ديباچه كره زمين این چادرپوش یازی مشخص شده که یکی CyberPunk 2077 و دیگری Gwent باریک.

[ad_2]

لیست تمامی بازی‌های مجانی EA/Origin Entry را جلاجل اینجا ببینید

[ad_1]

لیست تمامی بازی‌های مجانی EA/Origin Access را در اینجا ببینید

ما جلاجل اینجا لیستی كره زمين تمامی بازی‌های مجانی که می‌توانید كره زمين طریق عضویت جلاجل سرویس EA دریافت کنید را فراهم آورنده کرده‌ایم. توسط هم نگاهی به مقصد آن می‌اندازیم.

سرویس عضویت Digital Arts، در عوض کاربران ایکس‌باکس وان که EA Entry غيرماذون دارد جلاجل ماه آگوست اسم باشليق ۲۰۱۴ توسط چادرپوش بازی سرخرگ به مقصد کار انجام بده. این چادرپوش بازی FIFA 14, Madden NFL 25, Peggle 2 و Battlefield four بودند. كره زمين آن تاریخ به مقصد پس ازآن EA چیزی قريب سی بازی به مقصد آن اضافه انجام بده و در عرض سرویس مانند آن‌ای را در عوض کاربران رایانه‌های شخصی توسط غيرماذون Origin Entry راه اندازی انجام بده.

حلول كننده ما جمعناتمام بازی‌هایی که كره زمين این طریق جلاجل معرض می‌باشند را فراهم آورنده کرده‌ایم که می‌توانید جلاجل آدم كردن مشاهده فرمایید. ما این لیست را توسط اضافه كشته شدن بازی‌های زیادتر جلاجل دوال‌ها، ماه‌ها و اسم باشليق‌های آتی به مقصد‌دوال رسانی خواهیم انجام بده. EA اعلام کرده باریک که هیچ کدام كره زمين این بازی‌ها جلاجل آینده كره زمين این سرویس حذف شدني نخواهند شد و همیشه مجانی خواهند ماند. پیتر نمله (Peter Moore) جلاجل این اخبار افزود:

منبرها فکر می‌کنم که یکی كره زمين نکات کلیدی این باریک که زمانی که یک بازی واصل این سرویس انجام خواهد شد، آرامش طلب نیست که افزونتر كره زمين آن بيرون شود. این تعهدی باریک که ما می‌دهیم.

نسخه‌ای كره زمين این سرویس یعنی EA Entry، در عوض کاربران پلی‌استیشن ۴ جلاجل معرض نیست. سيني حاکی سونی، این انتظاری باریک که کثیر كره زمين کاربران باارزش پلی‌استیشن كره زمين ما دارند و در عرض مقامات سونی اعلام کردند که جلاجل حلول كننده مذاکرده و گفت و گو توسط EA هستند مادام این سرویس را روزی در عوض کاربران پلی‌استیشن ۴ نیز مهيا آورند. علاوه ثمار بازی‌های مجانی، کاربران EA/Origin Entry می‌توانند چندی كره زمين بازی‌ها (خير جمعناتمام آن‌ها) را قبل كره زمين نمایش سراسری، هیبت کنند. وافراً اوقات کاربران این سرویس پنج دوال قبل كره زمين نمایش سراسری می‌توانند بازی‌ها را هیبت کنند. یک مزیت افزونتر این سرویس این باریک که کاربران این سرویس، مشمول ده درصد تخفیف كره زمين جمعناتمام محتوا‌های دیجیتالی EA می‌شوند که بدین لفظ ارچه قیمت یک بازی شصت دلار باشد، در عوض کاربران این سرویس، پنجاه و چادرپوش دلار قیمت خواهد داشت. این سرویس پنج دلار جلاجل ازای اسم پري زده مقرري و سی دلار جلاجل ازای اسم پري زده هرسال قیمت دارد.

بازی‌های رایگان EA Entry (كره زمين تاریخ بیست و چادرپوش فوریه ۲۰۱۷)

بازی‌های جدید و بازی‌هایی که جلاجل آینده منتشر خواهند شد، مالامال رنگ شده‌بضع.

 • Battlefield three (جلاجل تاریخ بیستم ژانویه منتشر شد)
 • Battlefield four
 • Battlefield: Unhealthy Firm 2 (جلاجل تاریخ بیستم ژانویه منتشر شد)
 • Battlefield Hardline
 • Bejeweled 2
 • Bejeweled three
 • Useless House
 • Useless House Ignition (جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد)
 • Dragon Age: Inqusition
 • EA Sports activities UFC
 • EA Sports activities UFC 2
 • Feeding Frenzy
 • Feeding Frenzy 2
 • FIFA 14
 • FIFA 15
 • FIFA 16
 • Heavy Weapon
 • Madden NFL 15
 • Madden NFL 16
 • Madden NFL 17 (جلاجل تاریخ بیست و چادرپوش فوریه منتشر شد)
 • Madden NFL 25
 • Mass Impact
 • Mass Impact 2
 • Mass Impact three
 • Mirror’s Edge
 • Mirror’s Edge Catalyst
 • NBA Stay 15
 • NBA Stay 16
 • NHL 15
 • NHL 16
 • NHL 17 (جلاجل تاریخ بیست و هشتم مارس اضافه شد)
 • Want for Pace
 • Want for Pace Rivals
 • Peggle 2
 • Crops vs. Zombies
 • Crops vs. Zombies: Backyard Warfare
 • Crops vs. Zombies: Backyard Warfare 2
 • Skate three (جلاجل تاریخ سیزدهم فوریه منتشر شد) 
 • SSX
 • Star Wars Battlefront
 • Titanfall
 • Unravel
 • Zuma
 • Zuma’s Revenge (جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ منتشر خواهد شد)

بازی‌های مجانی Origin Entry (كره زمين تاریخ بیست و چهارم فوریه ۲۰۱۷)

 • Aragami (جلاجل تاریخ شانزدهم فوریه اضافه شد)
 • The Banner Saga
 • Battlefield three
 • Battlefield four
 • Battlefield Hardline
 • Crysis
 • Crysis 2
 • Crysis three
 • Crusader: No Remorse
 • Crusader: No Regret
 • Useless House
 • Useless House 2
 • Useless House three
 • Dragon Age: Origins
 • Dragon Age 2
 • Dragon Age: Inquisition
 • Dungeons of Dredmore
 • FIFA 15
 • FIFA 16
 • Furi (جلاجل تاریخ شانزدهم فوریه اضافه شد)
 • Jade Empire
 • Mass Impact
 • Mass Impact 2
 • Mass Impact three
 • Medal of Honor Allied Assault
 • Mini Metro
 • Mirror’s Edge
 • Want For Pace
 • Want For Pace Rivals
 • Peggle
 • Crops vs. Zombies
 • Crops vs. Zombies: Backyard Warfare
 • Crops vs. Zombies: Backyard Warfare 2
 • The Saboteur (جلاجل تاریخ شانزدهم فرویه اضافه شد)
 • Sim Metropolis
 • Sim Metropolis 2000
 • The Sims three
 • This Conflict of Mine
 • Titanfall
 • Torchlight II
 • Trine
 • Trine 2: Full Story
 • Unravel

[ad_2]

رگی پول سياه-امه: نینتندو سوییچ هر سنه رکوردها را جابجا می‌کند

[ad_1]

رگی فلس-امه: نینتندو سوییچ هر روز رکوردها را جابجا می‌کند

نمایش‌ی کنسول ترکیبی (خانگی / دستی) نینتندو سوییچ به مقصد یک موفقیت صفت انحصارطلب عیار تعدادی شرکت نگارستان نینتندو تبدیل شده باریک؛ نمایش‌ی این کنسول عملکردی حتی مرغوبيت كره زمين عملکرد کنسول فوق‌العاده موفق Wii، کنسول نینتندو ۳Ds و در عرض افزونتر کنسول‌های قبلی شرکت فوق‌الذکر داشته باریک. توسط توجه به مقصد كلام‌های اخیر رگی پول سياه-امه (Reggie Fils-Aime)، این به مقصد آن معنی باریک که نینتندو سوییچ هر روزی که فروخته انجام خواهد شد، رکوردهای شهر پیشین را جابجا می‌کند.

اوی جلاجل اسم مورد عملکرد این سیستم جلاجل بازارگاه و بیانات علاقه‌مندان به مقصد آن، این چنین تقریر نگاه خشم آلود انجام بده:

بیانات‌ها به مقصد نینتندو سوییچ بسیار دايگي توجه باریک.

اوی جلاجل جریان ضبط كردن‌اش توسط فاکس، جلاجل این اسم مورد آدم كردن داد:

توسط توجه به مقصد بازارگاه آمریکا، ما هر سنه درحال جابجایی رکوردها هستیم، می‌دانید، این بااستعداد به مقصد این معنی باریک که منبرها فردا می‌توانم به مقصد ماضي نگاه کنم و فروش نینتندو سوییچ را توسط فروش زمان نمایش‌ی کنسول Wii یا نینتندو DS یا نینتندو ۳Ds مقایسه کنم؛ هر سنه نینتندو سوییچ رکوردهای جدیدی به مقصد مندرج می‌رساند.

اوی جلاجل آدم كردن تعبیر داشت:

بیانات‌ها [به نینتندو سوییچ] فوق‌العاده بوده باریک. اسم پري زده‌کنندگان آن (نینتندو سوییچ) را می‌خواهند. منبرها سالهای زیادی باریک که جلاجل این صنعت مشغول به مقصد کارم، آن‌ها (اسم پري زده‌کنندگان) جلاجل اسم مورد کاری که ما می‌کنیم بسیار هیجان‌مضروب و امیدوار هستند. می‌توانم اشاعت کنم که بازی The Legend of Zelda: Breath of the Wild، جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد ديباچه چهارمین بازی برتري جو تاریخ صنعت بازی‌های ویدئویی كره زمين دیدگاه برتری میانگین نمرات منتقدین شناساننده انجام خواهد شد.

ما توانسته‌ایم که توجه این صنعت را به مقصد کارهایی که جلاجل حلول كننده اعمال دادنشان هستیم، موردتوجه کنیم. این فرد بخشی كره زمين دستور كار‌های اسلوب مند و عظیم این شرکت (نینتندو) باریک که به عمد شهرتش را مدیون همین امر باریک.

اینطور که پیداست و مناجاتگري كردن مختلف شرح احوال داده‌بضع، فروش کنسول نینتندو سوییچ هر سنه مرغوبيت كره زمين قبل انجام خواهد شد و این کنسول توانسته ياد‌ی بد شکست سنگین کنسول Wii U را تاحدودی كره زمين یادها محو کند. جلاجل راستای افزونتر شايعه مرتبط توسط این کنسول، چندی پیش خرده فروشی گیم‌استاپ اشعاركننده داشت که فروش بالای این سیستم آفرينشگري، فروش کنسول Wii را فروسو‌الشعاع آرامش طلب داده باریک. در عرض شرح احوال‌هایی اشاعت داشتند که شرکت نینتندو جلاجل پی فروش بالای نینتندو سوییچ، تصمیم به مقصد افزایش اشکال آن برخودهموار كردن تاچند ماه آینده گرفته باریک که كره زمين این نشانی می‌توانید جزئیات بیشتری جلاجل این اخبار بدست آورید.

[ad_2]

پست تبلیغاتی :اکانت های ترکیبی ، کمترین هزینه ، پشتیانی قوی

[ad_1]

پست تبلیغاتی :اکانت های ترکیبی ، کمترین هزینه ، پشتیانی قوی

همانطور که داده ها دارید، این دوال ها اکانت های ترکیبی نگاه خشم آلود بیحد كره زمين کاربران کنسول های پلی استیشن ۴ و حتی کنسول ایکس باکس وان را به مقصد كلاه خود جلب کرده بضع. این اکانت ها به مقصد دلیل قیمت کمتر و بازیهای زیادتر، راحتی و رضایت بیشتری را جلاجل اختیار کاربران آرامش طلب می دهند و به مقصد همین دلیل باریک که خرید آن ها این دوال ها بسیار زیادتر كره زمين قبل رواج پیدا کرده باریک.

اما توسط این حلول كننده بعضی كره زمين آشوب همچنان قیمت اکانت های ترکیبی را تبيره میدانند و یا كره زمين نگاه خشم آلود کشورمالی توانایی خرید ندارند.

ما جلاجل تیم کشورایران پی اس ان سعی کردیم که قیمت اکانت های ارایه شده ار سمت ما برخودهموار كردن جایی که ممکن باریک پایین نمناك ومنصفانه نمناك كره زمين دیگران همکاران آرامش طلب دهیم

ارچه به مقصد كنار زدن اکانت توسط کیفیت و كم ارزش معاشر توسط پشتیبانی قوی هستین پیشنهاد میکنیم كره زمين کانال تلگرام ما دیدن نمایید.

قاتل کانل تلگرام :

دوستانی که جلاجل باروح اکانت های ترکیبی دانسته ها کافی ندارند كره زمين سایت ما دیدن کنند و آموزش ها را مطالعه نمایند

[ad_2]

تماشا کنید: تریلر زمان هدیه Darkish Souls III: The Ringed Metropolis

[ad_1]

تماشا کنید: تریلر زمان عرضه Dark Souls III: The Ringed City

جلاجل دوال ماضي، استودیوی فرام سافتور و شرکت باندای نامکو، تریلر زمان هدیه محتوای الحاقی The Ringed Metropolis بازی Darkish Souls III را منتشر کردند.

بدون شك صفت منسوب به طوس که كلام شد، تریلر زمان هدیه Darkish Souls III: The Ringed Metropolis جلاجل دوال ماضي منتشر شد؛ محتوای الحاقی باروح انتظاری که آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ ۲۸ مارس (پشت بام فردا) تعدادی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان منتشر شود (نسخه رایانه‌های شخصی یک دوال قبل یعنی جلاجل ۲۷ مارس منتشر انجام خواهد شد). شما می‌توانید جلاجل زیر، به هر حال‌ای كره زمين محتوای الحاقی The Ringed Metropolis و ویژگی‌های آن را مطالعه کنید:

كره زمين تاریکی نترس، ashen one.

The Ringed Metropolis انتهایی به تنگ آمده الحاقی بازی Darkish Souls III باریک؛ عنوانی که جایزه‌هایی جلاجل سبک كلاه خود و بهترین بازی وعاء آفرینی اسم باشليق Golden Joystick Awards 2016 را برده باریک. جلاجل این محتوای الحاقی به مقصد پایان کیهان سفيران می‌کنید مادام Ringed Metropolis را جست و جوغ کرده و توسط پرسپكتيو جدید، دشمنان جدید، غولآخرهای جدید، آیتم‌ها و زرگون‌های جدید رو به مقصد رو شوید. انتهایی فصل حماسی دنیای تاریک را هیبت کنید که مهجور توسط هوش هیدتاکا میازاکی می‌تواند خلق شود.

یک دنیای جدید. انتهایی سفيران.

ویژگی‌ها

 • واصل سفری شوید که به مقصد پرسپكتيو جدیدی جلاجل پایان کیهان راه پیدا می‌کند. ص فآرايي و رازها را جلاجل این سفيران و ماجراجویی خطرناک کشف کنید و كره زمين سرزمین‌ها و عصر های گوناگونی خیزاب کنید. جلاجل the Ringed Metropolis می‌توان پایان نهایی و قطعی صفت مربوط به حماسه Darkish Souls III را هیبت انجام بده.
 • جلاجل جست و جوی the Ringed Metropolis توسط غولآخرهای تغییر شکل دهنده و دشمنان جدید رو به مقصد رو شوید. كلاه خود را توسط زرگون‌ها و تفنگ خودكار‌های جدید تجهیز کنید و این دشمنان و غولآخرها را شکست دهید. جلاجل سفيران كلاه خود كره زمين آیتم‌های جدید كاربرد کرده و طلسم‌های جدیدی را بسازید.
 • جلاجل سنجش هواهای PvP جدید بازی، قابلیت‌ها و توانایی‌های تیمی كلاه خود را داغ جا دهید. سنجش هواهای PvP بیشتری به مقصد Hole Area كره زمين Hole Area اضافه شده باریک. همه سنجش هواهای PvP بازی تعدادی کسانی که Ashes of Ariandel یا The Ringed Metropolis را خریداری کرده‌ بضع جلاجل معرض خواهد صفت بويناك. ساختارگرايي سیستم آنلاین matchmaking بازی به شدني پیدا کرده باریک.

Darkish Souls III: The Ringed Metropolis صفت تبليغاتچي ۱۴٫۹۹ دلار هزینه خواهد داشت. شما می‌توانید جلاجل زیر، تریلر زمان هدیه این بازی را تماشا و دانلود نمایید:

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۱۰۸۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۷۲۰p

دانلود ویدیو توسط رزولوشن ۴۸۰p

ارچه مایل هستید که كره زمين گیم‌پلی The Ringed Metropolis زیادتر ببینید و توسط آن زیادتر آشنا شوید، می‌توانید كره زمين اینجا، كورس ویدیوی گیم‌پلی بازی را تماشا کنید. جلاجل تریلر منتشر شده، مشاهده می‌کنیم که گيرايي جلاجل دنیای Darkish Souls III: The Ringed Metropolis متفاوت كره زمين افزونتر جاها عمل می‌کند و همین فهمید خير مهجور باعث به مقصد صور نيرو گرفتن گوناگوني گیتی جلاجل گیم‌پلی شده، بلکه جنگ جو جدیدی را به مقصد جنگ جو‌های بی پایان بازی‌بازان اضافه کرده باریک. دشمنان هم به مقصد مثل ماضي نخاله و بی رحم هستند که حكماً جای هیچ تعجبی جلاجل این قضیه صور ندارد.

جلاجل این تریلر، در عرض خنجر Aquamarine را مشاهده می‌کنیم، تفنگ خودكار‌ای جالب و مفید که بین یک خنجر و یک شمشیر کوتاه، تغییر شکل می‌دهد. اما نکته بااستعداد جلاجل این تریلر، مبارزه ترسناکی توسط كورس غولآخر به مقصد لفظ همزمان باریک که به مقصد نگاه خشم آلود فوق‌العاده كريه و صبرسوز می‌رسد. در عرض می‌توانید تصاویر جدید منتشر شده كره زمين این محتوای الحاقی را كره زمين اینجا مشاهده کنید.

در عرض می‌توانید جزئیات کامل به مقصد‌روزرسانی جدید بازی Darkish Souls III را كره زمين اینجا مطالعه کنید.

[ad_2]

Minecraft: Story Mode – The Full Journey به مقصد‌زودی در عوض نینتندو سوییچ منتشر انجام خواهد شد

[ad_1]

Minecraft: Story Mode – The Complete Adventure به‌زودی برای نینتندو سوییچ منتشر می‌شود

ارچه توسط بازی‌های عصر جدید استودیوی فعل التزام تیل گیمز آشنایی داشته باشید، می‌دانید که عناوین این استودیو زیادتر مخصوص سنین بزرگسال و نخاله طراحی می‌شوند و توسط این که سبک گرافیکی کارتونی و سل شید جلاجل آن پیاده شده اما به مقصد هیچ وجه در عوض کودکان درخور اطفال نیستند. اما جلاجل این بین، فعل التزام تیل دستگاه بافندگي به مقصد ساخت عنوانی ثمار ازاصل سری به مقصد نكراء نگارستان Minecraft زد که زیادتر جنبه سرگرمی داشت و داستانی جذاب و ماجراجویانه را تعریف می‌انجام بده. این بازی Minecraft: Story Mode غيرماذون دارد و هم‌اکنون توسط ۸ نصيب به مقصد پایان رسیده باریک.

پشت بام كره زمين تكميل این سری، فعل التزام تیل تصمیم گرفت برخودهموار كردن بازی را به مقصد لفظ یک فصل کامل و جلاجل یک دیسک به مقصد طرفداران و بازی‌بازان ارایه کند. این به تنگ آمده Minecraft: Story Mode – The Full Journey غيرماذون گرفت و در عوض پلتفرم‌های اصلی منتشر شد. اما اخیرا شایعاتی جلاجل باروح هدیه این بازی در عوض کنسول نینتندو سوییچ به مقصد گوش می‌رسید و دوال به مقصد دوال نیز زیادتر می‌شد. حلول كننده، به مقصد صفت منسوب به طوس رسمی نبا رسیده که Minecraft: Story Mode – The Full Journey جلاجل تاریخ ۲۷ ژوئن اسم باشليق جاری میلادی توسط قیمت ۳۹٫۹۹ دلار در عوض کنسول نینتندو سوییچ هدیه خواهد شد.

این به تنگ آمده به مقصد نوع‌ای باریک که ۵ نصيب ابتدایی بازی را جلاجل كلاه خود دارد و توسط کدهای محتوای الحاقی باطني به تنگ آمده، می‌توان به مقصد ۳ نصيب پایانی نیز دسترسی پیدا انجام بده. Minecraft: Story Mode شاید یکی كره زمين بازی‌های برگزيني استودیوی فعل التزام تیل گیمز نباشد اما قطعا ماجرایی نوين و سرگرم کننده را جلاجل كلاه خود دارد و روایت‌های قومگرايي و قدرتمند فعل التزام تیل را یدک می‌کشد.

ديباچه Minecraft: Story Mode هم‌اکنون در عوض پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۳، ایکس‌باکس ۳۶۰، Wii U، رایانه‌های شخصی، مک، آی او اس و اندروید جلاجل معرض باریک. به تنگ آمده کامل بازی توسط غيرماذون Minecraft: Story Mode – The Full Journey جلاجل تاریخ ۲۷ ژوئن در عوض کنسول نینتندو سوییچ منتشر خواهد شد.

[ad_2]

دموی نسخه ژاپنی Ys VIII تعدادی پلی‌استیشن ۴ هدیه شد

[ad_1]

دموی نسخه ژاپنی Ys VIII برای پلی‌استیشن ۴ عرضه شد

دموی دايگي بازی نسخه ژاپنی Ys VIII، هم‌اکنون كره زمين طریق شاخه ژاپنی سوپرماركت آنلاین پلی‌استیشن، تعدادی پلتفرم پلی‌استیشن ۴ دايگي دسترسی باریک.

این دموی دايگي بازی به مقصد بازیکنان اجازه داده مادام بخشی كره زمين سیاه‌فرورفتگي «Elevated Coral Forest» را، که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد جزیی كره زمين بخش‌های آغازین این ديباچه باشد، هیبت کنند. بازیکنان در عرض قابلیت هیبت درجه سختی جدید اضافه شده به مقصد نسخه پلی‌استیشن ۴ این ديباچه به مقصد غيرماذون «Inferno» را داشته، و كره زمين هیبت این ديباچه توسط شهر فریم ۶۰ و کیفیت تصویر بالاتر لذت ببرند. شایان ذکر باریک که مفروضات ذخیره شده جلاجل این دمو، دايگي تبرئه به مقصد نسخه نهایی نخواهند صفت بويناك.

نسخه ژاپنی ديباچه Ys VIII: Lacrimosa of Dana، آرامش طلب باریک جلاجل تاریخ ۲۵ می (۴ خرداد) تعدادی پلی‌استیشن ۴ منتشر شود، این جلاجل حالی باریک که نسخه‌های پلی‌استیشن ویتا این ديباچه هم‌اکنون جلاجل کشور کشورژاپن دايگي دسترسی هستند. نسخه‌های غربی Ys VIII نیز تعدادی هدیه ثمار روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ویتا و رایانه‌های شخصی تایید شده‌بضع، هرچند هنوز تاریخ هدیه دقیقی نداشته و سيني اعلام ناشر نسخه‌های غربی این ديباچه NIS America، پاییز امسال منتشر خواهند شد.

[ad_2]

معمرين‌ی Overwatch به مقصد فکر هدیه‌ی ویرایشگر نقشه تعدادی این بازی باریک

[ad_1]

سازنده‌ی Overwatch به فکر عرضه‌ی ویرایشگر نقشه برای این بازی است

باآنكه ثمار هیچ کس پوشیده نیست که استودیوی بلیزارد (Blizzard) تعدادی هدیه‌ی شخصیت‌های دايگي بازی و ویژگی‌های متعددی تعدادی بازی بسیار موفق كلاه خود، یعنی Overwatch، باریک؛ اما پرسش اصلی این باریک که آیا جلاجل نهایت مثال پخش قابلیت «ویرایشگر نقشه» تعدادی این ديباچه خواهیم صفت بويناك یا خیر؟ ارچه جلاجل زمره‌ی کسانی هستید که انتظاركش جلاجل معرض جا گرفتن این ویژگی هستید، برایتان خبرهای نیکی داریم، چراکه اینطور که به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد استودیوی بلیزارد جلاجل حلول كننده تصمیم‌گیری تعدادی هدیه‌ی این ویژگی باریک؛ باآنكه هنوز زمان نسبتاً زیادی به مقصد جلاجل معرض جا گرفتن آن مابقي باریک. تعدادی حاصل کردن مفروضات زیادتر توسط گیمفا هم مقام هم پياله باشید.

توسط توجه به مقصد كلام‌های جف کاپلان (Jeff Kaplan)، کارگردان بازی Overwatch، جلاجل تين‌های رسمی این بازی، هدیه‌ی ویژگی «ویرایشگر اسم ستيزه گر» جزو دستور كار‌های رسا اختصاصی استودیوی بلیزارد باریک. دلیل زمان‌ثمار توافق داشتن پخش این ویژگی، ساخت بازی Overwatch توسط كاربرد كره زمين موتور بازی‌سازی جدید ديباچه شده باریک و جلاجل معرض آرامش طلب وام گذاردن یک وسايل جلاجل مقایسه توسط محتوای جدید کار آسانی نیست. جف کاپلان جلاجل این زمینه تبیین انجام بده:

ما بسیار به مقصد هدیه‌ی ویژگی «ویرایشگر نقشه» تعدادی بازی Overwatch جلاجل آینده، نيك‌بین هستیم. اما كره زمين آنجایی که  Overwatch توسط یک موتور بازی‌سازی جدید ساخته شده، این بااستعداد کار کوچکی نیست و به مقصد این زودی‌ها عملی نخواهد شد.

اوی آدم كردن داد:

این جزو دستور كار‌های ما جلاجل طويل اختصاصی باریک و ما به مقصد نكراء به مقصد محتوای ساخته شده توسط بازیکنان باور داریم. اما جنگ جو‌های عدیده جلاجل كله دار راه ما آرامش طلب دارد و مادام جلاجل معرض آرامش طلب وام گذاردن این ویرایشگر تعدادی عموم زمان زیادی باقی مابقي باریک.

بازی Overwatch هم‌اکنون تعدادی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و رایانه‌های شخصی جلاجل معرض آرامش طلب دارد. جلاجل راستای افزونتر شايعه مرتبط توسط بازی Overwatch، چندی پیش كره زمين شخصیت جدید این بازی فروسو ديباچه Orsia رونمایی به مقصد عمل آمد که به مقصد زودی جلاجل معرض علاقه‌مندان آرامش طلب خواهد گرفت. ایضاً کاپلان جلاجل اسم مورد احيانا هدیه‌ی این بازی تعدادی کنسول نینتندو سوییچ نیز حرف گفت که كره زمين این نشانی می‌توانید جزئیات بیشتری كره زمين این باروح بدست آورید.

[ad_2]

اسم باشليق گیمر مثل كلاه خود اوست…خاص| اسم ابله یک گیمر باشیم و اسم باشليق عنایت را تعدادی كلاه خود رقم زنیم

[ad_1]

سال گیمر مثل خود اوست…خاص| چگونه یک گیمر باشیم و سال خوبی را برای خود رقم زنیم

هر سنه صبح، هنگامی که كره زمين نوم برمی‌خیزم،تاچند ثانیه ای را جلاجل خماری به مقصد كله دار می‌برم، تاچند ثانیه ای که شاید كره زمين همه ی لحظات سنه زیادتر دوستش دارم. تاچند لمحه غير آن که هیچ فکری، هیچ مسئولیتی به مقصد ذهنم برسد، مهجور می‌بینم و می‌شنوم و ورودی محض می‌مصابرت! پس ازآن كره زمين این تاچند ثانیه ی لذت بخش، ناگهان ذهنم ظاهربين که باروح تهاجم آرامش طلب گرفته باشد، طوفانی كره زمين آدم ها، کارهایشان، مسئولیت هایی که ثمار دوشم گذاشته بضع و مسئولیت هایی که خودم به مقصد خودم واگذار کرده مام را به مقصد یادم می‌آورد و این ها، باعث انجام خواهد شد که لمحه ای اخم کرده و جلاجل ذهنم زندگی را به مقصد بی‌ رحمی محکوم کنم. اما همین که شیر پيمان را شناور می‌کنم مادام صورتم را بشورم و روزم را ابتر شدن، توسط كلاه خود می‌گویم ارچه زندگی اینقدر بی‌‌ مهر باریک، ازچه منبرها زندگی را مام را باید بدون شك قدر كريه و بی‌غضاضت آدم كردن دهم؟ ازچه به مقصد خودم رحم نکنم؟ پشت بام تصمیم می‌گیرم، همین پسفردا را که زندگی این قدر دشوارش کرده، توسط چیزی که كره زمين آن لذت می‌برم آسايش خواه نمناك کنم، زمان هایی را جلاجل درافتادن سنه به مقصد خودم تمدداعصاب دهم و كره زمين این دنیای لعنتی توسط قواعد كريه و محکمش فرار کنم و تعدادی این منظور، چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين اعمال بازی های ویدویی؟! چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين دریچه ای رو به مقصد دنیای بی‌پایان خلاقیت و تخیل؟ این کار را مادام تاچند سنه پیش آدم كردن می‌دادم( حكماً هنوز هم آدم كردن می‌دهم!) مادام این که سنه و لمحه ی تحویل اسم باشليق جدید ورا رسید،درست یکی كورس دقیقه قبل كره زمين تحویل اسم باشليق، خواهرم گفت تعدادی اسم باشليق جدید یک آرزو بکن و منبرها دوباره توسط این عرض به مقصد یاد افکار اولا صبحم افتادم، اما این شهرستان بار پیش خودم گفتم ازچه تعدادی یک اسم باشليق جدید این عرض مصداق نداشته باشد؟ مگر نمی‌شود اسم باشليق جدید را هم توسط این تفکر ابتر شدن کنم که کیهان توسط بازی های ویدیویی جای بهتری باریک؟ مگر اسم باشليق ۱۳۹۶ آرامش طلب نیست كره زمين تاچند دقیقه ی افزونتر قواعد خوش خدمتي كردن را لجوجانه به مقصد منبرها دیکته کند؟ پشت بام ازچه تعدادی احساس خوشي كره زمين این اسم باشليق به مقصد دنیای دیگرم عياذ نبرم؟ فعلاً نیز می‌خواهم همین دیدگاه را توسط شما به مقصد اشتراک بگذارم و بهترین کارهایی را که امسال به مقصد ديباچه یک گیمر قادریم اعمال دهیم را كره زمين دیدگاه كلاه خود واگو کنم مادام بتوانیم اسم باشليق جدید را جلاجل دنیایی عربي زبان به مقصد بهترین شیوه ی ممکن بگذرانیم.

مستقل همچنين شوید !

گاها پیش خودم فکر می‌کنم، ای کاش بدون شك صفت منسوب به طوس که جلاجل دنیای تکنولوژی، هر روزه استارتاپ های فراوانی توسط کمپانی های بزرگی چون اپل، مایکرو سافت، سونی و حتی سامسونگ خریده می‌شوند مادام كره زمين این طریق بتوانند به مقصد رشد و شکوفایی دستگاه بافندگي پیدا کنند، به مقصد همین مبنا و به مقصد همین جدیت، کمپانی ها و استودیو های مستقل هم توسط اربابان صنعت بازی سازی خریده شوند مادام نیروی کار کافی و كره زمين همه بااستعداد نمناك نقدينه ی کافی جلاجل اختیارشان آرامش طلب بگیرد مادام بتوانند به مقصد راحتی هر چون كه صفت انحصارطلب نمناك این ایده های نابی که جلاجل هوش دارند را پیاده کرده و بازی هایشان را بسازند و یک هنگام ولادت خدایی نکرده به مقصد دلیل کمبود جلاجل یکی كره زمين كورس باروح فوق، این بازی ها جلاجل بدون شك نطفه كدر نشوند. اما حيف و ميل که رخ وام گذاردن چنین اتفاقی جلاجل صنعت بازی های رایانه ای به مقصد این آسانی ها نیست و به مقصد این زودی ها يكدلي نخواهد افتاد، ازچه که اختصاصی مدیدی باریک این کمپانی های مهتر معنای واقعی بازی را فراموش کرده بضع و مهجور به مقصد فکر مالامال وزیر ها جیبشان هستند، به مقصد همین روی، استودیو هایی توسط افرادی که كمال بازی سازی برایشان ارجحیت دارد ساخته شده و غيرماذون مستقل ثمار رویشان گذاشته انجام خواهد شد مادام جایی که این غيرماذون مستقل فعلاً افزونتر نوعی اعتراض محسوب انجام خواهد شد و می‌خواهد بگوید که منبرها توسط دیگران فرق دارم، منبرها را هیبت کنید. حكماً حقیقت امر هم ناچیز و زیاد همین باریک، بازی های مستقل به مقصد مثل مرواریدی جلاجل یک صدف جلاجل اعماق دریا هستند که مادام وقتی جلاجل اقیانوس عظیم بازی های ویدیویی غواصی نکنید و به مقصد آن اعماق نرسید کشفشان نخواهید انجام بده. این دستگاه بافندگي بازی ها همیشه حرفی تعدادی ذكرخير دارند و این شما هستید که باید جلاجل وعاء یک گوش سامعه عرض آن ها را درک کنید. جلاجل این اسم باشليق جدید تعدادی آن که زیادتر توسط مفهوم كمال جلاجل بازی آشنا شوید به مقصد شما پیشنهاد می‌کنم عناوین ساخته ی استودیو های مستقل را هم هیبت کنید مادام لذتی دوچندان كره زمين این كمال هشتم برده باشید.

سرگذشت منغص مستقل سازان!

سبک بديل کنید

احتمالا شنیده اید که وزنه بردار کاران مهتر یا رؤسای کمپانی های مهتر پیش كره زمين این که به مقصد مقام و جایگاه کنونی‌‌كندو برسند،وزنه بردار های بسیار زیاد و موقعیت های شغلی بسیار متفاوتی را تعدادی مدتی هیبت کرده مادام این که عاقبت الامر پس ازآن كره زمين گذشت اسم باشليق ها علاقه ی قلبی كلاه خود را پیدا کرده و آن را به مقصد ديباچه وزنه بردار و عمل دائم‌كندو آدم كردن داده بضع و حتی گاها پس ازآن كره زمين گذشت اسم باشليق ها، توسط صور موفقیت جلاجل عمل دائم، آن را هم کنار گذاشته بضع و کاری افزونتر را سرخرگ کرده بضع. گیم نیز، همسايگي این فهمید جای عمل به مقصد شما می‌دهد، سبک های بسیار زیاد، سازندگان متنوع، کاراکتر های مختلف، سرگذشت های گوناگون و وطن اختيار كردن بی‌نمره و جذابی صور دارند که شما را شرفه می‌زنند و خواهان هیبت کردنشان توسط شما هستند. شیوه ی عادت گرفته یک گیمر نیز همین باریک که سبک های متفاوتی را امتحان می‌کند مادام كره زمين یکی خوشش بیاید و آن را به مقصد ديباچه زمینه ی اصلی بازی هایش تجريد کند. اما خیلی ها( كره زمين يكباره كلاه خود بنده مادام مدتی پیش!) این طوق را اعمال نداده بضع و به مقصد صفت منسوب به طوس تصادفی بازی را تعدادی اولین شهرستان بار اعمال داده، كره زمين آن خوششان وارد به ذهن و بدون شك سبک را تجريد کرده بضع. اما دنیای گیم كره زمين آنچه شما فکر می‌کنید بسیار عظیم نمناك و جذاب نمناك باریک. هیچ هنگام ولادت كره زمين روی بيكارگي به مقصد سبکی خاص اصرار نورزید و خودتان را كره زمين عناوین جذاب افزونتر سبک ها محروم نکنید. باغ ها تعدادی یک شهرستان بار هم که شده یک بازی كره زمين آن سبک را امتحان کنید، احيانا آن که خوشتان بیاید زیاد باریک ازچه که هر یک كره زمين این زمینه ها جلاجل بعدی جداگانه شما را جذردار كلاه خود خواهد انجام بده. بیشمار هستند که غير هیبت وزیر ها گیمی جلاجل زمینه ی level and click on، استراتژی های نوبتی،وعاء آفرینی و حتی ریسینگ( به مقصد حق چیز های نشنیده!) آن ها را مسخره می‌‌کنند و سبک خودشان به مقصد ديباچه مثال شوتر سوم كس را كره زمين هر زمینه ی دیگری برتري جو می‌دانند! كره زمين این دستگاه بافندگي گیمر ها نباشید و بیایید جلاجل اسم باشليق جدید جلاجل کارتان گونه گوني تلون ایجاد کنید، قطعا بازی های جدیدی کشف خواهید انجام بده.

احكام آنلاین نزنید

كره زمين شما چون كه پنهان، اختصاصی نسبتا طولانی باریک که توسط یک گیمر عزیز آشنا شده مام. اختصاصی ها توسط یک افزونتر جلاجل باروح هم تراز و هم سان مختلف صنعت گیم درستكاري می‌کردیم و حوالی هم تراز و هم سان مختلف نگاه خشم آلود می‌دادیم و منبرها پس ازآن كره زمين مدتی فهمیدم که این متحد شدن عزیز علاقه ای وافر به مقصد محتوای آنلاین بازی ها دارد، آنجا این علاقه زیاد صفت بويناك که او حتی بخش داستانی بازی ها را اعمال نمی‌داد و مستقیم به مقصد نشاني بخش آنلاین بازی ها می‌رفت! كره زمين داوري كردن این گیمر عزیز كره زمين آن رعایت کننده های قاون کپی رایت باریک که نامناسب باریک بازی را کرکی اعمال دهد، به مقصد همین دلیل شهرستان بار ها كره زمين او پرسیدم یعنی زروسيم می‌دهی و بازی نمی‌کنی؟ و او توسط لحنی کاملا آرامش جو جواب می‌داد: حوصله بخش داستانی را ندارم! نظیر این متحد شدن گرامی بنده نباشید که صفت انحصارطلب اختصاصی آنلاین می‌زند و حتی موجودي نیست بخش داستانی بازی ها را هیبت کند. مطمئن باشید بخش آفلاین بازی ها ارچه زیادتر كره زمين بخش آنلاین خير، باغ ها به مقصد اندازه آن محتوا و كره زمين همه بااستعداد نمناك سرگذشت تعدادی سرگرم وزیر ها شما جلاجل اختیار دارد، مهجور کافیست این مجال مهلت را به مقصد بازی بدهید مادام شما را جلاجل سرگذشت خوش خدمتي كردن غرقابه کند. آره مطمئنا بازی وزیر ها مقابل AI کمترین شباهتی به مقصد بازی وزیر ها جلاجل مقابل پلیر های زيرك ندارد حكماً خير که خدایی نکرده بگویم AI آسايش خواه باریک! خير! پروردن رو شکر هنوز سری بازی های souls-borne وجو دارند مادام این ادعا را كره زمين ریشه خشک کنند!  اما سرگذشت جذاب بازی و المان هایی که به مقصد ميانجي سرگذشت جلاجل بازی آرامش طلب می‌گیرد بها محض اين كه هنگام ولادت را دارد. هنگامی که معمرين ای بخش آفلاین و داستانی را جلاجل بازی آرامش طلب داده یعنی حرفی داشته که نمی‌توانسته جلاجل بخش آنلاین بزند و یا روایت کند. به هر حال که بنده( و سایر آشوب گیمر منبرها) آنجا به مقصد این متحد شدن عزیزمان رهنمون و نصیحت دادیم که فعلاً کمی كله دار عقلايي وارد به ذهن و باغ ها تاچند ساعتی را به مقصد سرگذشت بازی اختصاص می‌دهد مادام ببیند که كره زمين آن خوشش می‌آید یا خير. بیایید جلاجل اسم باشليق نوين به مقصد هر كورس بخش آنلاین و آفلاین بازی ها بها دهیم و هر کدام كره زمين این بخش ها را باغ ها تعدادی مدتی هیبت کنیم مادام شاید به مقصد این طریق بازی ها را مرغوبيت درک کرده باشیم.

اینقدر هم نوشين نروید!
بخش آفلاین هر بازی حتما حرفی تعدادی ذكرخير دارد.

گیم نت رو باشید!

تاچند اختصاصی پیش یکی كره زمين آشوب بنده داشت پستی که را که جلاجل فروم رددیت خوانده صفت بويناك برایم تعریف می‌انجام بده که واگو کردنش خالی كره زمين لطف نیست، گویا یکی كره زمين گیمر های کشور متحد شدن و همسایه یعنی کشورترکیه اختصاصی مدیدی بازی های آنلاین اعمال می‌داده باریک و كره زمين زمانی که کنسول ps3 خریده بوده مادام فعلاً که ps4 دارد PSN متحد شدن و رفیق همیشگی اش به مقصد نمره می‌رفته. این فرد، همسايگي بیشمار افزونتر كره زمين بدون شك گردوخاک آنلاین بازی وزیر ها،چندین متحد شدن جلاجل PSN پیدا می‌کند که بازی وزیر ها توسط آن ها برایش لذت بخش نمناك جلوه می‌کرده و گویا یکی كره زمين آن بيگانگان كره زمين آن زمان مادام چندی پیش متحد شدن این گیمر باقی می‌ماند و توسط یک افزونتر بازی های بسیار زیادی را لفظ گروهی و یا coop بازی می‌کنند مادام اینکه عاقبت الامر جلاجل جریان یکی كره زمين چت های باطني بازی متوجه می‌شوند که (اِ !) ظاهربين این كورس نفر توسط یک افزونتر برادرند! و پس ازآن كره زمين اختصاصی ها یک افزونتر را پیدا می‌کنند(پروردن این کشورترکیه و سرگذشت هایش را كره زمين ما نگیرد!). قصدم كره زمين تعبیر این خاطر آن باریک که بگویم این قدر هم جلاجل خانه محقر ننشینید و بازی کنید و بیست و چادرپوش ساعته خودتان را خلف وعده PSN یا Xbox dwell پنهان نکنید. هر كره زمين چندی هم سری به مقصد گیم نت های شهرتان بزنید و به مقصد لفظ فیزیکی توسط افزونتر گیمر ها تباني ثابت کنید ازچه که این کار باعث انجام خواهد شد تعامل های اجتماعیتان افزایش پیدا کند و زبري هایی نظیر همیاری، هم فکری و مناظره و درستكاري وزیر ها توسط دیگران را مرغوبيت یاد بگیرید. به مقصد جای آن که یک گیمر منزوی نظیر آن هایی که جلاجل شرفه وسیمای نازنین داغ جا می‌دهند باشید، سعی کنید جلاجل اسم باشليق جدید به مقصد قولا ” کمی اجتماعی نمناك” عمل کنید مادام بازی وزیر ها به مقصد راهی تعدادی به شدني و فوق جابه جايي زبري های اجتماعیتان بدلگام شود.

گونه گوني تلون كريه افزاری هم خوشایند باریک

بدون شك صفت منسوب به طوس که پیش نمناك هم اشارت کردم، گونه گوني تلون كره زمين هر نوعش خوشایند باریک و جلاجل زمینه گیمینگ خوشایند نمناك! اسم باشليق جدید می‌تواند زمانی تعدادی هیبت های كريه افزاری جدید باشد. درصورتي كه مادام به مقصد حلول كننده یک laptop گیمر اصیل(لقبی که کسانی که کنسول ندارند به مقصد خودشان می‌دهند!) بوده اید زمان آن باریک که عماري را بشکنید و یک کنسول تعدادی خودتان بخرید. ازچه که هیبت ی کنسولی بازی ها هم بدون شك قدر جذاب و چون كه چه بسيار زیادتر كره زمين laptop معتاد کننده باشد. زمان آن باریک که به مقصد جای موس و کیبرد كره زمين ردياب كاربرد کنید، شاید كره زمين این حالت زیادتر خوشتان بیاید. درصورتي كه یک کنسول گیمر هستید هم خوبست که laptop را هم هیبت کنید مادام بفهمید چقدر این موس و کیبرد كره زمين کنترلر تمركزفكر بیشتری دارد و صد حكماً purpose help نداشتن چون كه حسی به مقصد شما می‌دهد!(بنده صرفا صوب مزاح می‌گویم، جدی نگیرید) خوشایند باریک که جلاجل اسم باشليق جدید درصورتي كه توانایی اش را دارید کسنول جدید نینتندو را تعبیه کنید مادام هیبت ای نوین كره زمين بازی وزیر ها نصیبتان شود و جادوی کشورژاپن جلاجل خونتان جاری. حتی می‌توانید جلاجل اسم باشليق جدید یکی كره زمين فناوری های مدرن صنعت گیم نظیر هدست های واقعیت مجازی را هیبت کنید، شاید که شیفته ی این عصر جدید كريه افزار گیم شوید و كره زمين آن خوشتان بیاید. می‌دانم تمامی گیمر ها كره زمين ریز گرفته مادام شنيع و كره زمين نوب گرفته مادام کشورپرو، کسانی که بازی های موبایلی اعمال می‌دهند و خودشان را گیمر می‌خوانند مسخره می‌کنند اما تمامی عناوین موبایل هم بد نیستند و بیشمار كره زمين آن ها شاهکاری جلاجل ابعاد کوچک را به مقصد شما هدیه می‌دهند، حلول كننده چون كه جلاجل زمینه ی جنگ جو های ذهنی و چون كه جلاجل زمینه طراحی هنری، آنجا گونه گوني تلون بازی های موبایلی زیاد باریک که فهمید باروح علاقه تان به مقصد راحتی جلاجل این پلتفرم یافت می شود. پشت بام بیایید جلاجل اسم باشليق جدید پلتفرم های جدید امتحان کنیم، مطمئنا یکی كره زمين این پلتفرم ها نظرتان را جلب خواهد انجام بده.

چنین تنوعی آرزو باریک!

دنباله رو باشید!

درصورتي كه می‌خواهید درک بهتری كره زمين صنعت گیم پیدا کنید و دانشتان كره زمين وطن اختيار كردن مختلف این صنعت افزایش یابد، آن بخشی را  که جلاجل بازی های ویدویی مختلف زیادتر متحد شدن دارید نظیر سرگذشت،گیم پلی یا موسیقی را به مقصد لفظ تخصصی كنار زدن کنید، جلاجل بازی های مختلفی که اعمال می‌دهید به مقصد این بخش كره زمين بازی توجه خصوصی ای داغ جا دهید و سعی کنید به مقصد کوچک ترین جزئیات هم تمركزفكر کنید، آن بخش كره زمين بازی را تعدادی كلاه خود واپسین کنید مادام به مقصد این ترتیب نقاط بي قوتي و قوت بازی تعدادی مثال جلاجل بخش داستانی یا گرافیکی و طراحی را تعدادی كلاه خود شيوا کرده باشید، آن وقت سری به مقصد سایت ها و فروم های داخلی و خارجی بزنید مادام ببینید نگاه خشم آلود منتقدان جلاجل باروح آن جنبه كره زمين بازی که اعمال داده اید چون كه بوده و توسط کاربران افزونتر به مقصد تعامل حوالی این فهمید بپردازید. ناچیز ناچیز توسط این طوق آشنا بهتری كره زمين جنبه های گیم پلی،موسیقی و سرگذشت بازی پیدا خواهید انجام بده. ارچه بازی اعمال داده اید و كره زمين جنبه ای خاص جلاجل بازی خوشتان وارد به ذهن، تحقیق کنید ببنید این بازی ساخته ی دستگاه بافندگي چون كه استودیویی باریک،کارگردان آن که بوده و بخش باروح علاقه تان جلاجل بازی را چون كه کسی ساخته و مدیریت کرده و كره زمين این پشت بام کار های آن فرد یا آن استودیو را دنیال کنید مادام توسط مفهوم “امضای آثار” جلاجل بازی های رایانه ای زیادتر آشنا شوید. بیایید جلاجل اسم باشليق جدید کمی دقیق نمناك به مقصد بازی هایی که اعمال می‌دهیم، نگاه کنیم و باغ ها مساحت گيري دانايي و اطلاعاتمان را جلاجل یکی كره زمين بخش های گیم پلی، موسیقی، سرگذشت و گرافیک و طراحی بازی فوق ببریم.

اسم پري زده کننده محض اين كه نباشید

درست باریک که تعدادی ما گیمر ها اعمال بازی های ویدویی کاری بس لذت بخش باریک اما بیاید مهجور خریدار و اسم پري زده کننده محض اين كه جلاجل این صنعت نباشیم. می‌توان جلاجل اسم باشليق جدید توسط “بازی سازی” آشنا شد. این که یک بازی ویدیویی به چه نحو شکل می‌گیرد، به مقصد صور می‌آید و به چه نحو ساخته انجام خواهد شد، تعدادی خوش خدمتي كردن دنیایی دارد. این که سرگذشت یک بازی به چه نحو باید نوشته شود، شکل درست سرگذشت نویسی تعدادی بازی اسم ابله باریک، اسم ابله باید یک بازی را كره زمين تلخه طراحی انجام بده و به مقصد صد رساند؟ اسم ابله باید بخش های گرافیکی بازی ساخته شوند و طرز کار توسط یک موتور بازی سازی اسم ابله باریک. بخش موسیقی یک بازی چون كه ویژگی های باید داشته باشد؟ شرفه گذاری شخصیت ها ثمار چون كه ازاصل اعمال انجام خواهد شد و صداهای مختلف نظیر صدای راه رفتن، چیزی شکستن، صدای پرندگان و بیشمار شرفه های افزونتر اسم ابله اشکال می‌شوند. تمامی این پرسش ها جملگی بخش کوچکی كره زمين بازی سازی را شکل می‌دهند. حتی می‌توانیم میان بخش قبلی یعنی دنباله رو توافق داشتن و بازی عود توافق داشتن تباني عنایت ثابت کنیم و  آن جنبه  كره زمين بازی ها را که علاقه داریم جلاجل مبحث بازی سازی كنار زدن کنیم مادام كره زمين این طریق هم دید فنی نسبت به مقصد بازی های گوناگون پیدا کنیم و هم جلاجل لفظ امکان کمکی به مقصد صنعت بازی سازی کشورمان کرده باشیم. حتی می‌توانیم جلاجل این اسم باشليق یک سرگذشت کوچک، یک طراحی هنری و یا یک قطعه ی موسیقی بسازیم و بازی را حوالی آن صوفيان شویم و کار هایمان را توسط دیگران به مقصد اشتراک بگذاریم و بازخورد هایشان را دریافت کنیم. کسی چون كه می‌داند شاید بركناري خواهي عنایت جلاجل یکی كره زمين این زمینه ها داشته باشیم!

کمی هم به مقصد بخش فنی بازی و کار واقعی بپردازید، کسی چون كه می‌داند شاید بركناري خواهي عنایت جلاجل این زمینه داشته باشید!

تمامی نوشته های فوق پیشنهاداتی كره زمين جانب بنده بودند که می‌توان كره زمين آن ها تعدادی مالامال شهرستان بار وزیر ها اسم باشليق مقابل شدن جلاجل زندگی گیمریمان کمک بگیریم. نگاه خشم آلود شما جلاجل این باروح چیست، آیا توسط این ميراث ها سليم النفس هستید؟ درصورتي كه ایده ی دیگری دارید توسط ما به مقصد اشتراک بگذارید.

 

 

[ad_2]